Napomena
  • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

    Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

Događanja


Webinar: Seminar 4-4

Seminar 4-4: Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s primjerima iz prakse za revizorska društva Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavač: mr.sc. Slavica Pezer Blečić Oblik izvedbe: webinar Područje: Ostala Trajanje seminara: 3 sata Bodovi: 3 boda Naknada: 300,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 26. studeni 2021. 09:30 Za 26. studeni 2021. 13:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 69

Seminar 69: Postupci pri stjecanju razumijevanja informacijskog sustava relevantnog za financijsko izvještavanje kao jedne od komponenti internih kontrola u kontekstu MRevS-a 315 - Prepoznavanje i procjenjivanje rizika značajnih pogrešnih prikazivanja tijekom stjecanja razumijevanja subjekta i njegovog okruženja Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavači: Tihana Bažant, ovlašteni revizor i Goran Končar, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 5 sati Bodovi: 5 bodova, s oznakom "A" Naknada: 500,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 24. studeni 2021. 09:30 Za 24. studeni 2021. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 30

Seminar 30: Primjena MSFI 17 - Ugovori o osiguranju (datum stupanja na snagu za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2021. godine) Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavači: Marija Mihaljević, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Računovodstvo Trajanje seminara: 5 sati Bodovi: 5 bodova Naknada: 500,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 10. studeni 2021. 09:30 Za 10. studeni 2021. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 10-2 NOVI DATUM!

Detalji o ovoj seminarskoj temi dostupno je na: Webinar: Seminar 10-2 - ODGOĐENO ZA 3.11.2021.

U Hrvatska revizorska komora Od 03. studeni 2021. 09:30 Za 03. studeni 2021. 13:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 67 - NOVI DATUM

Detalji o ovoj seminarskoj temi dostupni su na: Hrvatska revizorska Komora - Webinar: Seminar 67 - NOVI DATUM 28.10.2021. (revizorska-komora.hr) Prijave za ovaj Seminar, koje su zaprimljene do ove objave, evidentirane su i nije ih potrebno ponavljati.

U Hrvatska revizorska komora Od 28. listopada 2021. 09:00 Za 28. listopada 2021. 13:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 50

Seminar 50: Financijsko izvještavanje u XBRL formatu prema važećim propisima Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavač: Željko Faber, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 3 sata Bodovi: 3 boda Naknada: 300,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 26. listopada 2021. 09:30 Za 26. listopada 2021. 13:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 66 - NOVI DATUM!

Detalji o ovoj seminarskoj temi dostupni su na: Hrvatska revizorska Komora - Webinar: Seminar 66 - NOVI DATUM 22.10.2021. (revizorska-komora.hr) Prijave za ovaj Seminar, koje su zaprimljene do ove objave, evidentirane su i nije ih potrebno ponavljati.

U Hrvatska revizorska komora Od 22. listopada 2021. 09:00 Za 22. listopada 2021. 12:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 68

Seminar 68: Revizija maloprodaje Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavač: Ana Marija Cvilinder, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 4 sata Bodovi: 4 boda Naknada: 400,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 20. listopada 2021. 09:30 Za 20. listopada 2021. 14:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 41- NOVI DATUM!

Seminar 41: Vrednovanje udjela trgovačkog društva Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavač: Daniel Šulentić, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 5 sati Bodovi: 5 bodova Naknada: 500,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru Napomena: Prethodne prijave za ovaj Seminar su aktualne i nije potrebno ponovno prijavljivanje.

U Hrvatska revizorska komora Od 18. listopada 2021. 09:00 Za 18. listopada 2021. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 67 - NOVI DATUM 28.10.2021.

Seminar 67: Revizijski postupci i obveze revizora u kontekstu MRevS-a 570 - Vremenska neograničenost poslovanja i izjave menadžmenta kao revizijski dokaz u kontekstu MRevS-a 580 - Pisane izjave Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavači: Andrea Omašić, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 3 sata Bodovi: 3 boda Naknada: 300,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 15. listopada 2021. 09:30 Za 15. listopada 2021. 13:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Stručno savjetovanje ovlaštenih revizora 2021.

Stručno savjetovanje ovlaštenih revizora održava se 14 i 15. listopada 2021., u Vodicama, u hotelu Olympia. Program Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora, 14. i 15. listopada 2021. Prethodna suglasnost Ministarstva financija Za sudjelovanje ovoj aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja, ovlaštenim revizorima se priznaje ukupno 7 bodova (3 boda iz područja revizije, 3 boda iz područja računovodstva i 1 bod iz ostalih područja). Pregled pripadnih bodova po pojedinom danu i po područjima, sadržan je u Programu. Na organizaciju ovog događaja i sudjelovanje na predavanjima, primjenjuju se aktualne epidemiološke mjere Stožera Civilne zaštite. Kotizacija za sudjelovanje dvodnevnom stručnom savjetovanju iznosi 700,00 kn po osobi, a plaća se na osnovu računa Komore. Uvažavajući epidemiološku situaciju i mjere aktualne za predviđene datume održavanja stručnog savjetovanja, Komora kao organizator, zadržava pravo izmjene programa, datuma i oblika održavanja savjetovanja.

U Hotel Olympia Od 14. listopada 2021. 09:30 Za 15. listopada 2021. 14:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 66 - NOVI DATUM 22.10.2021.

Seminar 66: Revizijski postupci i obveze revizora u kontekstu MRevS-a 560 - Događaji nakon datuma bilance Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavači: Andrea Omašić, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 2 sati Bodovi: 2 boda Naknada: 200,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 13. listopada 2021. 09:30 Za 13. listopada 2021. 12:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 65

Seminar 65: Revizija ciklusa prodaje Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavači: Ivana Hobolić, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 2 sati Bodovi: 2 boda Naknada: 200,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 08. listopada 2021. 09:30 Za 08. listopada 2021. 12:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 64

Seminar 64: Revizija ciklusa nabave Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavači: Ivana Hobolić, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 2 sati Bodovi: 2 boda Naknada: 200,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 06. listopada 2021. 09:30 Za 06. listopada 2021. 12:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 63

Seminar 63: Angažmani s izražavanjem uvjerenja i angažmani povezanih usluga s osvrtom na obveze revizora u kontekstu Zakona o trgovačkim društvima (revizija osnivanja, revizija statusnih promjena, transakcije s povezanim društvima i dr.) Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavač: Andrea Omašić, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 4 sata Bodovi: 4 boda Naknada: 400,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 29. rujan 2021. 09:30 Za 29. rujan 2021. 14:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 62 - dodatni datum

Seminar 62: Primjena modernih tehnologija u računovodstvu i reviziji Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavač: Nenad Mutić, ovlašteni revizor i Boris Vidas, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 5 sati Bodovi: 5 bodova Naknada: 500,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 28. rujan 2021. 09:30 Za 28. rujan 2021. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Rok za prijavu sudjelovanja na Stručnom savjetovanju ovlaštenih revizora

Prijaviti se možete na: Hrvatska revizorska Komora - Stručno savjetovanje ovlaštenih revizora 2021. (revizorska-komora.hr)

U Hrvatska revizorska komora Od 25. rujan 2021. 00:00 Za 25. rujan 2021. 23:59 Održava ga Hrvatska revizorska komoraPozivi i podsjetnici članstvu

Detalji

Webinar: Seminar 49 - NOVI DATUM!

Svi detalji o Seminaru 49 dostupni su na: Webinar: Seminar 49 - ODGOĐENO ZA 24.9.2021.

U Hrvatska revizorska komora Od 24. rujan 2021. 09:30 Za 24. rujan 2021. 13:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 62

Seminar 62: Primjena modernih tehnologija u računovodstvu i reviziji Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavač: Nenad Mutić, ovlašteni revizor i Boris Vidas, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 5 sati Bodovi: 5 bodova Naknada: 500,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 22. rujan 2021. 09:30 Za 22. rujan 2021. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji