Napomena
  • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

    Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

Događanja


Webinar: Seminar S 4-5

Seminar S 4-5: Primjena propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma - obveze revizorskih društava, praktični primjeri internih akata i pratećih dokumenata Predavač: mr.sc. Slavica Pezer Blečić Broj bodova: 3 A boda, područje revizija Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 23. studeni 2022. 09:30 Za 23. studeni 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 80

Seminar S 80: Revizija procjene fer vrijednosti biološke imovine (HSFI 17 i MRS 41) Predavač: Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor Broj bodova: 3 boda, područje revizija Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 16. studeni 2022. 09:30 Za 16. studeni 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 16-2

Seminar S 16-2: Revizijski odbori kod subjekata od javnog interesa Predavač: prof.dr.sc. Boris Tušek Broj bodova: 3 A boda, područje revizija Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 09. studeni 2022. 09:30 Za 09. studeni 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 72

Seminar S 72: Izmjene u području kontrole kvalitete - ISQM 1 i ISQM 2 Predavač: Željko Faber, ovlašteni revizor Broj bodova: 5 A bodova, područje revizija Naknada: 500,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 27. listopada 2022. 09:30 Za 27. listopada 2022. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 42-3

Seminar S 42-3: Primjena informacijske tehnologije u reviziji i otkrivanju prijevara Predavač: prof.dr.sc. Mario Spremić, CGEIT Broj bodova: 3 boda, područje revizija Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu rauna Komore

U MS Teams Od 25. listopada 2022. 09:30 Za 25. listopada 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 74

Seminar S 74: Nepoštivanje kontrola od strane menadžmenta - primjeri procjene rizika prijevare i reakcije na iste Predavač: Stjepan Čuček, ovlašteni revizor Broj bodova: 3 boda, područje revizija Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 20. listopada 2022. 09:30 Za 20. listopada 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 20-3

Seminar S 20-3: Zahtjevi Međunarodnog standarda kontrole kvalitete 1 (MSKK1) za pregled kontrole kvalitete u okviru područja obavljanja angažmana Predavač: Ivana Turjak Čebohin, ovlašteni revizor Broj bodova: 3 A boda, područje revizija Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 18. listopada 2022. 09:30 Za 18. listopada 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 43-4

Seminar S 43-4: Primjeri revizije IT-a Predavač: Ratko Drča, CISA Broj bodova: 5 bodova, područje revizija Naknada: 500,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 13. listopada 2022. 09:30 Za 13. listopada 2022. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 83

Seminar S 83: Zahtjevi za objavljivanjem značaja financijskih instrumenata na financijski položaj i rezultate poslovanja te kvalitativnih i kvantitativnih informacija o izloženosti rizicima u kontekstu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 7 - Financijski instrumenti: objavljivanje Predavač: Slaven Kartelo, ovlašteni revizor Broj bodova: 3 A boda, područje računovodstvo Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 11. listopada 2022. 09:30 Za 11. listopada 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 76

Seminar S 76: Računovodstveni tretman goodwilla - testiranje Predavači: Bojana Prosoli, ovlašteni revizor i dr.sc. Dubravka Kopun ml., ovlašteni revizor Broj bodova: 3 boda, područje računovodstvo Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 29. rujan 2022. 09:30 Za 29. rujan 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 82

Seminar S 82: Temeljna obilježja poslovnih segmenata i primjerene objave općih informacija i podataka o dobiti/gubicima, imovini i obvezama izvještajnog segmenta u kontekstu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 8 - Poslovni segmenti Predavač: Ivana Turjak Čebohin, ovlašteni revizor Broj bodova: 3 A boda, područje računovodstvo Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 27. rujan 2022. 09:30 Za 27. rujan 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 71

Seminar S 71: ESEF (European Single Electronic Format) izvještavanje za 2022. godinu sukladno Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2018/815 оd 17. prosinca 2018. o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu reg. teh. standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje Predavač: Željko Faber, ovlašteni revizor Broj bodova: 3 A boda, područje računovodstvo Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 22. rujan 2022. 09:30 Za 22. rujan 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 11

Seminar S 11: Nefinancijsko izvještavanje subjekata od javnog interesa i zahtjevi izvještavanja o održivosti (ESG zahtjevi), sukladno zakonu kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika - obveze revizora sukladno MRevS-ima Predavač: Tihana Bažant, ovlašteni revizor Broj bodova: 3 A boda, područje računovodstvo Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 20. rujan 2022. 09:30 Za 20. rujan 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 79

Seminar S 79: Revizija godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja – specifični zahtjevi za revizora komponente i specifični zahtjevi za revizora matice prema MRevS 600 - Posebna razmatranja - revizije financijskih izvještaja grupe (uključujući rad revizora komponente) Predavač: Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor Broj bodova: 3 boda, područje revizija Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 13. srpanj 2022. 09:30 Za 13. srpanj 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Rok za dostavu prijave na natječaj za stručnog suradnika za razvoj i stručna pitanja

Dodatno je produžen rok za dostavu prijava i dokumenata na natječaj za obavljanje poslova stručnog suradnika za razvoj i stručna pitanja u stručnim službama Komore.. Zainteresirani su pozvani podnijeti prijavu i tražene dokumente u novom roku, odnosno zaključno s 13. srpnja 2022. Detalji ovog natječaja Komore dostupni na http://www.revizorska-komora.hr/index.php/o-nama/natjeaji.html

U Hrvatska revizorska komora Od 13. srpanj 2022. 00:01 Za 13. srpanj 2022. 23:59 Održava ga Hrvatska revizorska komoraOstalo

Detalji