Napomena
  • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

    Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

Javne rasprave

Javno savjetovanje o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovl.revizora

Ministarstvo financija je 10. studenog 2020. pokrenulo javno savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora. Inicijativu za izmjene i dopune predmetnog Pravilnika dala je Komora. Prijedlozi Komore za izmjene i dopune istog Pravilnika odnose se na priznavanje webinara kao osnovne aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, te na izmjenu obveznog uvjeta - minimalno trajanje jednodnevne osnovne aktivnosti (5 sati) radi priznavanja bodova stalnog stručnog usavršavanja. Nacrt pravilnika o izmjena i dopuna Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora dostupan je na: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15286. Pozivamo vas na uključivanje u savjetovanje dostavom mišljenja i prijedloga na mail adresu Komore (hrk@revizorska-komora.hr), do 6. prosinca 2020., radi obrade i upućivanja objedinjenih prijedloga revizorske profesije prema Ministarstvu financija. Naravno, svoje mišljenje i prijedloge možete i izravno uputiti kroz e-savjetovanje u otvorenom roku. Javno savjetovanje otvoreno je do 10. prosinca 2020.

U Ministarstvo financija Od 10. studeni 2020. 12:00 Za 10. studeni 2020. 23:59 Održava ga Ministarstvo financijaJavna rasprava

Detalji

Javno savjetovanje o pravilnicima iz Zakona o reviziji - rezultati

Na pažnju ovlaštenih revizora daju se prijedlozi Hrvatske revizorske komore na Nacrte pravilnika iz Zakona o reviziji, za koje je Ministarstvo financija pokrenulo javno savjetovanje s trajanjem do 28. siječnja 2019. Komora je 25. siječnja 2019. isti tekst prijedloga za izmjene i dopune predmetnih pravilnika dostavila Ministarstvu financija. Ovim putem zahvaljujemo na dostavljenim primjedbama i prijedlozima na pravilnike koji su bili predmetom javnog savjetovanja. Prijedlozi Komore za izmjene i dopune pravilnika iz Zakona o reviziji, od 22. siječnja 2019. - radna verzija izmijenjenog i dopunjenog Pravilnika o prikupljanju izvještaja, obavijesti i podataka od subjekata nadzora (1) - radna verzija izmijenjenog i dopunjenog Pravilnika o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti (1) - radna verzija izmijenjenog i dopunjenog Pravilnika o vođenju registara (1)

U Hrvatska revizorska komora Od 27. siječanj 2019. 23:01 Za 28. siječanj 2019. 22:59 Održava ga Hrvatska revizorska komoraJavna rasprava

Detalji

Javno savjetovanje o pravilnicima iz Zakona o reviziji

Ministarstvo financija je na portalu E-savjetovanja započelo javno savjetovanje o prijedlozima sljedećih pravilnika: 1. Pravilnik o vođenju registara 2. Pravilnik o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti 3. Pravilnik o načinu prikupljanja izvještaja, obavijesti i podataka od subjekata nadzora Prijedlozi pravilnika dostupni su na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10003 https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10005 https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10001 Pozivamo vas da se uključite u javnu raspravu dostavom vaših mišljenja i prijedloga na mail adresu Komore (hrk@revizorska-komora.hr), do 18. siječnja 2019. Komora će objedinjene prijedloge za svaki pojedini pravilnik dostaviti Ministarstvu financija do 28. siječnja 2019., do kada je otvoreno javno savjetovanje.

U Hrvatska revizorska komora Od 27. siječanj 2019. 23:00 Za 28. siječanj 2019. 22:59 Održava ga Hrvatska revizorska komora; Ministarstvo financija Javna rasprava

Detalji

Javno savjetovanje o pravilnicima iz Zakona o reviziji - rezultati

Na pažnju ovlaštenih revizora daju se prijedlozi Hrvatske revizorske komore na Nacrte pravilnika iz Zakona o reviziji, za koje je Ministarstvo financija pokrenulo javno savjetovanje s trajanjem do 21. rujna 2018. S današnjim danom Komora je isti tekst prijedloga za izmjene i dopune predmetnih pravilnika dostavila Ministarstvu financija. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su izdvojili vrijeme i dostavili svoje primjedbe i prijedloge na pravilnike koji su bili predmetom javnog savjetovanja. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu (radna verzija izmijenjenog i dopunjenog Pravilnika) Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (radna verzija izmijenjenog i dopunjenog Pravilnika).

U Hrvatska revizorska komora Od 21. rujan 2018. 18:00 Za 21. rujan 2018. 20:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraJavna rasprava

Detalji

Javno savjetovanje o pravilnicima iz Zakona o reviziji

Ministarstvo financija pokrenulo je javno savjetovanje o sljedećim pravilnicima: 1. Nacrt pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora, dostupno na: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8660   2. Nacrt pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu, dostupno na: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8654   Vaše prijedloge na ove nacrte pravilnika molimo dostavite zaključno s 20.9.2018., na e-mail adresu Komore: hrk@revizorska-komora.hr i/ili izravno na portalu e-savjetovanje.

U Hrvatska revizorska komora Od 16. rujan 2018. 22:00 Za 20. rujan 2018. 22:00 Održava ga Hrvatska revizorska komora; Ministarstvo financija Javna rasprava

Detalji

Javna rasprava o prijedlogu novog Statuta Hrvatske revizorske komore

Detaljnjije o ovom događaju molimo potražite na http://www.revizorska-komora.hr/index.php/registri/rasprave-o-dokumentima-u-tijeku.html.  

U Hrvatska revizorska komora Od 01. ožujak 2018. 11:00 Za 07. ožujak 2018. 22:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraJavna rasprava

Detalji

Prijedlozi članova za izmjene i dopune Statuta Komore

Pozivamo vas na suradnju sa zamolbom da sa svojim prijedlozima i sugestijama pridonesete usklađivanju Statuta Komore s odredbama novog Zakona o reviziji (NN, br.127/17). Pitanja koja sukladno članku 103. Zakona o reviziji treba urediti Statutom su: ustrojstvo, nadležnost, tijela Komore (sastav, način izbora, prava i dužnosti), prava i dužnosti članova (ovlaštenih revizora, revizorskih društava i revizorskih vježbenika) prema Komori i ostala pitanja. Povjerenstvo za izradu izmjena i dopuna Statuta Komore će s dužnom pažnjom obraditi prijedloge članova te izraditi Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Statuta, o čemu će Upravno vijeće Komore raspravljati tijekom veljače 2018. te definirati konačni prijedlog izmjena i dopuna Statuta, za koji Komora, prije održavanja Skupštine, mora pribaviti prethodnu suglasnost Ministarstva financija. U konačnici o prijedlogu izmjena i dopuna Statuta odlučivati će Skupština Komore na sjednici koja se planira održati krajem ožujka 2018. godine. S obzirom na planiranu dinamiku aktivnosti, Vaše prijedloge molimo dostavite do 30. siječnja 2018., u pisanoj formi, na adresu Komore: Radnička cesta 52/V ili putem kontakt mail adrese: hrk@revizorska-komora.hr.

U Hrvatska revizorska komora Od 29. siječanj 2018. 23:00 Za 30. siječanj 2018. 22:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraJavna rasprava

Detalji

Anketa o reguliranju računovodstvene profesije

Poštovane/Poštovani članovi Hrvatske revizorske komore, vjerujemo da vam je poznato da je Hrvatska reviozrska komora inicijator izrade polaznih teza o reguliranju ačunovodstvene profesije temeljem odredbe članka 7. stavka 4. Zakona o računovodstvu (NN 78/15 i 120/16) u svezi obveznog licenciranja pravnih i/ili fizičkih osoba kojima će poduzetnik moći povjeriti obavljanje poslova računovodstva. U tu svrhu, pri Hrvatskoj revizorskoj komori formirana je Radna skupina koju čine stručnjaci iz područja računovodstva, a koja je prema svom progamu i planu rada predvidjela anketiranje zainteresirane stručne javnosti. Anketni upitnik je dostupan on-line, a sudjelovanje je jednostavno i anonimno. Rezultati anketiranja biti će javno objavljeni. Pozivamo vas da se kao dio stručne javnosti koja je iznimno zainteresirana za unaprijeđenje računovodstvene profesije i njezino reguliranje, uključite u anketu i svojim odgovorima doprinesete oblikovanju prijedloga za reguliranje računovodstvene profesije. Anketni upitnik

U Hrvatska revizorska komora Od 03. srpanj 2017. 10:00 Za 17. srpanj 2017. 21:59 Održava ga Hrvatska revizorska komoraJavna rasprava

Detalji

Mišljenje i prijedlozi Komore na novi Nacrt prijedloga Zakona o reviziji

Zahvaljujemo svim članovima, ovlaštenim revizorima, koji su u zadnom kratkom roku, na što Komora nije mogla utjecati, izdvojili vremena i dali svoje mišljenje i prijedloge na Nacrt prijeldoga Zakona o reviziji (od 20.6.2017.) ili su pak izrazili podrku i uvjerenje da će Komora pronaći način kako zaštiti interes svojih članova. Upravno vijeće je, na sjednicama koje su održane 27. i 28. lipnja 2017., raspravljalo o novim prijedlozima Ministarstva financija te je vodeći računa o zaključcima jesenske izvanredne Skupštine Komore, na temu izmjene važećeg Zakona o reviziji, izradilo prijedloge u cilju daljnjeg unaprijeđivanja revizorske profesije i djelatnosti u okolnostima izmijenjene europske regulative za ista područja. Na Vašu pažnju dajemo dokument Hrvatske revizorske komore koji je 30. lipnja 2017. dostavljen Ministarstvu financija. Mišljenje i prijedlozi Hrvatske revizorske komore na Nacrt prijedloga Zakona o reviziji od 20. lipnja 2017. Popratni dopis Komore

U Hrvatska revizorska komora Od 29. lipanj 2017. 22:01 Za 30. lipanj 2017. 21:59 Održava ga Hrvatska revizorska komoraJavna rasprava

Detalji

Mišljenje i prijedlozi Komore na Nacrt prijedloga Zakona o reviziji

Aktivnosti Komore u svezi Nacrta prijedloga Zakona o reviziji (od 4. 8.2016.), zaključno s održanom izvanrednom Skupštinom Komore na temu očitovanja revizorske profesije o prijedlogu Ministarstva financija, rezultirale su podrškom i konstruktivnim prijedlozima članova za izradu očitovanja Komore na dokument Nacrt prijedloga Zakona o reviziji sa sveobuhvatnim protuprijedlogom Komore za sustavno uređenje revizorske profesije i revizijske djelatnosti u Republici Hrvatskoj. U ostavljenom roku do 15. rujna 2016. Komora se uključila u otvorenu javnu raspravu te je Ministarstvu financija istog datuma predala sljedeće dokumente: Popratni dopis Ministarstvu financija Očitovanje Komore 29816_skraćeno Očitovanje Komore 29816_detaljno Nacrt prijedloga Zakona o reviziji s protuprijedlogom Komore_15916

U Hrvatska revizorska komora Od 18. rujan 2016. 22:01 Za 19. rujan 2016. 21:59 Održava ga Hrvatska revizorska komoraJavna rasprava

Detalji

Konačni prijedlozi Komore na Nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

Poštovani članovi Komore, zahvaljujemo se na Vašem odazivu i Vašim cijenjenim mišljenjima i prijedlozima za izmjene i dopune Zakona o računovodstvu koja je Upravno vijeće raspravilo na sjednici održanoj 30. svibnja 2016. i definiralo konačne prijedloge Komore na Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu. Prema pozivu Ministarstva financija, Komora je konačne prijedloge dostavila u ostavljenom roku do 31. svibnja 2016., u sadržaju koji je dostupan ovdje.

U Hrvatska revizorska komora Od 31. svibanj 2016. 15:20 Za 31. svibanj 2016. 21:59 Održava ga Hrvatska revizorska komora; Ministarstvo financija Javna rasprava

Detalji

Nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

Javna rasprava

Poštovani članovi Hrvatske revizorske komore, na poziv Ministarstva financija, Sektora za financijski sustav, Hrvatska revizorska komora izradila je prijedlog mišljenja i prijedloga na Nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, s Konačnim prijedlogom zakona. Rok za očitovanje Komore na navedeni dokument je do 31. svibnja 2016. godine. Komora je izradila prijedlog mišljenja i prijedloga na Nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, te Vas poziva da se uključite sa svojim cijenjenim mišljenjima i prijedlozima. S obzirom na ostavljeni vrlo kratki rok, molimo Vaše prijedloge i mišljenja dostavite na kontakt mail: hrk@revizorska-komora.hr ili na fax: 01/4663362, zaključno s 30. svibnja 2016. godine. U nastavku se daju: Prijedlog mišljenja i prijedloga Komore Nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

U Hrvatska revizorska komora Od 24. svibanj 2016. 15:30 Za 24. svibanj 2016. 21:59 Održava ga Hrvatska revizorska komora; Ministarstvo financija Javna rasprava

Detalji