Napomena
  • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

    Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

Savjetovanja i edukacije

Webinar: Seminar 35

Seminar 35: Planiranje revizije i izrada plana revizije sukladno MRevS-ima Predavač: Andrea Omašić, ovlašteni revizor Bodovi: 5 bodova iz područja revizije Internetski seminar (webinar) izvodi se korištenjem platforme MS Teams, u realnom vremenu. Praktične upute za prijavu i spajanje na MS Teams webinar objavljene su na internetskoj stranici Komore. Prijava: potrebna je prethodna prijava (putem elektroničke pošte na     hrk@revizorska-komora.hr ili web prijavom. Naknada: 500,00 kn po polazniku, a plaća se na osnovu izdanog računa Komore za izvršenu uslugu.

U Hrvatska revizorska komora Od 27. studeni 2020. 09:30 Za 27. studeni 2020. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 20-2

Seminar 20-2: Zahtjevi Međunarodnog standarda kontrole kvalitete 1 (MSKK1) za područje monitoringa tvrtkinih politika i postupaka kontrole kvalitete Predavač: Ivana Turjak Čebohin, ovlašteni revizor Bodovi: 5 bodova iz područja revizije, za temu s oznakom "A" Internetski seminar (webinar) izvodi se korištenjem platforme MS Teams, u realnom vremenu. Praktične upute za prijavu i spajanje na MS Teams webinar objavljene su na internetskoj stranici Komore. Prijava: potrebna je prethodna prijava (putem elektroničke pošte na    hrk@revizorska-komora.hr ili web prijavom. Naknada: 500,00 kn po polazniku, a plaća se na osnovu izdanog računa Komore za izvršenu uslugu.

U Hrvatska revizorska komora Od 25. studeni 2020. 09:30 Za 25. studeni 2020. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 4-3 - NOVI DATUM!

Seminar 4-3: Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s primjerima iz prakse za revizorska društva Predavač: mr.sc. Slavica Pezer Blečić Bodovi: 5 bodova iz ostalog područja, za temu s oznakom "A" Internetski seminar (webinar) izvodi se korištenjem platforme MS Teams, u realnom vremenu. Praktične upute za prijavu i spajanje na MS Teams webinar objavljene su na internetskoj stranici Komore. Prijava: potrebna je prethodna prijava (putem elektroničke pošte na hrk@revizorska-komora.hr ili web prijavom. Naknada: 500,00 kn po polazniku, a plaća se na osnovu izdanog računa Komore za izvršenu uslugu.

U Hrvatska revizorska komora Od 19. studeni 2020. 09:30 Za 19. studeni 2020. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 44 - NOVI DATUM!

Zagreb, 24.8.2020. Novi datum održavanja webinara koji je najavljen, a potom, zbog spriječenosti predavača,  odgođen u lipnju 2020. Ako ste se prijavili za sudjelovanje za prethodno planirani datum u lipnju 2020., prijavu nije potrebno ponavljati. -------------------------------------------------------------------------------------- Zagreb, 15.6.2020. Zbog nastupa objektivnih okolnosti odgađa se održavanje webinara koji je najavljen za 16.6.2020. Novi datum održavanja biti će pravodobno objavljen. ----------------------------------------------------------------------------------------- Seminar 44: Obveze revizora sukladno zahtjevima MRevS-a 230 - Revizijska dokumentacija  MReVS-a 240 - Revizorove odgovornosti u vezi s prijavarama u reviziji financijskih izveštaja Predavač: Tihana Bažant, ovlašteni revizor Bodovi: 5 bodova iz područja revizije Internetski seminar (webinar) izvodi se korištenjem platforme MS Teams, u realnom vremenu. Praktične upute za prijavu i spajanje na MS Teams webinar objavljene su na interentskoj stranici Komore. Prijava: potrebna je prethodna prijava (putem elektroničke pošte na hrk@revizorska-komora.hr ili web prijavom, kako bi se svim prijavljenima sudionicima pravodobno dostavili podaci za internetsko povezivanje i upute za sudjelovanje. Naknada: 500,00 kn po polazniku, a plaća se na osnovu izdanog računa Komore za izvršenu uslugu.

U Hrvatska revizorska komora Od 17. studeni 2020. 09:30 Za 17. studeni 2020. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 4-3 - ODGOĐENO!

Zagreb, 9.11.2020. Zbog nastupa objektivnih okolnosti webinar je odgođen, a biti će održan 19.11.2020. ---------------------------------------------------------------------------------- Seminar 4-3: Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s primjerima iz prakse za revizorska društva Predavač: mr.sc. Slavica Pezer Blečić Bodovi: 5 bodova iz ostalog područja, za temu s oznakom "A" Internetski seminar (webinar) izvodi se korištenjem platforme MS Teams, u realnom vremenu. Praktične upute za prijavu i spajanje na MS Teams webinar objavljene su na internetskoj stranici Komore. Prijava: potrebna je prethodna prijava (putem elektroničke pošte na   hrk@revizorska-komora.hr ili web prijavom. Naknada: 500,00 kn po polazniku, a plaća se na osnovu izdanog računa Komore za izvršenu uslugu.

U Hrvatska revizorska komora Od 11. studeni 2020. 09:30 Za 11. studeni 2020. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 39

Seminar 39: Angažmani s izražavanjem uvjerenja i angažmani povezanih usluga Predavač: Ivana Turjak Čebohin, ovlašteni revizor Bodovi: 5 bodova iz područja revizije Internetski seminar (webinar) izvodi se korištenjem platforme MS Teams, u realnom vremenu. Praktične upute za prijavu i spajanje na MS Teams webinar objavljene su na internetskoj stranici Komore. Prijava: potrebna je prethodna prijava (putem elektroničke pošte na  hrk@revizorska-komora.hr ili web prijavom. Naknada: 500,00 kn po polazniku, a plaća se na osnovu izdanog računa Komore za izvršenu uslugu.

U Hrvatska revizorska komora Od 03. studeni 2020. 09:30 Za 03. studeni 2020. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 43

Seminar 43: IT revizija i kibernetička sigurnost kao alati za upravljanje operativnim rizicima Predavači: prod.dr.sc. Mario Spremić i Ratko Drča, CISA Bodovi: 5 bodova iz područja revizije Internetski seminar (webinar) izvodi se korištenjem platforme MS Teams, u realnom vremenu. Praktične upute za prijavu i spajanje na MS Teams webinar objavljene su na internetskoj stranici Komore. Prijava: potrebna je prethodna prijava (putem elektroničke pošte na hrk@revizorska-komora.hr ili web prijavom. Naknada: 500,00 kn po polazniku, a plaća se na osnovu izdanog računa Komore za izvršenu uslugu.

U Hrvatska revizorska komora Od 28. listopada 2020. 09:30 Za 28. listopada 2020. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 37

Seminar 37: Revizija zaliha i proizvodnje Predavač: Slaven Kartelo, ovlašteni revizor Bodovi: 5 bodova iz područja revizije Internetski seminar (webinar) izvodi se korištenjem platforme MS Teams, u realnom vremenu. Praktične upute za prijavu i spajanje na MS Teams webinar objavljene su na internetskoj stranici Komore. Prijava: potrebna je prethodna prijava (putem elektroničke pošte na  hrk@revizorska-komora.hr ili web prijavom. Naknada: 500,00 kn po polazniku, a plaća se na osnovu izdanog računa Komore za izvršenu uslugu.

U Hrvatska revizorska komora Od 19. listopada 2020. 09:30 Za 19. listopada 2020. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 31

Seminar 31: Primjena MRS 28 - Ulaganja u pridružene subjekte i zajedničke poduhvate, uključujući izmjene i dopune MRS 28 (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2019.) Predavač: prof.dr.sc. Hrvoje Perčević Bodovi: 5 bodova iz područja računovodstva, za temu s oznakom "A" Internetski seminar (webinar) izvodi se korištenjem platforme MS Teams, u realnom vremenu. Praktične upute za prijavu i spajanje na MS Teams webinar objavljene su na internetskoj stranici Komore. Prijava: potrebna je prethodna prijava (putem elektroničke pošte na hrk@revizorska-komora.hr ili web prijavom. Naknada: 500,00 kn po polazniku, a plaća se na osnovu izdanog računa Komore za izvršenu uslugu.

U Hrvatska revizorska komora Od 15. listopada 2020. 09:30 Za 15. listopada 2020. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 40

Seminar 40: Struktura, sadržaj i zahtjevi Kodeksa etike za profesionalne računovođe (izdanje 2018.) Predavač: Željko Faber, ovlašteni revizor Bodovi: 5 bodova iz područja revizije Internetski seminar (webinar) izvodi se korištenjem platforme MS Teams, u realnom vremenu. Praktične upute za prijavu i spajanje na MS Teams webinar objavljene su na internetskoj stranici Komore. Prijava: potrebna je prethodna prijava (putem elektroničke pošte na   hrk@revizorska-komora.hr ili web prijavom. Naknada: 500,00 kn po polazniku, a plaća se na osnovu izdanog računa Komore za izvršenu uslugu.

U Hrvatska revizorska komora Od 07. listopada 2020. 09:30 Za 07. listopada 2020. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 3-3

Seminar 3-3: Primjena MSFI 16 - Najmovi (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2019.) Predavač: dr.sc. Dubravka Kopun ml., ovlašteni revizor Bodovi: 5 bodova iz područja računovodstva, za temu s oznakom "A" Internetski seminar (webinar) izvodi se korištenjem platforme MS Teams, u realnom vremenu. Praktične upute za prijavu i spajanje na MS Teams webinar objavljene su na internetskoj stranici Komore. Prijava: potrebna je prethodna prijava (putem elektroničke pošte na   hrk@revizorska-komora.hr ili web prijavom. Naknada: 500,00 kn po polazniku, a plaća se na osnovu izdanog računa Komore za izvršenu uslugu.

U Hrvatska revizorska komora Od 01. listopada 2020. 09:30 Za 01. listopada 2020. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 33

Seminar 33: Primjena MSFI 3 - Poslovna spajanja, uključujući izmjene i dopune MSFI 3 (datum stupanja na snagu za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2020. godine) Predavač: doc.dr.sc. Ivan Čevizović, ovlašteni porezni savjetnik Bodovi: 5 bodova iz područja računovodstva, za temu s oznakom "A" Internetski seminar (webinar) izvodi se korištenjem platforme MS Teams, u realnom vremenu. Praktične upute za prijavu i spajanje na MS Teams webinar objavljene su na internetskoj stranici Komore. Prijava: potrebna je prethodna prijava (putem elektroničke pošte na  hrk@revizorska-komora.hr ili web prijavom. Naknada: 500,00 kn po polazniku, a plaća se na osnovu izdanog računa Komore za izvršenu uslugu.

U Hrvatska revizorska komora Od 22. rujan 2020. 09:30 Za 22. rujan 2020. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 38

Seminar 38: Revizija i uvid u godišnje financijske izvještaje neprofitnih organizacija Predavači: Zlatko Benčić, ovlašteni revizor i mr.sc. Jasna Nikić (predavači umjesto Tihane Bažant, ovlašteni revizor) Bodovi: 5 bodova iz područja revizije Internetski seminar (webinar) izvodi se korištenjem platforme MS Teams, u realnom vremenu. Praktične upute za prijavu i spajanje na MS Teams webinar objavljene su na internetskoj stranici Komore. Prijava: potrebna je prethodna prijava (putem elektroničke pošte na hrk@revizorska-komora.hr ili web prijavom. Naknada: 500,00 kn po polazniku, a plaća se na osnovu izdanog računa Komore za izvršenu uslugu.

U Hrvatska revizorska komora Od 18. rujan 2020. 09:30 Za 18. rujan 2020. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 25

Seminar 25: Revizijski pristup pri oblikovanju i provedbi revizijskih postupaka za prepoznate rizike značajnog pogrešnog prikazivanja u kontekstu MRevS-a 330 - Revizorove reakcije na procijenjene rizike i MRevS-a 500 - Revizijski dokazi Predavač: Andrea Omašić, ovlašteni revizor Bodovi: 5 bodova iz područja revizije, za temu s oznakom "A" Internetski seminar (webinar) izvodi se korištenjem platforme MS Teams, u realnom vremenu. Praktične upute za prijavu i spajanje na MS Teams webinar objavljene su na internetskoj stranici Komore. Prijava: potrebna je prethodna prijava (putem elektroničke pošte na hrk@revizorska-komora.hr ili web prijavom. Naknada: 500,00 kn po polazniku, a plaća se na osnovu izdanog računa Komore za izvršenu uslugu.

U Hrvatska revizorska komora Od 10. rujan 2020. 09:30 Za 10. rujan 2020. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 27 - dodatni termin

Seminar 27: Metodologija (politike i postupci) obavljanja revizije financijskih izvještaja i organizacija strukture revizorskih spisa u skladu s MRevS-ima Predavač: Stjepan Čuček, ovlašteni revizor (novi predavač umjesto Marine Tonžetić, ovlateni revizor) Bodovi: 5 bodova iz područja revizije, za temu s oznakom "A" Internetski seminar (webinar) izvodi se korištenjem platforme MS Teams, u realnom vremenu. Praktične upute za prijavu i spajanje na MS Teams webinar objavljene su na interentskoj stranici Komore. Prijava: potrebna je prethodna prijava (putem elektroničke pošte na    hrk@revizorska-komora.hr ili web prijavom), kako bi se svim prijavljenima sudionicima pravodobno dostavili podaci za internetsko povezivanje i upute za sudjelovanje. Ako ste se već prijavili za sudjelovanje za neki od prethodno objavljenih datuma, koji su zbog COVID19 bili odgođeni, prijavu nije potrebno ponavljati. Naknada: 500,00 kn po polazniku. Plaćanje naknade je na osnovu izdanog računa Komore za izvršenu uslugu.

U Hrvatska revizorska komora Od 13. srpanj 2020. 09:30 Za 13. srpanj 2020. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 27

Seminarska tema za koju je usuglašen novi datum izvođenja, u formi internetskog seminara, je: Seminar 27: Metodologija (politike i postupci) obavljanja revizije financijskih izvještaja i organizacija strukture revizorskih spisa u skladu s MRevS-ima Predavač: Stjepan Čuček, ovlašteni revizor (novi predavač umjesto Marine Tonžetić, ovlašteni revizor) Bodovi: 5 bodova iz područja revizije, za temu s oznakom "A" Internetski seminar (webinar) izvodi se korištenjem platforme MS Teams, u realnom vremenu. Praktične upute za prijavu i spajanje na MS Teams webinar objavljene su na interentskoj stranici Komore. Prijava: potrebna je prethodna prijava (putem elektroničke pošte na   hrk@revizorska-komora.hr ili web prijavom), kako bi se svim prijavljenima sudionicima pravodobno dostavili podaci za internetsko povezivanje i upute za sudjelovanje. Ako ste se već prijavili za sudjelovanje za neki od prethodno objavljenih datuma, koji su zbog COVID19 bili odgođeni, prijavu nije potrebno ponavljati. Naknada: 500,00 kn po polazniku. Plaćanje naknade je na osnovu izdanog računa Komore za izvršenu uslugu.

U Hrvatska revizorska komora Od 10. srpanj 2020. 09:30 Za 10. srpanj 2020. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 26

Seminarska tema za koju je usuglašen novi datum izvođenja, u formi internetskog seminara, je: Seminar 26: Revizijski dokazi u kontekstu MRevS-a 510 - Početni revizijski angažamani - početna stanja i njihov utjecaj na modifikaciju mišljenja u skladu s MRevS-om 705 - Modifikacija mišljenja u izvješću neovisnog revizora Predavač: Marina Tonžetić, ovlašteni revizor Bodovi: 5 bodova iz područja revizije, za temu s oznakom "A" Internetski seminar (webinar) izvodi se korištenjem platforme MS Teams, u realnom vremenu. Praktične upute za prijavu i spajanje na MS Teams webinar objavljene su na interentskoj stranici Komore. Prijava: potrebna je prethodna prijava (putem elektroničke pošte na  hrk@revizorska-komora.hr ili web prijavom), kako bi se svim prijavljenima sudionicima pravodobno dostavili podaci za internetsko povezivanje i upute za sudjelovanje. Ako ste se već prijavili za sudjelovanje za neki od prethodno objavljenih datuma, koji su zbog COVID19 bili odgođeni, prijavu nije potrebno ponavljati. Naknada: 500,00 kn po polazniku. Plaćanje naknade je na osnovu izdanog računa Komore za izvršenu uslugu.

U Hrvatska revizorska komora Od 08. srpanj 2020. 09:30 Za 08. srpanj 2020. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 42

Seminarska tema za koju je usuglašen novi datum izvođenja, u formi internetskog seminara, je: Seminar 42: Primjena informacijske tehnologije u otkrivanju računovodstvenih i poslovnih prijevara Predavač: prof.dr.sc. Mario Spremić i Aurora Volarević, CISA Bodovi: 5 bodova iz područja revizije Internetski seminar (webinar) izvodi se korištenjem platforme MS Teams, u realnom vremenu. Praktične upute za prijavu i spajanje na MS Teams webinar objavljene su na interentskoj stranici Komore. Prijava: potrebna je prethodna prijava (putem elektroničke pošte na hrk@revizorska-komora.hr ili web prijavom), kako bi se svim prijavljenima sudionicima pravodobno dostavili podaci za internetsko povezivanje i upute za sudjelovanje. Ako ste se već prijavili za sudjelovanje za neki od prethodno objavljenih datuma, koji su zbog COVID19 bili odgođeni, prijavu nije potrebno ponavljati. Naknada: 500,00 kn po polazniku. Plaćanje naknade je na osnovu izdanog računa Komore za izvršenu uslugu.

U Hrvatska revizorska komora Od 03. srpanj 2020. 09:30 Za 03. srpanj 2020. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 8-2

Seminarska tema za koju je usuglašen novi datum izvođenja, u formi internetskog seminara, je: Seminar 44: Postupci i obveze revizora grupe u reviziji godišnjih konsolidiraih financijskih izvještaja Predavač: Slaven Kartelo, ovlašteni revizor (novi predavač umjesto Daniela Šulentića, ovlašteni revizor) Bodovi: 5 bodova iz područja revizije Internetski seminar (webinar) izvodi se korištenjem platforme MS Teams, u realnom vremenu. Praktične upute za prijavu i spajanje na MS Teams webinar objavljene su na interentskoj stranici Komore. Prijava: potrebna je prethodna prijava (putem elektroničke pošte na  hrk@revizorska-komora.hr ili web prijavom), kako bi se svim prijavljenima sudionicima pravodobno dostavili podaci za internetsko povezivanje i upute za sudjelovanje. Ako ste se već prijavili za sudjelovanje za neki od prethodno objavljenih datuma, koji su zbog COVID19 bili odgođeni, prijavu nije potrebno ponavljati. Naknada: 500,00 kn po polazniku. Plaćanje naknade je na osnovu izdanog računa Komore za izvršenu uslugu.

U Hrvatska revizorska komora Od 30. lipanj 2020. 09:30 Za 30. lipanj 2020. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 14-2

Seminarska tema za koju je usuglašen novi datum izvođenja, u formi internetskog seminara, je: Seminar 14-2: Primjena MSFI 9 - Financijski instrumenti Predavač: Tihana Bažant, ovlašteni revizor Bodovi: 5 bodova iz područja računovodstva Internetski seminar (webinar) izvodi se korištenjem platforme MS Teams, u realnom vremenu. Praktične upute za prijavu i spajanje na MS Teams webinar objavljene su na interentskoj stranici Komore. Prijava: potrebna je prethodna prijava (putem elektroničke pošte na  hrk@revizorska-komora.hr ili web prijavom), kako bi se svim prijavljenima sudionicima pravodobno dostavili podaci za internetsko povezivanje i upute za sudjelovanje. Ako ste se već prijavili za sudjelovanje za neki od prethodno objavljenih datuma, koji su zbog COVID19 bili odgođeni, prijavu nije potrebno ponavljati. Naknada: 500,00 kn po polazniku. Plaćanje naknade je na osnovu izdanog računa Komore za izvršenu uslugu.

U Hrvatska revizorska komora Od 08. lipanj 2020. 09:30 Za 08. lipanj 2020. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji