Napomena
  • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

    Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

Savjetovanja i edukacije

Webinar: Seminar S 43-3

Seminar S 43-3: Kako koristiti IT reviziju u otkrivanju i sprječavanju kibernetičkih napada Predavač: doc.dr.sc. Mario Spremić, CGEIT Broj bodova: 5 bodova, područje revizija Naknada: 500,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 06. lipanj 2022. 09:30 Za 06. lipanj 2022. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 81

Seminar S 81: Sastavljanje izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i izvještaja o novčanim tokovima te priznavanje, mjerenje i prezentiranje poreznih učinaka privremenih razlika Predavač: doc.dr.sc. Ivan Čevizović, ovlašteni porezni savjetnik Broj bodova: 3 boda, područje računovodstvo Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 01. lipanj 2022. 09:30 Za 01. lipanj 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 73

Seminar S 73: Izvještaj revizora o transakcijama s povezanim strankama prema članku 497. Zakona o trgovačkim društvima Predavač: Kristina Hranić, ovlašteni revizor Broj bodova: 3 boda, područje revizija Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 25. svibanj 2022. 09:30 Za 25. svibanj 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 7-3 - dodatni datum

Seminar S 7-3 - dodatni datum! Izvješće neovisnog revizora - revizorova ocjena odabranih i objavljenih značajnih računovodstvenih politika i primjerenih objava u financijskim izvještajima sukladno zahtjevima Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja u kontekstu MRevS-a 700 (izmijenjen) - Formiranje mišljenja i izvješćivanje o financijskim izvještajima i MRevS-a 705 (izmijenjen) - Modifikacije mišljenja u izvješću neovisnog revizora i posljedice modifikacija na utvrđivanje financijskih izvještaja i odluku o upotrebi dobiti prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva Predavač: Slaven Kartelo, ovlašteni revizor Broj bodova: 3 A boda, područje revizija Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U Hrvatska revizorska komora Od 19. svibanj 2022. 09:30 Za 19. svibanj 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 7-3

Seminar S 7-3: Izvješće neovisnog revizora - revizorova ocjena odabranih i objavljenih značajnih računovodstvenih politika i primjerenih objava u financijskim izvještajima sukladno zahtjevima Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja u kontekstu MRevS-a 700 (izmijenjen) - Formiranje mišljenja i izvješćivanje o financijskim izvještajima i MRevS-a 705 (izmijenjen) - Modifikacije mišljenja u izvješću neovisnog revizora i posljedice modifikacija na utvrđivanje financijskih izvještaja i odluku o upotrebi dobiti prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva Predavač: Slaven Kartelo, ovlašteni revizor Broj bodova: 3 A boda, područje revizija Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 18. svibanj 2022. 09:30 Za 18. svibanj 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 77

Seminar S 77: Razumijevanje, ocjena oblikovanosti i implementacije relevantnih internih kontrola koje se odnose na transakcije koje obavlja uslužna organizacija u kontekstu MRevS-a 402 - Revizijska razmatranja u vezi sa subjektima koji koriste rad uslužnih organizacija Predavač: Ivan Karlović, ovlašteni revizor Broj bodova: 3 A boda, područje revizija Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 11. svibanj 2022. 09:30 Za 11. svibanj 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 46-2

Seminar S 46-2: Dokumentiranje računovodstvenih procjena - iskustva primjene MRevS-a 540 (izmijenjeni) - Revidiranje računovodstvenih procjena i povezanih objava Predavač: Andrea Omašić, ovlašteni revizor Broj bodova: 3 A boda, područje revizija Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 04. svibanj 2022. 09:30 Za 04. svibanj 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 75

Seminar S 75: Primjena HSFI 14 - Vremenska razgraničenja Predavač: Domagoj Bakran, ovlašteni revizor Broj bodova: 3 boda, područje računovodstvo Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 13. travanj 2022. 09:30 Za 13. travanj 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 38-2

Seminar S 38-2: Revizija financijske imovine u nefinancijskom sektoru, s posebnim osvrtom na vrednovanje udjela trgovačkog društva Predavači: Daniel Šulentić, ovlašteni revizor Broj bodova: 3 boda, područje revizija Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 06. travanj 2022. 09:30 Za 06. travanj 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 70

Seminar S 70: Testiranje menadžmentove procjene umanjenja vrijednosti dugotrajne materijalne imovine u kontekstu Međunarodnog računovodstvenog standarda 36 - Umanjenje vrijednosti imovine i MRevS-a 540 (izmijenjen) - Revidiranje računovodstvenih procjena i povezanih objava Predavači: Bojana Prosoli, ovlašteni revizor i dr.sc. Dubravka Kopun ml., ovlašteni revizor Broj bodova: 3 A boda, područje revizija Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 23. ožujak 2022. 09:30 Za 23. ožujak 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 1-3

Seminar S 1-3: Primjena MSFI 15 - Prihodi (ugovori s kupcima) Predavači: Ivana Hobolić, ovlašteni revizor Broj bodova: 5 bodova, područje računovodstvo Naknada: 500,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 16. ožujak 2022. 09:30 Za 16. ožujak 2022. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 32-2

Seminar S 32-2: Utjecaj računovodstvenih politika na poslovni i porezni rezultat poslovanja u kontekstu MRS 8 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške Predavač: doc.dr.sc. Ivan Čevizović, ovlašteni porezni savjetnik Broj bodova: 3 A boda, područje računovodstvo Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 09. ožujak 2022. 09:30 Za 09. ožujak 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 13 - novi datum

Detalji dostupni na:  Hrvatska revizorska Komora - Webinar: Seminar S 13 - ODGOĐENO! (revizorska-komora.hr)

U MS Teams Od 02. ožujak 2022. 09:30 Za 02. ožujak 2022. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 25-2

Seminar S 25-2: Korelacija između procijenjenih rizika značajnog pogrešnog prikazivanja na razini tvrdnje po pozicijama financijskih izvještaja i dostatnosti primjerenih revizijskih dokaza u kontekstu MRevS-a 330 - Revizorove reakcije na procijenjene rizike i MRevS-a 500 - Revizijski dokazi Predavač: Stjepan Čuček, ovlašteni revizor Broj bodova: 3 A boda, područje revizija Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 23. veljača 2022. 09:30 Za 23. veljača 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 9-2

Seminar S 9-2: Utjecaj revizorove percepcije potreba korisnika financijskih izvještaja na odabir mjerila za utvrđivanje značajnosti za financijske izvještaje kao cjelinu i razmotreni faktori za odabir primijenjenih postotaka na odabrano mjerilo u kontekstu MRevS-a 320 - Značajnost u planiranju i obavljanju revizije Predavač: Ivana Hobolić, ovlašteni revizor Broj bodova: 3 A boda, područje revizija Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 16. veljača 2022. 09:30 Za 16. veljača 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 48-2

Seminar S 48: Analitički postupci u planiranju revizije, dokaznim postupcima i na kraju revizije sukladno MRevS-a 315 (izmijenjen) - Identificiranje i procjenjivanje rizika značajnih pogrešnih prikazivanja i MRevS-a 520 - Analitički postupci Predavač: prof.dr.sc. Boris Tušek Broj bodova: 5 A bodova, područje revizija Naknada: 500,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 09. veljača 2022. 09:30 Za 09. veljača 2022. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 13 - ODGOĐENO!

Zagreb, 26.1.2022. Zbog spriječenosti predavača, izvedba webinara predviđena za 2. veljače 2022. odgađa se za novi datum 2. ožujka 2022. ----------------------------------------------------------------------- Seminar S 13: Angažman revizora u obavljanju zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja subjekata nadzora Hrvatske narodne banke i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga – aktualnosti regulatornog okvira i profesionalnih standarda (računovodstveni i revizijski) Predavači: Tihana Bažant, ovlašteni revizor i Ratko Drča, CISA Broj bodova: 5 A bodova, područje revizija Naknada: 500,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 02. veljača 2022. 09:30 Za 02. veljača 2022. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 10-4

Seminar S 10-4: Aktualnosti regulatornog okvira, revizijskih standarda i standarda kontrole kvalitete za obavljanje revizije/uvida ili drugih angažmana revizora u 2022. godini Predavač: Andrea Omašić, ovlašteni revizor Broj bodova: 3 A boda, područje revizija Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 26. siječanj 2022. 09:30 Za 26. siječanj 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar S 5-4

Seminar S 5-4: Regulatorni okvir, uključujući izmjene poreznih propisa koje stupaju na snagu 1. siječnja 2022., te standardi financijskog izvještavanja relevantni za pripremu godišnjih financijskih izvještaja 2022. godine Predavač: Tajana Kramar Šandl, ovlašteni revizor Broj bodova: 3 A boda, područje računovodstva Naknada: 300,00 kn Plaćanje: nakon održanog webinara, na osnovu računa Komore

U MS Teams Od 17. siječanj 2022. 09:30 Za 17. siječanj 2022. 12:50 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 4-4

Seminar 4-4: Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s primjerima iz prakse za revizorska društva Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavač: mr.sc. Slavica Pezer Blečić Oblik izvedbe: webinar Područje: Ostala Trajanje seminara: 3 sata Bodovi: 3 boda, s oznakom "A" Naknada: 300,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 26. studeni 2021. 09:30 Za 26. studeni 2021. 13:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji