Napomena
  • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

    Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

Stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora

Zagreb, 27. rujna 2019. - VAŽNO!

Upravno vijeće Komore je, na sjednici održanoj 26. rujna 2019., usvojilo Progam Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora za 2019., te ga uputilo Ministarstvu financija na prethodnu suglasnost.

_______________________________________________________________________

Zagreb, 23. kolovoza 2019.

Dodatna aktivnost stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora koju će Komora organizirati u 2019. je Stručno savjetovanje ovlaštenih revizora. Planirani datumi održavanja ovog dvodnevnog događaja su 20. i 21. studenoga 2019. godine. Stručno savjetovanje održati će se u Zagrebu, u hotelu Antunović.

Prema predviđenom programu, za koji će Komora pravodobno pribaviti prethodnu suglasnost Ministarstva financija, stručno savjetovanje će biti aktivnost za koju će se ovlaštenom revizoru priznavati ukupno 10 bodova stalnog stručnog usavršavanja odnosno po 5 bodova dnevno.

___________________________________________________________________________

Zagreb, 15. travnja 2019.

U Kalendaru događanja, koji je dostupan na internetskoj stranici Komore, moguće je pregledati sve seminare iz Programa Komore za 2019., tako da ovlašteni revizori mogu planirati svoj program i raspored stalnog stručnog usavršavanja i prijaviti se, po vlastitom izboru, za određeni seminar, po datumima i mjestu održavanja (Osijek, Rijeka, Split i Zagreb). Napominjemo, Program Komore za 2019. odobren je od strane Ministarstva financija, pa ovlašteni revizor za pohađanje određenog jednodnevnog seminara u organizaciji Komore može ostvariti 5 bodova stalnog stručnog osposobljavanja.

Osim ovih seminara, Komora priprema i program tradiocionalnog dvodnevnog stručnog savjetovanja, koje se planira održati u studenom 2019., čime će se ovlaštenim revizorima omogućiti da steknu dodatnih 10 bodova stalnog stručnog usavršavanja.

Za revizore koji su bili upisani u Registar ovlaštenih revizora na datum 31.12.2017., prvo jednogodišnje razdoblje sukladno Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju, započelo je 29.11.2018. a završiti će 29.11.2019. Ono o čemu ovlašteni revizori moraju voditi računa je obveza da za isto razoblje, neovisno o svom radnom statusu, moraju ostvariti najmanje 35 bodova stalnog stručnog usavršavanja.

Prema istom Pravilniku očekuje se sljedeća struktura bodova:

1. u jednoj godini - najmanje 35 bodova, od čega:

  • 20 bodova od osnovnih aktivnosti (suglasnost Ministarstva financija), od čega 10 bodova obvezno za područja "A"
  • 15 bodova (najviše 5 bodova od samoedukacije, a 10 bodova iz ostalih aktivnosti (bez suglasnosti Ministarstva financija)

2. u tri godine - 120 bodova, od čega:

  • najmanje 60 bodova iz osnovne aktivnosti
  • najviše 60 bodova iz ostalih aktivnosti.

Dodatni zahtjev je da 120 bodova mora biti strukturirano po obveznim područja, kako slijedi:

  • min 60 bodova iz revizije,
  • min 40 bodova iz računovodstva
  • max 20 bodova iz ostalih područja.

_____________________________________________________________________________

Zagreb, 20. ožujka 2019.

Objavljuje se prethodna suglasnost Ministarstva financija Klasa: 450-01/18-01/223 i Urbroj: 513-06-03-19-10 od 14. ožujka 2019. na Godišnji plan i program stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2019. godinu

Godišnji plan i program stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2019. godinu

Rekapitulacija aktivnosti stalnog stručnog usvršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore, za 2019. godinu

Na internetskoj stranici Ministarstva financija dostupan je objedinjeni pregled svih tema i oblika aktivnosti u organizaciji Komore i drugih organizatora, a na koje je Ministarstvo financija dalo prethodne suglasnosti. Za sudjelovanje ovim temama, po osobnom izboru ovlaštenog revizora, priznavati će se predviđeni bodovi stalnog stručnog usavršavanja. Dostupno na poveznici: http://www.mfin.hr/hr/novosti/obavijest-ovlastenim-revizorima-2019-01-21-16-04-52.

_____________________________________________________________________________

Zagreb, 24. siječnja 2019.

Na traženje Ministarstva financija objavljuje se dopis Klasa: 450-01/19-10/37 i Urbroj: 513-06-03-19-1, u vezi informacija Komore objavljenih 14. siječnja 2019. na internetskoj stranici Komore o izvještavanju ovlaštenih revizora o aktivnostima stalnog stručnog usavršavanja u 2018. godini.

Napominjemo, Komora je već 22. siječnja 2019. reagirala odnosno sve predmetne objave od 14. siječnja 2019. je deaktivirala, jer je Ministarstvo financija na svojim internetskim stranicama 21. siječnja 2019. objavilo Obavijest ovlaštenim revizorima o primjeni određenih odredbi Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora. Nadalje, Komora je objavom na internetskoj stranici od 22. siječnja 2019. i putem eletroničke komunikacije uputila sve ovlaštene revizore na Obavijest ovlaštenim revizorima.

__________________________________________________________________________

Zagreb, 22. siječnja 2019.

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Narodne novine, br.104/18), svi ovlašteni revizori imaju obvezu ažurno evidentirati svoje aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja u propisanom obrascu Evidencija o stalnom stručnom usvaršavanju ovlaštenog revizora (dio A, B i C). Ovlašteni revizori obvezni su Ministarstvu financija dostavljati izvještaj o ispunjenju obveze stalnog stručnog usavršavanja, na način i u roku kako je propisano člankom 9. istog Pravilnika.

U vezi roka za dostavu izvještaja u formi obrasca Evidencija o stalnom stručnom usvaršavanju ovlaštenog revizora (dio A, B i C), molimo obratite pažnju na obavijest Ministarstva financija od 21. siječnja 2019., koja je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva financija.

Prema istoj obavijesti, ovlašteni revizori će prve obavijesti o stalnom stručnom usavršavanju dostavljati Ministarstvu financija za razdoblje 29.11.2018. do 29.11.2019., u roku do 30. prosinca 2019., prema daljnjim uputama Ministarstva financija.

Što se tiče stalnog stručnog usavršavanja u razdoblja od 1.1.2018. do 28.11.2018., Ministarstvo finanacija će koristiti izvještaje koje su organizatori stalnog stručnog usvršavanja ovlaštenih revizora morali dostaviti Ministarstvu financija u roku do 28.12.2018. Komora, kao organizator stalnog stručnog usavršavajna, u roku je izvršila navedenu obvezu.

__________________________________________________________________________

Zagreb, 15. siječnja 2019.

Zbog neodgodivih obveza angažiranih predavača za Radionicu 38 i Radionicu 39, odgađa se održavanje istih u Rijeci - 24. siječnja 2019. i najavljuje se novi datum održavanja u Rijeci - 28. siječnja 2019.

____________________________________________________________________________

Zagreb, 4. siječnja 2019.

Obavijest o promjeni rasporeda izvođenja radionica za Rijeku i Osijek

Najavljena Radionica 37 se odgađa do daljnjega. Uplaćeni iznosi kotizacija za ovu radionicu biti će vraćeni uplatiteljima.

Radionice 38 i 39 biti će izvedene u jednom danu, i to: u Rijeci 24.1.2019, a u Osijeku 7.2.2019.

Izvođači radionica su: Tihana Bažant, ovlašteni revizor (Radionica 38) i Goran Končar, ACCA (Radionica 39).

Naziv radionice

Rijeka Osijek
Radionice 37 - Kodeks etike za profesionalne računovođe odgađa se odgađa se
Radionica 38 - Odabir stavki za testiranje 24.1.2019. 7.2.2019.
Radionica 39 - Primjena izmijenjenih MRevS-ova 800,805 i 810 24.1.2019. 7.2.2019.

_____________________________________________________________________________

Zagreb, 5. prosinca 2018.

Za potrebe evidencije aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u obrascu iz članka 9. stavka 1. Pravilnika o stalnom stručnom usvaršavanju ovlaštenih revizora, Komora sukladno članku 14. stavku 2. Zakona o reviziji objavljuje prethodne suglasnosti Ministarstva financija na programe stalnog stručnog usavršavanja u 2018. godine.

Pregled aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja u 2018. i pripadne prethodne suglasnosti Ministarstva financija

______________________________________________________________________________

Zagreb, 28. studenoga 2018.

Prezentacije za teme iz progama Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa, održanog 26. i 27. studenoga 2018.:

Specifičnosti primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za revizorska društva

Specifičnosti primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (tzv. GDPR) za revizorska društva

Izvješće o transparentnosti

Prikaz Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9 - Financijski instrumenti

Trendovi u priopćavanju ključnih revizijskih pitanja i ostalih dodatnih objava u izvješću neovisnog revizora - iskustva u Republici Hrvatskoj

Poslovna spajanja i razdvajanja

Revolucija transakcija - blockchain transakcije u kontekstu računovodstva i revizije

Izazovi restrukturiranja velikih ekonomskih sustava i utjecaj na proračun Republike Hrvatske - očekivanja u 2019. godini

Unaprjeđenje kvalitete i podrška IFAC članstva za profesionalne strukovne organizacije

Novi koncepcijski okvir financijskog izvještavanja (IASAB)

Prikaz promjena i novih Međunarodnih revizijskih standarda

Promjene Kodeksa etike za profesionalne računovođe

Procjena vrijednosti poduzeća metodom diskontiranih novčanih tokova

Izazovi primjene Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 2 - Plaćanje temeljeno na dionicama

Izmjene poreznih propisa u primjeni od 2019. godine

________________________________________________________________________

Prezentacije 2017.

1. MRevS 701 - Priopćavanje ključnih revizijskih pitanja u izvješću neovisnog revizora - komunikacija s onima koji su zaduženi za upravljanje

2. Prva godina primjene MRevS-a 701 - Priopćavanje ključnih revizijskih pitanja u izvješću neovisnog revizora, u Republici Hrvatskoj

3. Aktualne izmjene Međunarodnih revizijskih standarda i Kodeksa etike za profesionalne računovođe

4. Rizici alokacije naknade za stjecanje prema MSFI 3 - Poslovna spajanja

5. Izazovi u primjeni MSFI 15 -  Prihodi po ugovorima s kupcima

6.1. Računovodstveni tretman leasinga prema MSFI 16 - Najmovi

6.2. Porezni tretman leasinga prema MSFI 16 - Najmovi

7. Predviđanje poslovnog neuspjeha - procjena pretpostavke o vremenski neograničenom poslovanju izvještajnog subjekta

8. GDPR Uredba o zaštiti osobnih podataka

9. Primjena MRevS-a 610 - Korištenje radom internih revizora i rezultati istraživanja o razini korištenja rada internih revizora u Republici Hrvatskoj

10.  Neutralnost, konzervatizam i agresivnost financijskih izvještaja

11.  Odgovornost revizora

12.  Zahtjevi izvještavanja revizijskih odbora - dodatno izvješće revizora

13.  Podsjetnik na porezne promjene koje stupaju na snagu s 1.1.2018.

14.  Očekivanja i izazovi primjene novog Zakona o reviziji  s osvrtom na provedbu nadzora nad revizorskim društvima i glavnim revizijskim partnerima

15.  Reguliranje računovodstvene profesije u Republici Hrvatskoj

___________________________________________________________________________

Prezentacije 2016.

Struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja u kontekstu Zakona o računovodstvu

Aktualne izmjene MSFI-a i HSFI-a

Prikaz novih MRevS-ova

Trendovi u poreznim politikama

Glavne odrednice porezne reforme u Republici Hrvatskoj

Regulatorni okvir transfernih cijena u Republici Hrvatskoj

Kontrolni postupci Porezne uprave u provjeri pravilnosti implementacije transfernih cijena u Republici Hrvatskoj

Izazovi djelovanja revizijskih odbora prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 537/2014

Cyber rizici i veliki podaci (Big Data)

Identifikacija i procjena poslovnih rizika

Primjena novog MRevS-a 701

Nerevizijske usluge, struktura prihoda od naknada i trajanje revizijskog angažmana u kontekstu Uredbe (EU) br. 537/2014

Zakonsko reguliranje revizije s posebnim osvrtom na reguliranje javnog nadzora nad revizorskim društvima i revizorom pojedincem

Izazovi računovodstvene profesije u budućem razdoblju u uvjetima obveze licenciranja

Financijsko-računovodstveni forenzičar

 

Kalendar događaja