Napomena
  • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

    Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

Stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora

Zagreb, 8. siječnja 2021.

Odlukom Upravnog vijeća od 5. siječnja 2021., zbog osiguravanja uvjeta za adekvatnu primjenu izmijenjenih odredbi Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (NN, br. 144/20) i Odluke o cijenama usluga koje obavlja Komora (NN, br. 147/20), odgađa se početak izvedbe seminarskih tema koje su predviđene Godišnjim planom i programom stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2021. godinu. Obavijest o početku realizacije biti će pravodobno objavljena.

_____________________________________________________

Zagreb, 31. prosinca 2020.

Ministarstvo financija izdalo je prethodnu suglasnost na Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2021. godinu, s toga se objavljuje:

1. Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2021. godinu

2. Prethodna suglasnost Ministarstva financija

3. Kalendar održavanja seminarskih tema u 2021. godini

____________________________________________________

Zagreb, 28. rujna 2020.

OBAVIJEST O STRUČNOM SAVJETOVANJU OVLAŠTENIH REVIZORA 2020.

Polazeći od interesa i upita članova Komore o održavanju stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora u 2020., Upravno vijeće Komore je na sjednici održanoj 18. rujna 2020. detaljno razmatralo pitanje organizacije i održavanja istoga u uvjetima pandemije COVID19.

Prije svega, Upravno vijeće je uvažilo činjenicu da je Godišnjim planom i programom aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u 2020. godini (dalje: Godišnji program 2020.), Komora ponudila ovlaštenim revizorima 27 seminarskih tema s ukupno 130 bodova. U razdoblju siječanj – srpanj 2020. ostvaren je sadržaj od 12 seminarskih tema s ukupno 55 bodova, a u razdoblju rujan – prosinac 2020. ovlaštenim revizorima je na raspolaganju preostalih 15 seminarskih tema s ukupno 75 bodova. Prema navedenom, sadržaj Godišnjeg programa 2020. je dostatan za ispunjenje godišnje obveze stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora odnosno nema upozoravajući razloga za organizaciju stručnog savjetovanja kao dodatne aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u 2020. godini.

Dodatno, sagledana je okolnost pandemije COVID19, gdje održavanje stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora na uobičajeni način, u hotelskom okruženju s tradicionalno velikim brojem sudionika i intenzivnim socijalnim kontaktima, potencijalno nosi visoki rizik po zdravlje ovlaštenih revizora, što Upravno vijeće odnosno Komora kao organizator ni u kojem slučaju ne žele dovoditi u pitanje. Slijedom navedenog, Upravno vijeće je donijelo odluku da se Stručno savjetovanje ovlaštenih revizora 2020. neće organizirati, u nadi da će se u skorom vremenu i u normalnim epidemiološkim uvjetima moći ostvariti susret ovlaštenih revizora.

Vezano za ovu odluku, pozivaju se ovlašteni revizori koji su dio bodova iz godišnje obvezne kvote stalnog stručnog usavršavanja (35 bodova) planirali ostvariti kroz pohađanje stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora (10 bodova), da u tu svrhu izaberu neki od sadržaja iz Godišnjeg programa 2020. koji su raspoloživi u razdoblju rujan – prosinac 2020. Svi detalji dostupni su na internetskoj stanici Komore pod Događanja/Savjetovanja i edukacije ili kroz KALENDAR DOGAĐAJA.

____________________________________________________

Zagreb, 24. kolovoza 2020.

Objavljeni su novi datumi izvedbi seminarskih tema iz Godišnjeg programa 2020. u razdoblju rujan - studeni 2020., a datumi za prosinac 2020. biti će naknadno objavljeni.

Zbog neizvjesnog tijeka i trajanja COVID19 pandemije, Komora nastavlja s organizacijom webinara, odnosno predavanja predviđenih seminarskih tema putem internetske platfome MS Teams u realnom vremenu.

Raspored webinara dostupan je pod Događanja, odnosno na Početnoj stranici pod Kalendar događanja.

_______________________________________________________________

Zagreb, 27. svibnja 2020.

Objavljeni su novi datumi održavanja seminarskih tema u razdoblju lipanj - srpanj 2020., a koje su zbog COVID19 okolnosti bile odgođene.

Zbog spomenutih epidemioloških okolnosti, Komora predviđene seminarske teme organizira i izvodi korištenjem internetske platforme MS Teams, u realnom vremenu.

Raspored održavanja webinara vidljiv je pod Događanja, odnosno na Početnoj stranici pod Kalendar događanja.

Datum održavanja seminara na temu Primjena IT u otkrivanju računovodstvenih i poslovnih prijevara (u srpnju 2020.), biti će uskoro objavljen.

Napominjemo, sve ranije zaprimljene prijave za odgođene seminarske teme (prema planiranim datumima izvedbe po gradovima) evidentiranesve su kao prijave za najavljene webinare.

Ostale odgođene seminarske teme (npr. revizija i uvid GFI neprofitnih organizacija; primjena Zakona o sprječavanju pranja novca; vrednovanje udjela trgovačkih društava), planiraju se izvesti tijekom rujna/listopada 2020., o čemu će se dati pravodobna obavijest.

_________________________________________________________________

Zagreb, 7. svibnja 2020.

Komora u suradnji s predavačima radi na usuglašavanju novih datuma izvedbe seminarskih tema koje su prema Godišnjem programu 2020. bile predviđene za razdoblje ožujak - svibanj 2020., a zbog COVID19 okolnosti su odgođene. Isto tako, razmotriti će se i način izvedbe seminara u razdoblju lipanj-srpanj 2020. S obzirom na neizvjesnost trajanja i tijek COVID19 okolnosti te posljedična višekratna odgađanja najavljenih seminara, sjedne strane, te obveze angažiranih predavača i zainteresiranih ovlaštenih revizora, s druge strane, Komora planira nastaviti s organizacijom i izvedbom seminarskih tema u formi internetskih seminara.

O svim promjenama u odnosu na Godišnji program 2020., odnosno o novom rasporedu izvođenja seminarskh tema u razdoblju svibanj-srpanj 2020., Komora će pravodobno obavijestiti ovlaštene revizore i nadležno Ministarstvo financija.

_______________________________________________________________

Zagreb, 22. travnja 2020.

U uvjetima primjene mjera socijalnog distanciranja zbog pandemije COVID19, a sukladno suglasnosti Ministarstva financija, izvedba određenih seminarskih tema iz Godišnjeg programa Komore za 2020., biti će u formi internet seminara (webinar). Webinari će se izvoditi interaktivno u realnom vremenu, korištenjem aplikacije Microsoft Teams.

Za potrebe upoznavanja načina prijave, povezivanja i sudjelovanja webinarima, dajemo praktičnu uputu, koja će se, ovisno o potrebi, dopunjavati pojašnjenjima. Probno aktiviranje webinara provesti ćemo tijekom utorka 28.4.2020., sa svim prijavljenima koji će biti dostupni u dogovoreno vrijeme.

______________________________________________________________________

Zagreb, 20. travnja 2020.

Uvažavajući odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o produljenju primjene mjera socijalnog distanciranja do 4. svibnja 2020., izvedbe seminara u razdoblju od 20.4.2020. do 4.5.2020., prema rasporedu po gradovima kako je predviđeno Godišnjim programom 2020., do daljnjega su odgođene.

__________________________________________________________

Zagreb, 31. ožujka 2020.

Vezano za objavu Komore od 16.3.2020. i aktualnu mjeru Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19.3.2020., o socijalnom distanciranju u trajanju od 30 dana, izvedbe seminara u organizaciji Komore koje su Godišnjim programom 2020. predviđene u razdoblju od 1. do 19.4.2020., do daljnjega su odgođene.

_____________________________________________________________

Zagreb, 16. ožujka 2020.

Na sjednici Upravnog vijeća Komore održane 16. ožujka 2020., donesene su sljedeće odluke:

1. odgađaju se seminari u organizaciji Komore s predviđenim izvedbama u razdoblju od 16. do 31. ožujka 2020.

2. za seminare s predviđenim izvedbama od 1. travnja 2020., dati će se obavijesti o održavanju ili odgodi, ovisno o preporukama nadležnog državnog tijela u vezi epidemiološke situacije.

_______________________________________________________________

Zagreb, 16. siječnja 2020.

Izvedbe seminara na temu Revizija i uvid u godišnje financijske izvještaje neprofitnih organizacija, u Zagrebu 20.1.2020., Osijeku 23.1.2020., Rijeci 27.1.2020. i Splitu 30.1.2020. odgađaju se zbog organizacijskih razloga. Novi datumi izvedbe ovog seminara biti će pravodobno objavljen nakon usuglašavanja s predavačem.

________________________________________________________________

Zagreb, 14. siječnja 2020.

Komora je 13. siječnja 2020. zaprimila prethodnu suglasnost Ministarstva financija na Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2020. godinu.

Komora, kao organizator aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, objavljuje:

1. Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2020. godinu

2. Prethodna suglasnost Ministarstva financija

Za potrebe izbora i prijave određenom seminaru daje se pregled datuma održavanja seminara po gradovima u 2020. godini:

Program SSU 2020_tc III_rekapitulacija_web

____________________________________________________________

Zagreb, 27. prosinca 2019.

Program stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore u 2020. godini je usvojen od strane Upravnog vijeća Komore i dostavljen Ministarstvu financija na prethodnu suglasnost u roku iz članka 6. stavak 3. točke 1. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Narodne novine, br. 104/18).

Po zaprimanju prethodne suglasnosti Ministarstva financija, Komora će objaviti detalje predmetnog Programa i pozvati ovlaštene revizore na uključivanje u aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja.

____________________________________________________________

Zagreb, 17. prosinca 2019.

Odgovore na pitanja koja su postavljena na Stručnom savjetovanju ovlaštenih revizora 2019., možete pronaći ovdje.

_____________________________________________________________

Zagreb, 28. studenoga 2019.

Prezentacije za teme koje su izvedene na Stručnom savjetovanju ovlaštenih revizora, 20. i 21. studenoga 2019.:

1. Otkrivanje računovodstvenih prijevara uz pomoć informacijske tehnologije_Spremić_Volarić

2. Prikaz promjena i novih Međunarodnih revizijskih standarda

3. Prikaz Kodeksa etike za profesionalne računovođe i zahtjeva obvezne rotacije

4. Zajednička revizija (eng. joint audit)_Tušek_Tonžetić

5. Revizijski i računovodstveni aspekti vezani uz Zakon o trgovačkim društvima - adekvatnost kapitala i uz predstečajnu nagodbu

6. Povezanost u kontekstu Zakona o trgovačkim društvima i Općeg poreznog zakona

7. Prestanak poslovanja - likvidacijske bilance

8. Učinci promjena Međunarodnih standarda kontrole kvalitete (ISQC1 vs ISQM1 i ISQM2)

9. Iskustva prve godine primjene novih Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

10. Revizijski i računovodstveni aspekti tretiranja projekata financiranih iz sredstava Europske unije_Privitak 1_Privitak 2

11. Građanskopravna (imovinska) odgovornost revizora, revizorskih društava i članova tijela upravljanja revizorskih društava

12. Uvođenje XBRL-a u izvještavanje u Republici Hrvatskoj_Prilog 1

13. Revizijski i računovodstveni aspekt zajedničkih pothvata i poslovnih spajanja s naglaskom na prekogranična spajanja
_____________________________________________________________

Zagreb, 24. listopada 2019.

Komora je zaprimila prethodnu suglasnost Ministarstva financija na Program Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2019., čime su se ispunili uvjeti za organizaciju i izvedbu ove aktivnosti.

Detaljnije o programu i prijavama potražite ovdje.

Uvjeti i način rezervacije smještaja u hotelu Anutnović tijekom održavanja Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora.

Osnova za izdavanje potvrde ovlaštenom revizoru s pripadnim bodovima za sudjelovanje Stručnom savjetovanju ovlaštenih revizora 2019. je njegova osobna prisutnost i vlastoručni potpis na evidencijskim listama za svaki dan savjetovanja. S toga, molimo sve sudionike da svoje sudjelovanje osobno vlastoručnim potpisom potvrde. Komora, kao organizator ovoga događanja, obvezna je evidencijske liste s potpisima dostaviti Ministarstvu financija kao sastavni dio izvještaja o održanom programu.

_______________________________________________________________________

Zagreb, 23. kolovoza 2019.

Dodatna aktivnost stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora koju će Komora organizirati u 2019. je Stručno savjetovanje ovlaštenih revizora. Planirani datumi održavanja ovog dvodnevnog događaja su 20. i 21. studenoga 2019. godine. Stručno savjetovanje održati će se u Zagrebu, u hotelu Antunović.

Prema predviđenom programu, za koji će Komora pravodobno pribaviti prethodnu suglasnost Ministarstva financija, stručno savjetovanje će biti aktivnost za koju će se ovlaštenom revizoru priznavati ukupno 10 bodova stalnog stručnog usavršavanja odnosno po 5 bodova dnevno.

___________________________________________________________________________

Zagreb, 15. travnja 2019.

U Kalendaru događanja, koji je dostupan na internetskoj stranici Komore, moguće je pregledati sve seminare iz Programa Komore za 2019., tako da ovlašteni revizori mogu planirati svoj program i raspored stalnog stručnog usavršavanja i prijaviti se, po vlastitom izboru, za određeni seminar, po datumima i mjestu održavanja (Osijek, Rijeka, Split i Zagreb). Napominjemo, Program Komore za 2019. odobren je od strane Ministarstva financija, pa ovlašteni revizor za pohađanje određenog jednodnevnog seminara u organizaciji Komore može ostvariti 5 bodova stalnog stručnog osposobljavanja.

Osim ovih seminara, Komora priprema i program tradiocionalnog dvodnevnog stručnog savjetovanja, koje se planira održati u studenom 2019., čime će se ovlaštenim revizorima omogućiti da steknu dodatnih 10 bodova stalnog stručnog usavršavanja.

Za revizore koji su bili upisani u Registar ovlaštenih revizora na datum 31.12.2017., prvo jednogodišnje razdoblje sukladno Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju, započelo je 29.11.2018. a završiti će 29.11.2019. Ono o čemu ovlašteni revizori moraju voditi računa je obveza da za isto razoblje, neovisno o svom radnom statusu, moraju ostvariti najmanje 35 bodova stalnog stručnog usavršavanja.

Prema istom Pravilniku očekuje se sljedeća struktura bodova:

1. u jednoj godini - najmanje 35 bodova, od čega:

  • 20 bodova od osnovnih aktivnosti (suglasnost Ministarstva financija), od čega 10 bodova obvezno za područja "A"
  • 15 bodova (najviše 5 bodova od samoedukacije, a 10 bodova iz ostalih aktivnosti (bez suglasnosti Ministarstva financija)

2. u tri godine - 120 bodova, od čega:

  • najmanje 60 bodova iz osnovne aktivnosti
  • najviše 60 bodova iz ostalih aktivnosti.

Dodatni zahtjev je struktura 120 bodova, kako slijedi:

  • min 60 bodova iz revizije,
  • min 40 bodova iz računovodstva
  • max 20 bodova iz ostalih područja.

_____________________________________________________________________________

Zagreb, 20. ožujka 2019.

Objavljuje se prethodna suglasnost Ministarstva financija Klasa: 450-01/18-01/223 i Urbroj: 513-06-03-19-10 od 14. ožujka 2019. na Godišnji plan i program stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2019. godinu

Godišnji plan i program stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2019. godinu

Rekapitulacija aktivnosti stalnog stručnog usvršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore, za 2019. godinu

Na internetskoj stranici Ministarstva financija dostupan je objedinjeni pregled svih tema i oblika aktivnosti u organizaciji Komore i drugih organizatora, a na koje je Ministarstvo financija dalo prethodne suglasnosti. Za sudjelovanje ovim temama, po osobnom izboru ovlaštenog revizora, priznavati će se predviđeni bodovi stalnog stručnog usavršavanja. Dostupno na poveznici: http://www.mfin.hr/hr/novosti/obavijest-ovlastenim-revizorima-2019-01-21-16-04-52.

_____________________________________________________________________________

Zagreb, 24. siječnja 2019.

Na traženje Ministarstva financija objavljuje se dopis Klasa: 450-01/19-10/37 i Urbroj: 513-06-03-19-1, u vezi informacija Komore objavljenih 14. siječnja 2019. na internetskoj stranici Komore o izvještavanju ovlaštenih revizora o aktivnostima stalnog stručnog usavršavanja u 2018. godini.

Napominjemo, Komora je već 22. siječnja 2019. reagirala odnosno sve predmetne objave od 14. siječnja 2019. je deaktivirala, jer je Ministarstvo financija na svojim internetskim stranicama 21. siječnja 2019. objavilo Obavijest ovlaštenim revizorima o primjeni određenih odredbi Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora. Nadalje, Komora je objavom na internetskoj stranici od 22. siječnja 2019. i putem eletroničke komunikacije uputila sve ovlaštene revizore na Obavijest ovlaštenim revizorima.

__________________________________________________________________________

Zagreb, 22. siječnja 2019.

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Narodne novine, br.104/18), svi ovlašteni revizori imaju obvezu ažurno evidentirati svoje aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja u propisanom obrascu Evidencija o stalnom stručnom usvaršavanju ovlaštenog revizora (dio A, B i C). Ovlašteni revizori obvezni su Ministarstvu financija dostavljati izvještaj o ispunjenju obveze stalnog stručnog usavršavanja, na način i u roku kako je propisano člankom 9. istog Pravilnika.

U vezi roka za dostavu izvještaja u formi obrasca Evidencija o stalnom stručnom usvaršavanju ovlaštenog revizora (dio A, B i C), molimo obratite pažnju na obavijest Ministarstva financija od 21. siječnja 2019., koja je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva financija.

Prema istoj obavijesti, ovlašteni revizori će prve obavijesti o stalnom stručnom usavršavanju dostavljati Ministarstvu financija za razdoblje 29.11.2018. do 29.11.2019., u roku do 30. prosinca 2019., prema daljnjim uputama Ministarstva financija.

Što se tiče stalnog stručnog usavršavanja u razdoblja od 1.1.2018. do 28.11.2018., Ministarstvo finanacija će koristiti izvještaje koje su organizatori stalnog stručnog usvršavanja ovlaštenih revizora morali dostaviti Ministarstvu financija u roku do 28.12.2018. Komora, kao organizator stalnog stručnog usavršavajna, u roku je izvršila navedenu obvezu.

______________________________________________________________________________

Prezentacije 2018.

Specifičnosti primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za revizorska društva

Specifičnosti primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (tzv. GDPR) za revizorska društva

Izvješće o transparentnosti

Prikaz Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9 - Financijski instrumenti

Trendovi u priopćavanju ključnih revizijskih pitanja i ostalih dodatnih objava u izvješću neovisnog revizora - iskustva u Republici Hrvatskoj

Poslovna spajanja i razdvajanja

Revolucija transakcija - blockchain transakcije u kontekstu računovodstva i revizije

Izazovi restrukturiranja velikih ekonomskih sustava i utjecaj na proračun Republike Hrvatske - očekivanja u 2019. godini

Unaprjeđenje kvalitete i podrška IFAC članstva za profesionalne strukovne organizacije

Novi koncepcijski okvir financijskog izvještavanja (IASAB)

Prikaz promjena i novih Međunarodnih revizijskih standarda

Promjene Kodeksa etike za profesionalne računovođe

Procjena vrijednosti poduzeća metodom diskontiranih novčanih tokova

Izazovi primjene Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 2 - Plaćanje temeljeno na dionicama

Izmjene poreznih propisa u primjeni od 2019. godine

________________________________________________________________________

Prezentacije 2017.

1. MRevS 701 - Priopćavanje ključnih revizijskih pitanja u izvješću neovisnog revizora - komunikacija s onima koji su zaduženi za upravljanje

2. Prva godina primjene MRevS-a 701 - Priopćavanje ključnih revizijskih pitanja u izvješću neovisnog revizora, u Republici Hrvatskoj

3. Aktualne izmjene Međunarodnih revizijskih standarda i Kodeksa etike za profesionalne računovođe

4. Rizici alokacije naknade za stjecanje prema MSFI 3 - Poslovna spajanja

5. Izazovi u primjeni MSFI 15 -  Prihodi po ugovorima s kupcima

6.1. Računovodstveni tretman leasinga prema MSFI 16 - Najmovi

6.2. Porezni tretman leasinga prema MSFI 16 - Najmovi

7. Predviđanje poslovnog neuspjeha - procjena pretpostavke o vremenski neograničenom poslovanju izvještajnog subjekta

8. GDPR Uredba o zaštiti osobnih podataka

9. Primjena MRevS-a 610 - Korištenje radom internih revizora i rezultati istraživanja o razini korištenja rada internih revizora u Republici Hrvatskoj

10.  Neutralnost, konzervatizam i agresivnost financijskih izvještaja

11.  Odgovornost revizora

12.  Zahtjevi izvještavanja revizijskih odbora - dodatno izvješće revizora

13.  Podsjetnik na porezne promjene koje stupaju na snagu s 1.1.2018.

14.  Očekivanja i izazovi primjene novog Zakona o reviziji  s osvrtom na provedbu nadzora nad revizorskim društvima i glavnim revizijskim partnerima

15.  Reguliranje računovodstvene profesije u Republici Hrvatskoj