Napomena
  • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

    Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

Međunarodni revizijski standardi

Zagreb, 5. prosinca 2016.

Objavom prijevoda novog MRevS-a 701 i izmijenjenih MRevS-ova 260, 570, 700, 705, 706 i 720, u Narodnim novinama br. 107/16, prestaju važiti prethodne objave istih MRevS-ova iz Narodnih novina br. 49/10. 

U nastavku se daju MRevS-ovi:

MRevS 260 (izmijenjen) – Komuniciranje s onima koji su zaduženi za upravljanje (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma)

MRevS 570 (izmijenjen) – Vremenska neograničenost poslovanja (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma);

MRevS 700 (izmijenjen) – Formiranje mišljenja i izvješćivanje o financijskim izvještajima (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma);

MRevS 701 – Priopćavanje ključnih revizijskih pitanja u izvješću neovisnog revizora (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma);

MRevS 705 (izmijenjen) – Modifikacije mišljenja u izvješću neovisnog revizora (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma);

MRevS 706 (izmijenjen) – Točke za isticanje pitanja i točke za ostala pitanja u izvješću neovisnog revizora (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma);

MRevS 720 (izmijenjen) – Revizorove odgovornosti u vezi s ostalim informacijama (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. prosinca 2016. ili nakon tog datuma).

___________________________________________________________________________

Zagreb, 25. studenoga 2016.

Izmijenjeni Međunarodni revizijski standardi 260, 570, 700, 705, 706 i 720 te novi Međunarodni revizijski standard 701, objavljeni su u Narodnim novinama, broj 107/16.

Zahtjevi ovih Međunarodnih revizijskih standarda primjenjuju se za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na i nakon 15. prosinca 2016. godine.

________________________________________________________________________

Zagreb, 22. travnja 2016.

Prijevodi izmijenjenjih Međunarodnih revizijskih standarda - MRevS-a 315 i MRevS-a 610 te Međunarodnog standarda za angažmane uvida - MSU 2400, iz izvorne edicije IFAC-a 2013., dostupni su u Narodnim novinama br. 33/16.

_________________________________________________________________________

Zagreb, 28. svibnja 2015.

Na temelju članka 5. i članka 39. stavka 2. točke 7. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 146/05, 139/08 i 144/12) i članka 16. točke 8. Statuta Hrvatske revizorske komore, Upravno vijeće Hrvatske revizorske komore, na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2015. godine, donijelo je Odluku o prihvaćanju i objavljivanju prijevoda izmijenjenjih Međunarodnih revizijskih standarda - MRevS-a 315 i MRevS-a 610 te Međunarodnog standarda za angažmane uvida - MSU 2400, iz izvorne edicije IFAC-a 2013. godine.

Ovom objavom prestaju važiti objave MRevS-a 315 i MRevS-a 610 iz Odluke o objavljivanju  Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete, Međunarodnih smjernica revizijske prakse (Narodne novine br. 49/10), te objava MSU 2400 iz Odluke o objavljivanju Međunarodnog okvira za angaž­mane s izražavanjem uvjerenja, Međunarodnih standarda za angažmane uvida, Međunarodnih standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja, Međunarodnih standarda za povezane usluge (Narodne novine br. 13/11).

U nastavku se objavljuju prijevodi:

MEĐUNARODNI REVIZIJSKI STANDARD 315 (IZMIJENJEN) - PREPOZNAVANJE I PROCJENJIVANJE RIZIKA ZNAČAJNIH POGREŠNIH PRIKAZIVANJA KROZ STJECANJE RAZUMIJEVANJA SUBJEKTA I NJEGOVOG OKRUŽENJA

MEĐUNARODNI REVIZIJSKI STANDARD 610 (IZMIJENJEN 2013.) - KORIŠTENJE RADOM INTERNIH REVIZORA

MEĐUNARODNI STANDARD ZA ANGAŽMANE UVIDA 2400 (IZMIJENJEN) - ANGAŽMANI UVIDA U POVIJESNE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

_________________________________________________________________________________

Zagreb, 28. ožujka 2014.

Upravno vijeće Komore je na sjednici održanoj 17. ožujka 2014. godine usvojilo prijevode IFAC priručnika radi objave na internetskim stranicama Komore. Izabrani IFAC priručnici daju se na korištenje članstvu Komore kao oblik stručne pomoći u njihovom svakodnevnom radu. Isto tako, ovi priručnici kao stručna literatura zasigurno će biti od interesa i za širu stručnu javnost.

Prijevodi IFAC publikacija odnose se na:

Vodič za korištenje MRevS-a u revizijama malih i srednjih subjekata, 1. Svezak - Temeljni koncepti, treća edicija

Vodič za korištenje MRevS-a u revizijama malih i srednjih subjekata, 2. Svezak - Praktični vodič, treća edicija

Vodič za kontrolu kvalitete malih i srednjih revizorskih društava, treća edicija

_________________________________________________________________________________

Zagreb, 08. prosinca 2013.

Sa zadovoljstvom obavještavamo članove Hrvatske revizorske komore da su aktivnosti na prijevodu izabranih IFAC publikacija kao oblika tehničke pomoći revizorskim društvima, u završnoj fazi. Uskoro odnosno nakon usvajanja od strane Odbora za praćenje prevođenja i Upravog vijeća, prijevodi tih publikacija biti će u cijelosti i bez ograničenja na raspolaganju za korištenje svim članovima Hrvatske revizorske komore.

Prijevodi izabranih IFAC publikacija odnose se na:

Vodič za korištenje MRevS-a u revizijama malih i srednjih subjekata, 1. Svezak - Temeljni koncepti, treća edicija

Vodič za korištenje MRevS-a u revizijama malih i srednjih subjekata, 2. Svezak - Praktični vodič, treća edicija_ radna verzija

Vodič za kontrolu kvalitete malih i srednjih revizorskih društava, treća edicija_radna verzija

_______________________________________________________________________________

Na temelju članka 5. i članka 39. stavka 2. točke 7. Zakona o reviziji (Narodne novine broj 146/05 i 139/08) i članka 16. točke 8. Statuta Hrvatske revizorske komore, Upravno vijeće Hrvatske revizorske komore, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2009. godine, donijelo je Odluku o objavljivanju prijevoda Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete i Međunarodnih smjernica revizijske prakse, koja glasi:

Objavljuju se Međunarodni revizijski standardi, Međunarodni standardi kontrole kvalitete i Međunarodne smjernice revizijske prakse s ugrađenim promjenama koje su objavljene u izvornoj ediciji IFAC-a 2009. godine.
Navedeni standardi primjenjuju se za revizije financijskih izvještaja za razdoblja započeta na dan 15. prosinca 2009. godine ili nakon tog datuma, do sljedećih izmjena i objave.

Ovom objavom prestaje važiti Odluka o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda i standarda kvalitete (Narodne novine broj: 71/09), izvorne edicije IFAC-a 2008. godine.

Iznimno, Međunarodni revizijski standardi i standardi kvalitete izvorne edicije IFAC-a 2008. godine (Narodne novine, broj: 71/09) u primjeni ostaju za revizije započete s njihovom primjenom, sve do okončanja tih postupaka.

S danom 18. siječnja 2011., prema gornjoj Odluci, objavljuju se prijevodi:

MEĐUNARODNOG OKVIRA ZA ANGAŽMANE S IZRAŽAVANJEM UVJERENJA
MEĐUNARODNIH STANDARDA ZA ANGAŽMANE UVIDA
MEĐUNARODNIH STANDARDA ZA ANGAŽMANE S IZRAŽAVANJEM UVJERENJA
MEĐUNARODNIH STANDARDA ZA POVEZANE USLUGE

Predsjednica Hrvatske revizorske komore

Ana Krivičić, dipl. oec.

MEĐUNARODNI REVIZIJSKI STANDARDI
MEĐUNARODNI STANDARDI KONTROLE KVALITETE
MEĐUNARODNE SMJERNICE REVIZIJSKE PRAKSE

MEĐUNARODNI OKVIR ZA ANGAŽMANE S IZRAŽAVANJEM UVJERENJA
MEĐUNARODNI STANDARDI ZA ANGAŽMANE UVIDA
MEĐUNARODNI STANDARDI ZA ANGAŽMANE S IZRAŽAVANJEM UVJERENJA
MEĐUNARODNI STANDARDI ZA POVEZANE USLUGE

________________________________________________________________________________________________

Međunarodni standardi edukacije

PRIRUČNIK  S OBJAVAMA O MEĐUNARODNOJ EDUKACIJI