Napomena
 • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

  Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

O nama

Hrvatska revizorska komora je strukovna organizacija revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora i revizorskih vježbenika (od 1. siječnja 2018.). Komora ima svojstvo pravne osobe s javnim ovlastima utvrđene Zakonom o reviziji. U obavljanju javnih ovlasti Komora izdaje akte koji su javne isprave.

Osnivačka Skupština Hrvatske revizorske komore održana je 18. ožujka 2006. u Kongresnoj dvorani Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, kojoj je sudjelovalo 167 revizorskih društava iz cijele Hrvatske.

Hrvatska revizorska komora je od 5. studenoga 2010. pridruženi član Međunarodne organizacije računovođa - IFAC, a od 16. prosinca 2010. je pridruženi član Accountancy Europe (AE; pravni sljednik Europske federacije računovođa FEE).

Temeljem odredbi novog Zakona o reviziji (Narodne novine, br.127/17), od 1. siječnja 2018. javne ovlasti i zadaće Komore su:

 1. prevoditi i objavljivati na hrvatski jezik Međunarodne revizijske standarde (MRevS-i), osim ako je te standarde usvojila Europska komisija
 2. donositi nacionalne revizijske standarde za obavljanje drugih revizorskih usluga koje nisu obuhvaćene MRevS-ima i ostalim standardima koje izdaje Međunarodni odbor za računovodstvo (IFAC) te davati njihova tumačenja, sve uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija
 3. prevoditi i objavljivati etičke standarde računovodstvene struke koje izdaje Međunarodni odbor za računovodstvo (IFAC)
 4. odrediti program revizorskog ispita i iznos naknade, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija
 5. organizirati i provoditi revizorski ispit
 6. odrediti program posebnog ispita i iznos naknade, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija
 7. organizirati i provoditi poseban ispit
 8. promicati i štititi interese svojih članova
 9. pratiti provedbu propisa iz područja revizije, davati inicijativu za izmjenu propisa, sudjelovati u stručnoj raspravi o izmjeni propisa iz područja revizije i računovodstva
 10. davati stručna mišljenja članovima Komore i trećim osobama na njihov zahtjev
 11. surađivati s odgovarajućim stručnim organizacijama iz drugih država članica i iz trećih zemalja
 12. obavljati i druge poslove u skladu sa Statutom Komore, koji nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o reviziji i Uredbe (EU) br.537/14 te na temelju njih donesnih propisa.

Slijedom odredbi Zakona o reviziji (Narodne novine, br.127/17) izmijenjen je opseg nadležnosti Komore, počevši s 1. siječnja 2018. Komora više nema nadležnost:

1. voditi registre i provoditi promjene u registrima, te izdavati potvrde iz registara na zahtjev ovlaštenih revizora i revizorskih društava;

2. provoditi nadzor i provjeru kvalitete rada revizorskih društava i ovlaštenih revizora, te poduzimati druge radnje povezane s nadzornim aktivnostima.

Dana 10. listopada 2018. Komora je ustupila Ministarstvu financija podatke iz registara koje je vodila (stanje na datum 5. listopada 2018.). Od 10. listopada 2018. Komora više ne provodi promjene podataka u registrima za ovlaštene revizore i revizorska društva koji su bili upisani u pripadnim registrima na datum 31. prosinca 2017. godine.

U prijelaznom razdoblju od 30 dana od dana ustupanja podataka iz registara, zbog osiguravanja kontinuiteta javne objave predmetnih registara, na internetskim stranicama Komore ostaju javno objavljeni registri s podacima ažuriranim zaključno s datumom 5. listopada 2018. sve do objave registara na internetskim stranicama Ministarstva financija.

Svi zahtjevi za upis u pripadne registre, brisanje iz pripadnih registara i zahtjevi za promjene podataka u pripadnim registrima, dostavljaju se na adresu: Ministarstvo financija, Samostalni sektor za izdavanje odobrenja za rad i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava, Katančićeva 5, Zagreb ili na kontakt e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .