Napomena
  • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

    Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

Skupština HRK - arhiva

Zagreb, 05. prosinca 2011.

Zapisnik Skupštine HRK od 11. lipnja 2011.


Zagreb, 27. svibnja 2011. >>

Dnevni red Skupštine HRK
Odluka o dopuni Poslovnika o radu Skupštine HRK
Izvješće o radu Komore za 2010.
Godišnji financijski izvještaji za 2010.
HRK bilješke 2010.
Izvještaj Odbora o nadzoru financijskog poslovanja Komore
Program i plan rada i financijski plan Komore 2011/2012
Suglasnost Odbora na Financijski plan Komore
Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine HRK
Suglasnost Odbora na Odluku o članarini i doprinosu HRK
Izmjena Statuta Hrvatske revizorske Komore
Kandidacijska lista za izbor člana Upravnog vijeća HRK


Poštovani članovi Hrvatske revizorske Komore,

Poziv za Skupštinu HRK

Pozivate se na sudjelovanje redovnoj Skupštini Hrvatske revizorske Komore (u daljnjem tekstu: Komora), koju je sazvalo Upravno vijeće Komore za 11. lipnja 2011., s početkom u 11,00 sati, u prostorijama hotela The Westin Zagreb, Kršnjavoga 1.
Redovna Skupština Komore održava se na temelju odredbe članka 8. stavka 1. Statuta Hrvatske revizorske Komore (Narodne novine broj:43/10, u daljnjem tekstu: Statut), a ujedno će se sukladno članku 38. stavku 2. točke 6. Zakona o reviziji i članku 13. stavku 6. Statuta birati član Upravnog vijeća Komore.
Pravo sudjelovanja i pravo glasa pri odlučivanju na Skupštini imaju ovlašteni revizori, uredno upisani u pripadajući registar Komore i koji su potvrdili svoje sudjelovanje na Skupštini Komore.
Odgovorne osobe revizorskog društva, zajedničkog revizorskog ureda i samostalnog revizora mogu zastupati opunomoćene osobe na temelju pisane punomoći koju izdaje odgovorna osoba uz javnobilježničku ovjeru i koju je opunomoćenik dužan predočiti verifikacijskom povjerenstvu.
Materijali i poziv za sve članove Komore uz dnevni red redovne Skupštine objavljuju se na web stranici Komore, www.revizorska-komora.hr

Poziv na tematski skup:

Prije službenog dijela redovne Skupštine Komore održati će se (neobvezni) tematski skup na kojem će kao predavači sudjelovati predstavnica Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) i predstavnik HANFA-e. Teme:
ICAEW - uloga i značaj stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora (dobra praksa ICAEW)
HANFA - odnos i očekivanja regulatora - HANFA - HRK
Teme skupa odnose se na stručnu problematiku i aktualnosti iz revizorske struke, te značajke vezane uz stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora.

Tematski skup započinje s radom u 9,00 sati također u prostorijama hotela The Westin Zagreb, a traje do 10,30 sati, nakon čega do početka rada sjednice Skupštine, traje polusatna pauza za kavu i sl. (na račun Komore). Radi značaja tema pozivate se na sudjelovanje i iskazivanje interesa.
Mole se svi članovi Komore, da na e-mail adresu Komore: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript pošalju svoju potvrdu sudjelovanja na Skupštini, odnosno i na tematskom dijelu, najkasnije do 05. lipnja 2011. godine.

Napominjemo da će se rad Skupštine Komore radi potreba organizatora, odvijati od 9,00 sati do zaključno 15,00 sati navedenog dana.

Svi ovlašteni revizori, revizorska društva, te samostalni revizori koji nisu izvršili uplatu članarine i doprinosa Komori, dužni su do dana održavanja Skupštine izvršiti obračun i uplatu.

Upravno vijeće
Hrvatske revizorske Komore

______________________________________________________________________________________

Zagreb, 10. rujna 2010.

Odluke Skupštine HRK od 20. ožujka 2010.

Mišljenje Odbora za javni nadzor revizije

___________________________________________________________________________________

Zagreb, 05. ožujka 2010. >>

Poštovani članovi Hrvatske revizorske Komore,

Dnevni red Skupštine HRK
Poslovnik o radu Skupštine HRK
Izvješće o radu Komore za 2009.
Godišnja financijska izvješća za 2009.
Izvještaj o obavljenom nadzoru financijskog poslovanja Komore za 2009.
Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine HRK
Suglasnost OJNR na Odluku o doprinosu i članarini HRK

Statut Hrvatske revizorske Komore
Kandidacijska lista za izbor Predsjednika HRK

Pozivate se na sudjelovanje redovnoj izbornoj Skupštini Hrvatske revizorske Komore (u daljnjem tekstu: Komora), koju je sazvalo Upravno vijeće Komore za 20. ožujka 2010., s početkom u 10,00 sati, u prostorijama Hotela Antunović, Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a.

Redovna Skupština Komore održava se na temelju odredbe članka 8. stavka 1. Statuta Hrvatske revizorske Komore (Narodne novine broj: 63/06. i 53/09, u daljnjem tekstu: Statut), a ujedno je i izborna Skupština na kojoj će se sukladno članku 40. stavku 3. Zakona o reviziji (Narodne novine broj: 146/05 i 139/08) i članku 20. Statuta birati Predsjednik Komore.

Pravo sudjelovanja i pravo glasa pri odlučivanju na Skupštini imaju ovlašteni revizori, uredno upisani u pripadajući registar Komore i koji su potvrdili svoje sudjelovanje na Skupštini Komore.

Materijali i poziv za sve članove Komore uz dnevni red redovne izborne Skupštine objavljuju se na web stranici Komore.
Mole se svi članovi Komore, ovlašteni revizori iz Registra ovlaštenih revizora, da na e-mail adresu Komore: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript pošalju svoju potvrdu sudjelovanja na Skupštini, najkasnije do 15. ožujka 2010. godine.

Svi ovlašteni revizori, revizorska društva, te samostalni revizori koji nisu izvršili uplatu članarine i doprinosa Komori, dužni su do dana održavanja Skupštine izvršiti obračun i uplatu.

Upravno vijeće
Hrvatske revizorske Komore

_________________________________________________________________________________

Zagreb, 03. ožujka 2010. >>

I Z V J E Š Ć E
o provedenoj javnoj raspravi vezano uz prijedlog
Statuta Hrvatske revizorske Komore

Sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatske revizorske Komore (dalje u tekstu: Komora) sa XIII sjednice održane dana 17. prosinca 2009. godine, slijedi:

1. Na IX sjednici Upravnog vijeća Komore, održane dana 14. studenoga 2009. godine, utvrđena je Odluka o otvaranju javne rasprave po prijedlogu Statuta Komore. Javna rasprava započet će danom objave prijedloga Statuta Komore na web stranici Komore i trajat će petnaest dana.
Objava prijedloga Statuta Komore na web stranici Komore započela je s danom 17. studenoga 2009. godine, te je, slijedom toga, javna rasprava trajala zaključno s 02. prosinca 2009. godine.

2.Tijekom javne rasprave Komora je zaprimila 22 prijedloga izmjena i dopuna prijedloga Statuta Komore dostavljena od strane pojedinih ovlaštenih revizora ili ovlaštenih predstavnika pojedinih revizorskih društava.

3. Slijedom tematske rasprave po prijedlogu Statuta Komore, održane dana 20. veljače 2010. godine, na XVII sjednici Upravnog vijeća Komore održane dana 02. ožujka 2010. godine utvrđen je konačan prijedlog Statuta Komore u kome su ugrađeni prijedlozi izmjena i dopuna prijedloga Statuta Komore proizašli iz javne rasprave.

Prijedlozi izmjena i dopuna prijedloga Statuta Komore proizašli iz javne rasprave i ugrađeni u prijedlog Statuta Komore dati su u privitku ovog Izvješća.

4. Prijedlozi izmjena i dopuna prijedloga Statuta Komore proizašli iz javne rasprave koji nisu ugrađeni u prijedlog Statuta Komore, dati su, kako slijedi:

4.1. Prijedlog u svezi članka 15. stavka 4.

- izbaciti da se za Upravno vijeće Komore predlažu kandidacijske liste od pet članova, već da se izbor vrši kandidiranjem kandidata / pojedinaca.

Upravno vijeće Komore je mišljenja da, obzirom na imperativne zadatke i ciljeve koji predstoje na organiziranju i daljnjem razvoju revizijske profesije, Upravno vijeće treba funkcionirati kao koheziono tijelo u kojem su članovi iste vizije i istih strateških ciljeva u svezi organiziranja i jačanja revizijske profesije. Iskustvo rada prethodnog sastava Upravnog vijeća u kome su se isprepletale različite vizije, različiti strateški ciljevi i različiti strateški interesi pri čemu je, u mnogočemu, otežavan i onemogućavan rad Upravnog vijeća govore tome u prilog.

Demokratsko načelo „da svatko bude biran“ isticanjem kandidacijskih lista nije ugroženo jer svaki kandidat zajedno sa drugim kandidatima slične strateške vizije i sličnih strateških ciljeva može istaknuti svoju kandidacijsku listu. S druge strane, izborno tijelo koje daje svoj glas kandidacijskoj listi ima veću sigurnost u daljnjoj operacionalizaciji strateške vizije i strateških ciljeva.

4.2. Prijedlog u svezi članka 13. i članka 16.

- izbaciti da Upravno vijeće utvrđuje Pravila za obavljanje revizije… , utvrđuje Pravilnike, bira i razrješuje članove Odbora, te da se to utvrdi kao nadležnost Skupštine Komore.

Upravno vijeće Komore je mišljenja da Skupština Komore mora biti tijelo koje utvrđuje strategiju i strateške ciljeve, dok je Upravno vijeće tijelo koje preuzima odgovornost provođenja istih. S tim u vezi, u cilju efikasnosti i svrsishodnosti, Upravno vijeće treba imati odgovornost, ali i operativna prava u provođenju zadataka i ciljeva. Upravno vijeće preuzima odgovornost transparentnog donošenja Pravila i različitih Pravilnika otvaranjem javne rasprave objavom prijedloga na web stranici Komore. S druge strane, Upravno vijeće odbacuje sve eventualne sumnje koje imaju za cilj diskreditaciju članova Upravnog vijeća da rade u svom interesu, interesu svojih tvrtki, interesu „velikih“, uništavanju „malih“ i sl.

4.3. Prijedlog u svezi članka 15.

- ponovno uvesti regionalni princip izbora članova Upravnog vijeća

Upravno vijeće Komore je mišljenja da sastav Upravnog vijeća trebaju sačinjavati ovlašteni revizori koje je izborno tijelo prepoznalo kroz stratešku viziju i strateške ciljeve pri čemu je nebitno da li je netko iz Slavonije, Zagreba ili Dalmacije. Status revizijske profesije je isti u cijeloj Hrvatskoj, te stoga ne postoje specifični problemi revizijske profesije u Istri, Zagrebu, u Slavoniji. Postavlja se stoga pitanje koji su to specifični revizijski problemi i interesi koji bi trebali biti zaštićeni ponovnim uvođenjem tzv. regionalnog principa.

4.4. Prijedlog u svezi članka 15.

- izbaciti da se pet članova Upravnog vijeća bira iz redova zaposlenih / aktivnih revizora, već omogućiti da u Upravno vijeće mogu biti birani i tzv. neaktivni ovlašteni revizori

Upravno vijeće Komore je mišljenja da, obzirom na imperativne zadatke i ciljeve koji predstoje na organiziranju i daljnjem razvoju revizijske profesije, u sastav Upravnog vijeća trebaju biti uključeni aktivni revizori koji žive od revizijske profesije i koji najbolje mogu prepoznati strategiju i ciljeve daljnjeg razvoja. Prisustvo člana Ministarstva Financija, u dovoljnoj mjeri, osigurava nepristranost i objektivnost donošenja odluka.

U Zagrebu, 02. ožujka 2010.
Upravno vijeće
Hrvatske revizorske Komore

 

S T A T U T
HRVATSKE REVIZORSKE KOMORE
PRIJEDLOZI IZ JAVNE RASPRAVE UGRAĐENI
U PRIJEDLOG STATUTA

Članak 4. točka 7. – mijenja se i glasi: „prevodi, objavljuje, odnosno donosi Kodeks profesionalne etike revizora“,

Članak 4. točka 14. – iza riječi „ Hrvatske „ dodaju se riječi „na hrvatskom jeziku za strane državljane“ ,

Članak 4. – dodati novu točku 32. koja glasi: „utvrđuje minimalni oblik i sadržaj radne dokumentacije obavljanja revizije“

Članak 7. – iza riječi „revizori“ dodaju se riječi „upisani u registar ovlaštenih revizora Komore“ ,

Članak 10. stavak 3. – brisati riječi „ako Poslovnikom o radu Skupštine nije drugačije određeno“,

Članak 16. – dodati novu točku 6. koja glasi: „utvrđuje minimalni oblik i sadržaj radne dokumentacije obavljanja revizije“,

Članak 20. – dodati novi stavak 1. koji glasi: „Predsjednika bira Skupština“,

Članak 38. – brisati u cijelosti,

Članak 42. stavak 2. – brisati točku 4.,

Članak 67. stavak 3. – brisati rečenicu „Primaju ga besplatno svi ovlašteni revizori“,

Članak 68. stavak 2. – brisati riječi „odgovorni urednik“,

Članak 69. stavak 2. točka 1. – brisati riječi „i članarine“,

Članak 69. stavak 2. točka 4. mijenja se i glasi. „prihodi od prodaje časopisa Revizija“,

Članak 71. stavak 2. – brisati drugu rečenicu,

Članak 71. – dodati novi stavak 3. koji glasi: „Predsjednik Komore ovlašten je raspolagati sredstvima Komore do 50.000,00 kn samostalno, a iznad tog iznosa uz suglasnost Upravnog vijeća“,

Članak 75. stavak 1. – brisati riječi „osim odredbe članka 42. stavka 2. točke 4. ovog Statuta koja stupa na snagu 1. veljače 2010. godine“,

Članak 75. – dodati novi stavak 2. koji glasi: „Članak 36. stavak 3. odnosi se na kandidate koji se zaposle u revizorskom društvu, zajedničkom revizorskom uredu ili kod samostalnog revizora nakon stupanja na snagu ovog Statuta“.

U Zagrebu, 02. ožujka 2010.
Upravno vijeće
Hrvatske revizorske Komore

______________________________________________________________________________________________

Zagreb, 18. veljače 2010. >>

HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA
ZAGREB, KRALJA ZVONIMIRA 34

Klasa: 003-01/10-02/1
Urbroj: 251-442-01-10-01

Zagreb, 15. veljače 2010.

Na temelju odredbe članka 8. stavka 1. Statuta Hrvatske revizorske Komore (Narodne novine broj: 63/06. i 53/09, u daljnjem tekstu: Statut), a u svezi s primjenom članka 38. i članka 40. Zakona o reviziji (Narodne novine broj: 146/05 i 139/08, u daljnjem tekstu: Zakon), Upravno vijeće Hrvatske revizorske Komore donijelo je na sjednici održanoj 15. veljače 2010. godine,

ODLUKU
o izboru predsjednika Hrvatske revizorske Komore

I

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak izbora predsjednika Hrvatske revizorske Komore (u daljnjem tekstu: Komora) sukladno odredbama članka 40. Zakona i članka 20. Statuta.

II

Ova je Odluka ujedno i poziv svim članovima Skupštine Komore, ovlaštenim revizorima koji ispunjavaju zakonske uvjete, da u ostavljenom roku podnose svoje ponude za isticanje kandidature za izbor predsjednika Komore, te se u nastavku daju upute o pravima i načinu predlaganja kandidata.

Svaki član Komore i Upravno vijeće Komore imaju pravo predlaganja kandidata za predsjednika Komore.

III

U izboru predsjednika Komore, provodi se predkandidacijski postupak, tijekom kojeg se mogu predlagati i isticati kandidati za predsjednika Komore.

Predkandidacijski postupak započinje danom objave ove Odluke, ujedno poziva, na web stranici Komore, tj. s danom 18. veljače 2010., a završava zaključno s danom 01. ožujka 2010.

IV

Svi prijedlozi za predsjednika Komore dani u predkandidacijskom postupku moraju biti dostavljeni Upravnom vijeću Komore najkasnije do 01. ožujka 2010., odnosno dvadeset dana prije održavanja izborne Skupštine Komore. Prijedlozima moraju biti priloženi dokumenti o dokazu ispunjavanja uvjeta iz članka 40. stavka 2. Zakona i pisane suglasnosti predloženih kandidata o prihvaćanju kandidature.

Na temelju primljenih prijedloga, Upravno vijeće Komore utvrđuje prijedlog kandidacijske liste za predsjednika Komore. Upravno vijeće će na kandidacijsku listu uvrstiti sve kandidate koji po odredbama Zakona i Statuta mogu biti birani za predsjednika Komore.

Kandidati se na kandidacijsku listu uvrštavaju abecednim redom. Prijedlog kandidacijske liste za predsjednika Komore, Upravno vijeće Komore dužno je uz poziv i ostalu dokumentaciju koja će biti predmet usvajanja na Skupštini Komore objaviti na web stranici Komore s danom 05. ožujka 2010.

V

Prijave kandidata dostavljaju se putem pošte na adresu Komore, Zagreb, Kralja Zvonimira 34, s naznakom „za izbor predsjednika“.

VI

Izbor predsjednika Komore održati će se na Skupštini Komore, sukladno Poslovniku o radu Skupštine Hrvatske revizorske Komore, dana 20. ožujka 2010. godine u prostorijama hotela Antunović, Zagrebačka avenija 100a, s početkom u 10,00 sati.

VII

Zadužuje se stručna služba Komore da poduzme sve radnje za realizaciju ove Odluke.

Predsjednica
Hrvatske revizorske komore
Ana Krivičić, dipl.oec.

_____________________________________________________________________________________________

Zagreb, 17. veljače 2010. >>

Poštovani članovi Komore,

Statut Hrvatske revizorske komore

Hrvatska revizorska Komora organizirati će za sve svoje članove tematsku raspravu na kojoj će se obrađivati aktualnosti iz revizorske profesije i dati naglasak na zadatke i aktivnosti koje Komora kao strukovna organizacija mora obavljati slijedom svojih zakonskih obveza i funkcija.

Kako bi se članstvo upoznalo sa stanjem u revizorskoj struci, raspravilo o zaštiti struke, te o predstojećim zadacima i aktivnostima, Upravno vijeće Komore predlaže sljedeći dnevni red:

  • Rasprava u svezi izmjena i dopuna Statuta HRK,
  • Aktualnosti iz revizorske profesije – izrada Metodologije za provođenje nadzora i provjere kvalitete rada, damping cijene, Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, zadaci Komore u sljedećem razdoblju vezano uz provođenje nadzora, prostor, kadrove, Smjernica broj 1, informacija o aktivnostima na donošenju minimalnog oblika i sadržaja radne dokumentacije i sl.

Pozivamo Vas na sudjelovanje ovoj raspravi koja će se održati 20. veljače 2010. godine u prostorijama hotela Sheraton, Zagreb, Kneza Borne 2 s početkom u 11,00 sati.

Prijedlog teksta Statuta HRK, koji je predmetom tematske rasprave, biti će objavljen na web stranici Komore krajem tjedna.

Sve zainteresirane molimo da svoju potvrdu o sudjelovanju tematskoj raspravi pošalju na e-mail adresu Komore: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem faksa broj: 4663 362, do 18. 02. 2010.

Upravno vijeće Hrvatske revizorske Komore

_____________________________________________________________________________________________

Zagreb, 17. studeni 2009. >>

Poštovani članovi Hrvatske revizorske Komore,

Statut Hrvatske revizorske komore

Na temelju odluke Upravnog vijeća Hrvatske revizorske Komore od 14. studenoga 2009., objavljuje se prijedlog teksta Statuta Hrvatske revizorske Komore i stavlja na javnu raspravu svim članovima Komore.

Javna rasprava traje petnaest dana, od dana objave prijedloga Statuta na web stranici Komore.
Pozivaju se svi članovi Komore, ovlašteni revizori, da u ostavljenom roku svoje prijedloge na tekst Statuta dostavljaju na e-mail adresu Komore: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

______________________________________________________________________________________________

Zagreb, 30. listopad 2009. >>

Poštovani članovi Hrvatske revizorske Komore,

Dnevni red Skupštine
Poslovnik o radu Skupštine
Statut Hrvatske revizorske Komore
Izvješće o radu Komore za proteklo razdoblje
Revidirano izvješće o financijskom poslovanju HRK
Financijski izvještaji-Bilješke
Financijski izvještaji 2008.
Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine HRK
Program rada za 2010.
Financijski plan za 2010.

Pozivate se na sudjelovanje redovnoj Skupštini Hrvatske revizorske Komore, koju je sazvalo Upravno vijeće Komore za 14. studenoga 2009., s početkom u 10,00 sati, u prostorijama Hotela Antunović, Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a.
Redovna Skupština Hrvatske revizorske Komore održava se na temelju odredbe članka 8. stavka 1. Statuta Hrvatske revizorske Komore (Narodne novine broj: 63/06. i 53/09).

Pravo sudjelovanja i pravo glasa pri odlučivanju na Skupštini imaju ovlašteni revizori, uredno upisani u pripadajući registar Komore i koji su potvrdili svoje sudjelovanje na Skupštini Hrvatske revizorske Komore.

Materijali i poziv za sve članove Komore uz dnevni red redovne Skupštine, objaviti će se na web stranici Komore.
Svi ovlašteni revizori, revizorska društva, te samostalni revizori koji nisu izvršili uplatu članarine i doprinosa Komori, dužni su do dana održavanja Skupštine izvršiti obračun i uplatu.

Mole se svi članovi Komore, ovlašteni revizori iz Registra ovlaštenih revizora, da na e-mail adresu Komore: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript pošalju svoju potvrdu sudjelovanja na Skupštini, najkasnije do 10. studenoga 2009. godine.

Upravno vijeće Hrvatske revizorske Komore

______________________________________________________________________________________________

Zagreb, 12. svibnja 2009. >>

Izmjena i dopuna Statuta

Na temelju članka 36. stavka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji (Narodne novine broj: 139/08, u daljnjem tekstu: Zakon) ministar financija sazvao je Izvanrednu skupštinu Hrvatske revizorske Komore, koja je održana 25. travnja 2009.

Slijedom zakonske odredbe na Izvanrednoj skupštini usvojene su sljedeće odluke:

  • Izmjene i dopune Statuta Hrvatske revizorske Komore (Narodne novine broj: 53/09)

Izabrano je novo Upravno vijeće Komore u sastavu:

ZDENKO BALEN, dipl.oec., ovlašteni revizor, član uprave revizorskog društva Audit d.o.o.,

MARTINA BUTKOVIĆ, dipl.oec., ovlašteni revizor, članica uprave revizorskog društva Nexia Revizija d.o.o,

IVANA MATOVINA, dipl.oec., ovlašteni revizor, direktor u revizorskom društvu KPMG Croatia d.o.o,

STJEPAN ŠARGAČ, dipl.oec., ovlašteni revizor, direktor revizorskog društva HLB Revidicon d.o.o.,

MARIJA ŽIVKOVIĆ, dipl.oec., ovlašteni revizor, direktor revizorskog društva Revizija-Uzor d.o.o,

Hrvatska revizorska Komora

______________________________________________________________________________________________

Zagreb, 8. travnja 2009. >>

Izmjena i dopuna Statuta - prijedlog MF
Odluka MF - prijedlog

Pozivate se na sudjelovanje Izvanrednoj Skupštini Hrvatske revizorske Komore, koju saziva Ministar financija za 25. travnja 2009., s početkom u 9,30 sati, u kongresnoj dvorani Ekonomskog fakulteta, Trg J. F. Kennedya, Zagreb.

Uz ovaj poziv za Izvanrednu Skupštinu, u prilogu se daju materijali koji će se usvajati na Skupštini. Mole se svi članovi Hrvatske revizorske Komore da dođu jedan sat ranije, radi evidentiranja prisutnosti.

Hrvatska revizorska komora

______________________________________________________________________________________________

Zagreb, 22. veljače 2008. >>

OBAVIJEST

Poštovanim članovima Hrvatske revizorske Komore,

Financijski plan za 2008. godinu
Program rada za 2008. godinu
Račun prihoda i rashoda i Bilanca
Izvještaj o obavljenom financijskom nadzoru
Bilješke uz financijska izvješća 2007.
Izvješće o radu Komore za proteklo razdoblje
Dnevni red Skupštine

Pozivate se na sudjelovanje Skupštini Hrvatske revizorske Komore, koju je sazvalo Upravno vijeće Komore za 08. ožujka 2008., s početkom u 12,00 sati, u prostorijama Hotela Antunović, Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a.
Uz ovaj poziv za Skupštinu, u prilogu Vam dostavljamo materijale koji će se usvajati na Skupštini.

Pravo sudjelovanja i pravo glasa na Skupštini ima odgovorna osoba revizorskog društva, zajedničkog revizorskog ureda i samostalni revizor, koji su se do dana objave poziva za Skupštinu Hrvatske revizorske Komore uredno prijavili u pripadajuće Registre Komore i dobili dozvolu za rad Komore.

Odgovorne osobe revizorskog društva, zajedničkog revizorskog ureda i samostalnog revizora mogu zastupati opunomoćene osobe na temelju pisane punomoći koju izdaje odgovorna osoba uz javnobilježničku ovjeru i koju je opunomoćenik dužan predočiti verifikacijskom povjerenstvu.
Materijali i poziv uz dnevni red Skupštine, dostaviti će se članstvu putem e-mail adresa i objaviti će se i na web stranici Komore.
Mole se sva revizorska društva, te samostalni revizori koji nisu izvršili uplatu doprinosa Komori za 2007. godinu, da do dana održavanja Skupštine izvrše obračun i uplatu.

Upravno vijeće
Hrvatske revizorske Komore

______________________________________________________________________________________________

Zagreb, 21. lipnja 2007. >>

Poštovanim članovima Hrvatske revizorske Komore,

Pozivate se na sudjelovanje Skupštini Hrvatske revizorske Komore, koju je sazvalo Upravno vijeće Komore za 07. srpnja 2007., s početkom u 12 sati, u prostorijama Hotela Antunović, Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a.

Uz ovaj poziv za Skupštinu, u prilogu Vam dostavljamo materijale koji će se usvajati na Skupštini.
Pravo sudjelovanja i pravo glasa na Skupštini ima odgovorna osoba revizorskog društva, zajedničkog revizorskog ureda i samostalni revizor, koji su se do dana objave poziva za Skupštinu Hrvatske revizorske Komore uredno prijavili u pripadajuće Registre Komore i dobili dozvolu za rad Komore.

Odgovorne osobe revizorskog društva, zajedničkog revizorskog ureda i samostalnog revizora mogu zastupati opunomoćene osobe na temelju pisane punomoći koju izdaje odgovorna osoba uz javnobilježničku ovjeru i koju je opunomoćenik dužan predočiti verifikacijskom povjerenstvu.

Materijali i poziv uz dnevni red Skupštine, dostaviti će se članstvu putem e-mail adresa i objaviti će se i na web stranici Komore.
Mole se sva revizorska društva, te samostalni revizori koji nisu izvršili uplatu doprinosa Komori za 2006. godinu, da do dana održavanja Skupštine izvrše obračun i uplatu.

______________________________________________________________________________________________

Zagreb, 3. rujna 2006. >>

SVIM ČLANOVIMA KOMORE

Pristupnica za upis u registar ovlaštenih revizora
Pristupnica za upisu u registar revizorskih društava

Poštovani,

Osnivanjem Hrvatske revizorske Komore, čiji ste jedan od osnivača, uspostavljaju se zakonske funkcije Komore i njihovo trajno izvršavanje kojima je zadaća unapređivanje revizorske struke i stvaranje mogućnosti provođenja zakonskih obveza i javnih ovlasti u korist revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora. U zakonske obveze koje se moraju provesti sukladno Zakonu o reviziji ("Narodne novine" br: 146/05, u daljnjem tekstu: Zakon), ubraja se donošenje i objava Tarife revizorskih usluga ("Narodne novine" br: 63/06, u daljnjem tekstu: Tarifa), kojom se uređuje tržište revizorskih usluga u pogledu cijena, odnosno određuju najniži iznosi naknada za obavljene revizorske usluge. S tim u svezi želimo poštovano članstvo izvijestiti, da je na sjednici Upravnog vijeća Hrvatske revizorske Komore (u daljnjem tekstu: Komora), održane 20. srpnja 2006., donijeta Odluka kojom se naglašava, da su svi sudionici na koje se odnosi obavljanje revizorskih usluga temeljem Zakona, dužni primjenjivati odredbe važeće Tarife.

Posebno ističemo obvezu i rok koji su dužni ispuniti ovlašteni revizori, sukladno članku 72. stavku 3. Zakona, te podnijeti zahtjev Hrvatskoj revizorskoj Komori o upisu u registar ovlaštenih revizora, do 18. rujna 2006. U nastavku priloga daje se sadržaj pristupnice za upis u registar ovlaštenih revizora.

Revizorska društva u obvezi su, na temelju članka 73. stavka 2. Zakona, u roku godine dana od stupanja na snagu Zakona, tj. do 20.prosinca 2006. podnijeti zahtjev Komori za izdavanje dozvole za obavljanje usluga revizije. Zahtjev mora ispunjavati uvjete iz članka 55. Zakona.

Revizorska društva dužna su sukladno članku 73. stavku 1. Zakona, svoju organizaciju i poslovanje uskladiti s odredbama Zakona i zatražiti upis u registar revizorskih društava koji se vodi pri Komori u roku godine dana od osnivanja Komore, tj. do 18. ožujka 2007.godine. U nastavku priloga daje se sadržaj pristupnice za upis u registar revizorskih društava.

Uz podsjetnik na ispunjenje obveze podmirivanja plaćanja članarine za ovlaštene revizore, odnosno doprinosa za društva temeljem Odluke o stopi doprinosa i iznosu članarine HRK ("Narodne novine" br: 63/06), dajemo broj žiro računa Komore, otvoren pri Hrvatskoj poštanskoj banci. Broj žiro računa : 2390001 - 1100335853
U pozivu na broj upisati za broj certifikata za ovlaštenog revizora i MBG/ za društvo matični broj društva.

Pozivaju se svi članovi Hrvatske revizorske Komore da aktivno sudjeluju i pridonose uspostavi što boljih i kvalitetnijih funkcija Komore, kako bi kroz komorske oblike mogli imati na raspolaganju različite vrste pomoći, rješavanja satusa, edukacije, te ostarivanje svih članskih prava temeljem Zakona.

Predsjednica Hrvatske revizorske Komore