Napomena
  • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

    Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

Odluke Upravnog vijeća

Objava Odluka 4. saziva Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore sukladno članku 17. stavku 6. Statuta HRK:

18. 17. listopada 2017.

- Odluka o prihvaćanju prijedloga Programa stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa za 2017. godinu, s predloženim temama i izvođačima

- Odluka o utvrđivanju kotizacije za stručno savjetovanje ovlaštenih revizora 2017., u iznosu od 700,00 kn

- Odluka o usvajanju Izvješća o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu 2016./2017. i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja suglasnosti za javnu objavu

- Odluka o sazivanju izvanredne Skupštine Komore 9. prosinca 2017. godine u hotelu Antunović

- Odluka o utvrđivanju dnevnog reda izvanredne Skupštine Komore 9. prosinca 2017. godine

- Odluka o prijedlogu Skupštini Komore da ovlasti Upravno vijeće za izbor i imenovanje revizorskog društva revizorom godišnjih financijskih izvještaja Komore za 2017. godinu

- Odluka o usvajanju ažuriranog Akcijskog plana o izvršenju Komore kao pridruženog člana IFAC-a

- Odluka o održavanju revizorskog ispita u redovnom i popravnom roku 11. i 12. prosinca 2017. godine

- Odluka o prihvaćanju Izvještaja Ispitnog povjerenstva o održanom  revizorskom ispitu u ispitnom roku 7. i 8. rujna 2017. godine

- Odluka o upućivanju zahtjeva Odbora za javni nadzor revizije za određena revizorska društva, na prouku i daljnje postupanje službe nadzora sukladno ovlastima Komore
17. 19. rujna 2017.

- Odluka o održavanja stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa 27. i 28.11.2017., u hotelu Antunović u Zagrebu i zadatku Odbora za edukaciju da izradi program, definira teme i izvrši izbor predavača za stručno savjetovanja u 2017. godini

- Odluka o zaduženju stručnih službi u svezi organizacije i pripreme izvanredne Skupštine Komore
16. 30. kolovoza 2017.

- Odluka o upućivanju dopisa Ministarstvu financija i saborskim odborima vezano za stav Komore o odredbama Prijedloga Zakona o reviziji, po prijedlogu Vlade Republike Hrvatske, o dobrom ugledu, ispitu osposobljenosti, vođenju javnih registara, nerevizorskih usluga, trajanju revizijskog angažmana i prekršajnim odredbama

- Odluka o prihvaćanju Programa i plana radionica u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u drugom polugodištu 2017. godine

- Odluka o zaduženju stručnih službi Komore za organiziranje tematske sjednice Upravnog vijeća u svezi stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora

- Odluka o prevođenju izmijenjenih MRevS-ova i Kodeksa etike za profesionalne računovođe, u izdanju IFAC-a od 2016.-2017. godine, uz obvezu pribavljanja IFAC-ove dozvole za prevođenje i objavu prijevoda u Narodnim novinama i na internetskoj stranici Komore

- Odluka o pokretanju izravnog nadzora nad revizorskim društvima radi provjere kvalitete obavljanja revizije godišnjih financijskih izvještaja 2013., 2014. i 2015. grupe Agrokor d.d. i povezanih društava, po zahtjevu Odbora za javni nadzor revizije

- Odluka o upućivanju zahtjeva Odbora za javni nadzor revizije u svezi prijave na rad određenog revizorskog društva, na prouku i daljnje postupanje službe nadzora sukladno ovlastima Komore
15. 14. srpnja 2017.

- Odluka o usvajanju Programa za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u obrazovnom ciklus u 2017. godine i Izvedbenog plana i programa stručnog osposobljavanja za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u obrazovnom ciklusu 2017. godine, te se upućuju Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja suglasnosti

- Odluka o usvajanju naknade za provođenje stručnog osposobljavanja u obrazovnom ciklusu 2017. iznosi 9.800,00 kn

- Odluka o usvajanju naknade za polaganje revizorskog ispita u obrazovnom ciklusu 2017. u redovnom roku iznosi 7.700,00 kn, a u popravnom roku iznosi 1.100,00 kn po predmetu

- Odluka o usvajanju izmijenog Programa provjere zakonodavstva Republike Hrvatske u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije (dorada na prijedlog Odbora za javni nadzor revizije) i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja suglasnosti

- Odluka o ne izmjeni iznosa naknada za polaganje ispitne razlike u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije od 27. rujna 2016.

- Odluka o pokretanju izravnog nadzora nad određenim revizorskim društvom radi provjere kvalitete obavljanja revizije godišnjih financijskih izvještaja 2015. određenih trgovačkih društava iz grupe Agrokor d.d.
14. 27./28. lipnja 2017. - Odluka o prihvaćanju mišljenja i prijedloga Komore na Nacrt prijedloga Zakona o reviziji od 20. lipnja 2017., po predlagatelju Ministarstvo financija, koji imaju polazište u stavovima revizorske profesije sa izvanredne Skupštine Komore održane 12. rujna 2016. godine, te se upućuju Ministarstvu financija u roku do 30. lipnja 2017. godine
13. 12. lipnja 2017.

- Odluka o usvajanju Općeg plana nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za razdoblje šest nadzornih godina 2017/2023, koji se upućuje Odboru za javni nadzor revizije

- Odluka o utvrđivanju Plana i programa nadzora i provjere kvalitete rad revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za 2017/2018, koji se upućuje Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja prethodne suglasnosti

- Odluka o utvrđivanju Plana troškova nadzora i provjere kvalitete rada za 2017/2018, koji se upućuje Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja prethodne suglasnosti

- Odluka o utvrđivanju Programa edukacije službe nadzora i provjere kvalitete rada za 2017/2018, koji se upućuje Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja prethodne suglasnosti

- Odluka o održavanju popravnog i ponovljenog ispitnog roka revizorskog ispita 7. i 8. rujna 2017. godine

- Odluka o obvezi  Odbora za edukaciju da izradi Program za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u obrazovnom ciklus u 2017. godine i Izvedbeni plan i program stručnog osposobljavanja za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u obrazovnom ciklusu 2017. godine

- Odluka o upućivanju prijave trećih na rad određenog revizorskog društva, na prouku i daljnje postupanje službe nadzora sukladno ovlastima Komore

12. 28. travnja 2017.

-  Odluka o sazivanju sjednice Skupštine Komore za 20. svibnja 2017. i utvrđivanju dnevnog reda sjednice Skupštine Komore

-  Odluka o prihvaćanju Izvještaja o radu Komore za 2016. godinu i upućivanju Skupštini na usvajanje

-  Odluka o prihvaćanju prijedlogu članova Stegovnog vijeća: Mirko Lukač, predsjednik i Marinko Matković, član i Ranka Bunčić, član te zamjenika članova: Marina Tonžetić, Sonja Kalibović i Sonja Košara, koji se upućuje Skupštini na usvajanje

-  Odluka o prihvaćanju prijedloga članova Odbora za praćenje financijskog poslovanja Komore: Ljiljana Benčić Markulin, predsjednica i članova: Sanja Đak i Darko Karić, koji se upućuje Skupštini na usvajanje
11. 27. ožujka 2017.

- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Komore za 2016. godinu i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije na razmatranje

-    Odluka o izradi prijedloga plana i programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora prema konceptu uključivanja u izvedbu većeg broja različitih predavača, tematski i vremenski prilagođenih potrebama i obvezama ovlaštenih revizora

-    Odluka o imenovanju Radne skupine pri Komori za izradu polaznih teza o reguliranju računovodstvene profesije u kontekstu odredbi Zakona o računovodstvu (NN br.78/15 i 120/16)

-    Odluka o imenovanju Joška Džide za predstavnika Komore u radnim skupinama Accountancy Europe koji će kao glavni koordinator izabrati još dva ovlaštena revizora za aktivni rad u istim radnim skupinama (revizija, etika, edukacija)

-    Odluka o imenovanju Mire Hrelje i Koraljke Soušek za predstavnice Komore u granskim radnim skupinama Hrvatske udruge poslodavaca

- Odluka o upućivanju prijave trećih na rad određenog revizorskog društva, na prouku i daljnje postupanje službe nadzora sukladno ovlastima Komore

10. 16. veljače 2017.

-    Odluke vezane uz godišnje financijske izvještaje Komore za 2016. godinu

-    Odluka o upućivanju godišnjih financijskih izvještaja Komore za 2016. godinu, Skupštini Komore na usvajanje

-    Odluka o upućivanju Izvješća Odbora za nadzor financijskog poslovanja Komore za 2016. godinu, Skupštini Komore na usvajanje

-    Odluka o upućivanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenom uvidu u godišnje financijske izvještaje Komore za 2016. godinu, Skupštini Komore na usvajanje

-    Odluka o upućivanju Upitnika o provođenju samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola Komore, Skupštini Komore na znanje

-    Odluka o prihvaćanju Izvještaja Ispitnog povjerenstva o održanom  revizorskom ispitu u ispitnom roku 23. i 24. siječnja 2017. godine

-    Odluka o prihvaćanju Programa i plana radionica u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u prvom polugodištu 2017. godine

-    Odluka o prihvaćanju HRK Smjernice 10 – Sastavljanje izvješća neovisnog revizora o obaljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja neprofitne organizacije za 2016. godinu

- Odluka o upućivanju prijave trećih na rad određenog revizorskog društva, na prouku i daljnje postupanje službe nadzora sukladno ovlastima Komore

9. 12. siječnja 2017.

-    Odluka o izmjeni HRK Smjernice 9 u skladu s izmjenom čl.20., a u svezi primjene čl.22. Zakona o računovodstvu (NN br.78/15 i 120/16)

-   Odluka o usvajanju Sporazuma Saveza računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske revizorske komore o međusobnom priznavanju stečenih profesionalnih zvanja u revizorskoj profesiji

-   Odluka o usvajanju ažuriranog Izvješća o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava /samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu 2015/2016, po zahtjevu i pitanjima Odbora za javni nadzor revizije i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja suglasnosti

- Odluka o upućivanju prijave trećih na rad određenog revizorskog društva, na prouku i daljnje postupanje službe nadzora sukladno ovlastima Komore

8. 9. prosinca 2016.

-   Odluka o prihvaćanju HRK Smjernice 9 - Prezentiranje izvješća neovisnog revizora u kontekstu novih MRevS-ova

-   Odluka o usvajanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji Saveza računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske revizorske komore

-   Odluka o održavanju revizorskog ispita u redovnom i popravnom roku 26. i 27. siječnja 2017. godine, u Kongresnom centru Forum 

-   Odluka o dopuni popisa literature u Programu provjere zakonodavstva Republike Hrvatske u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije, po zahtjevu Odbora za javni nadzor revizije i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja suglasnosti

7.

16. studenoga 2016.

(telefonska)

-    Odluka o prihvaćanju dopune popisa literature, po prijedlogu Odbora za javni nadzor revizije, u Programu za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u 2016. godini, u predmetu Financijsko računovodstvo i financijsko izvještavanje i u predmetu Revizija, radi obuhvata područja financijskog izvještavanja i revizije godišnjih financijskih izvještaja, te dodatnog izvještavanja revizora za potrebe regulatora kreditnih i financijskih institucija

-    Odluka o prihvaćanju dopune popisa literature, po prijedlogu Odbora za javni nadzor revizije, u Izvedbenom planu i programu za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u 2016. godini, u predmetu Financijsko računovodstvo i financijsko izvještavanje i u predmetu Revizija, radi obuhvata područja financijskog izvještavanja i revizije godišnjih financijskih izvještaja, te dodatnog izvještavanja revizora za potrebe regulatora kreditnih i financijskih institucija

-    Odluka o upućivanju ovih dokumenata Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja suglasnosti

6.

25. listopada 2016.

-    Odluka o imenovanju revizorskog društva Kulić i Sperk Revizija d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeva 53, za poslove uvida financijskih izvještaja Komore za 2016. godinu

-    Odluka o usvajanju Izvješća o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu 2015./2016. i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja suglasnosti za javnu objavu

-    Odluka o provjeri kvalitete angažmana revizorskih društava temeljem Zakona o trgovačkim društvima

-    Odluka o inicijativi za utrđivanje prijedloga koji će biti podloga za izradu sadržaja pravila i kriterija za obavljanje revizije, s ciljem osiguravanja i održavanja kvalitete revizijske usluge i primjerenih cijena istih usluga sukladno Direktivi 2006/43/EZ i Uredbi 537/14

-    Odluka o usvajanju Programa za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u obrazovnom ciklus u 2016. godine i Izvedbenog plana i programa stručnog osposobljavanja za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u obrazovnom ciklusu 2016. godine, te se upućuju Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja suglasnosti

-    Odluka o prihvaćanju prijedloga Odbora za edukaciju o početku izvođenja programa stručnog osposobljavanja, 14. studenoga 2016. godine uz uvjet da se ishode sve prethodne suglasnosti Odbora za javni nadzor revizije

-    Odluka o usvajanju Programa provjere zakonodavstva Republike Hrvatske u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije (dorada na prijedlog Odbora za javni nadzor revizije) i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja suglasnosti

-    Odluka o prihvaćanju Programa stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa za 2016. godinu, s predloženim temama i izvođačima

-    Odluka o utvrđivanju kotizacije za stručno savjetovanje ovlaštenih revizora 2016., u iznosu od 700,00 kn

5.

27. rujna 2016.

-    Odluka o sadržaju i objavi Natječaja u svezi izbora i imenovanja revizorskog društva za poslove uvida financijskih izvještaja Komore za 2016. godinu

-    Odluka o usvajanju naknade za provjeru poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije u iznosu od 5.800,00 kn

-    Odluka o usvajanju naknada za polaganje ispitne razlike u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije u iznosu po predmetima:

  • Financijsko računovodstvo i financijsko izvještavanje - 2.400,00 kn
  • Računovodstvo troškova i upravljačko računovodstvo - 600,00 kn
  • Revizija - 2.500,00 kn
  • Pravo za revizore - 900,00 kn
  • Informacijska tehnologija i računarstvo za revizore - 500,00 kn
  • Ekonomika poslovanja i temeljna načela financijskog upravljanja društava - 400,00 kn
  • Upravljanje rizicima i unutarnje kontrole - 400,00 kn

-    Odluka o početku održavanja programa stručnog osposobljavanja 24. listopada 2016. pod uvjetom dobivanja prethodnih suglasnosti Odbora za javni nadzor revizije

-    Odluka o usvajanju naknade za provođenje stručnog osposobljavanja u obrazovnom ciklusu 2016. iznosi 9.800,00 kn

-    Odluka o usvajanju naknade za polaganje revizorskog ispita u obrazovnom ciklusu 2016. u redovnom roku iznosi 7.700,00 kn, a u popravnom roku iznosi 1.100,00 kn po predmetu

-    Odluka o prihvaćanju ostavke prof.dr.sc. Stjepana Tadijančevića na funkciju predsjednika Odbora za edukaciju i Ispitnog povjerenstva

-    Odluka o imenovanju izv.prof.dr.sc. Hrvoja Perčevića za člana Odbora za edukaciju i člana Ispitnog povjerenstva

-    Odluka o održavanja stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa 28. i 29.11.2016., u hotelu Antunović u Zagrebu i zadatku Odbora za edukaciju da izradi program, definira teme i izvrši izbor predavača za stručno savjetovanja u 2016. godini

-    Odluka da dužnost zamjenika Predsjednika Komore i nadalje obnaša Joško Džida, član Upravnog vijeća

-    Odluka o pozivu svim ovlaštenim revizorima da se prema svojim interesima i stručnim sklonostima prijave za rad u radnim tijelima odnosno odborima Upravnog vijeća

4.

29. kolovoza 2016.

-    Odluka o prihvaćanju zaključaka Radne skupine od 26. kolovoza 2016. u svezi izrade prijedloga novog Zakona o reviziji

-    Odluka o izradi sažetka ključnih razloga za neprihvaćanje sadržaja Nacrta prijedloga novog Zakona o reviziji po predlagaču Ministarstva financija, a čiji sastavni dio će biti detaljna obrazloženja Upravnog vijeća i svi razlozi i primjedbe revizorske struke, i koji se prosljeđuje na izvanrednu sjednicu Skupštine Komore na usvajanje 12. rujna 2016. te se objavljuje na mrežnoj stranici Komore uz poziv za izvanrednu Skupštinu Komore za 12. rujna 2016.

3.

16. kolovoza 2016.

(telefonska)

-    Odluka o sazivanju izvanredne Skupštine Komore za 12. rujna 2016. na temelju odredbe članka 8. stavka 4. Statuta Komore

-    Odluka o utvrđivanju dnevnog reda izvanredne Skupštine Komore za 12. rujna 2016. prema prijedlogu iz zahtjeva članova Upravnog vijeća od 12. kolovoza 2016.

2.

11. srpnja 2016.

-    Odluka do imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije: Joško Džida, član Upravnog vijeća Komore, Zlatko Benčić, član Upravnog vijeća Komore i prof.dr.sc. Boris Tušek, predstavnik akademske zajednice i član Ispitnog povjerenstva

-    Odluka o utvrđivanju Programa provjere zakonodavstva Republike Hrvatske u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije na izdavanje suglasnosti

-    Odluka o organizaciji revizorskog ispita u obrazovnom ciklusu u 2016. i zaduženju Odbora za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje za izradu Programa za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u 2016. godini i Izvedbenog plana i programa za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u 2016. godini, te za isticanje prijedloga termina održavanja edukacije i polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora za kandidate obrazovnog ciklusa 2016.,

-    Odluka o prihvaćanju Programa i plana radionica u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora 2016/2017 (prvo polugodište),

-    Odluka o prihvaćanju Pravilnika o naknadi troškova i nagradi članovima tijela Komore i objavi na mrežnoj stranici Komore

-    Odluka o imenovanju Tomislava Ugrina, dipl .oec., ovlašteni revizor u HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke, za Stegovnog tužitelja, te o imenovanju Kristijana Cinottija, dipl.oec., ovlašteni revizor u Mazars Cinotti Audit d.o.o. iz Zagreba, za zamjenika Stegovnog tužitelja

1.

30. svibnja 2016.

-    Odluka o utvrđivanju Plana i programa nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za 2016/2017 godinu i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije na izdavanje suglasnosti

-    Odluka o utvrđivanju Plana troškova nadzora i provjere kvalitete rada za 2016/2017 godinu i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije na izdavanje suglasnosti

-    Odluka o utvrđivanju Programa edukacije službe nadzora i provjere kvalitete rada za 2016/2017 godinu i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije na izdavanje suglasnosti

-    Odluka o prihvaćanju Pravilnika o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije i objavi u službenom glasili Narodnim novinama

-    Odluka o održavanju revizorskog ispita u ponovljenom i popravnom roku 15. i 16. rujna 2016.

-    Odluka o prihvaćanju prijedloga Komore na prijedlog Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, s konačnim prijedlogom zakona, predlagača Ministarstva financija od 20. svibnja 2016.

-    Odluka o aktivnostima radi izbora i imenovanja Stegovnog tužitelja i zamjenika Stegovnog tužitelja

  

Kalendar događaja