Napomena
  • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

    Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

Odluke Upravnog vijeća

Objava Odluka 4. saziva Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore sukladno članku 17. stavku 6. Statuta HRK:

Sjednica broj Datum sjednice Odluke
51. 12. svibnja 2020. (telefonska) -    Odluka o odgađanju Skupštine Komore zakazane za 16. svibnja 2020. radi epidemiološke situacije i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u svezi epidemije COVID19 koje su na snazi od 10. svibnja 2020., te sazivanju Skupštine Komore za 20. lipnja 2020. prema dnevnom redu i dokumentima koji su objavljeni na internetskoj stranici Komore 16. ožujka 2020.
50. 27. ožujka 2020. (telefonska) -   Odluka o uključivanju Komore u akciju „Zajedno za Zagreb“ s uplatom od 75.000,00 kn za potrebe sanacije posljedica potresa koji je 22. ožujka 2020. pogodio Zagreb i okolicu
49. 19. ožujka 2020. (telefonska)

-   Odluka o odgađanju Skupštine Komore zakazane za 18. travnja 2020. radi epidemiološke situacije i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u svezi epidemije COVID19 koje su na snazi od 19. ožujka 2020., te  sazivanju Skupštine Komore za 16. svibnja 2020. prema dnevnom redu i dokumentima koji su objavljeni na internetskoj stranici Komore 16. ožujka 2020.

-    Odluka o prihvaćanju Izmjene i dopune Smjernice 6 (travan, 2017.) slijedom stupanja na snagu Zakona o vodnim uslugama (NN br. 66/19) i primjene izmijenjenih MRevS-ova
48. 16. ožujka 2020.

-     Odluka o prosljeđivanju ponude revizorskog društva Antea revizija d.o.o. za poslove uvida u godišnje financijske izvještaje Komore 2020., Skupštini Komore na imenovanje

-     Odluka o prihvaćanju prijava kandidata za izbor članova izbornih tijela Komore prema prijedlogu lista koje je utvrdila Kandidacijska komisija koje se prosljeđivanju Skupštini Komore na izbor

-     Odluka o usvajanju Dnevnog reda Skupštine koja će se održati u Zagrebu, 18. travnja 2020., u hotelu Antunović

-     Odluka o imenovanju Ispitnog povjerenstva Komore koje će provoditi revizorski ispit i poseban ispit u 2020. godini (za ispitni rok 6. i 7. travnja 2020.), u sastavu: prof.dr.sc. Hrvoje Perčević, član akademske zajednice; Željko Faber, ovlašteni revizor i predstavnik Ministarstva financija. Zamjenici članova Ispitnog povjerenstva su: Zlatko Benčić, ovlašteni revizor i prof.dr.sc. Boris Tušek, predstavnik akademske zajednice

-     Odluka o odgađanju seminara s predviđenim datumima izvedbe u ožujku 2020., s sve posljedično epidemiološkoj situaciji izazvanoj COVID19 i određenim mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Ovisno o preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donositi će se odluke vezano za izvođenje seminara u travnju 2020. i dalje.

-     Odluka o prihvaćanju preporuka Odbora za nadzor financijskog poslovanja Komore proizašlih iz aktivnosti Odbora za 2019. godinu

-     Odluka o financijskim uvjetima i dinamici suradnje s prof.dr.sc. D. Akšamović na izradi kataloga odredbi ugovora za obavljanje revizorskih usluga za što se daje prethodna suglasnost predsjedniku Komore za sklapanje pravnog posla čija vrijednost prelazi bruto iznos od 20.000,00 kn

-     Odluka o izradi prijedloga izmjene i dopune Smjernice 6 radi usklađivanja s odredbama novog Zakona o vodnim uslugama (NN br. 66/19) i primjene izmijenjenih MRevS-ova

-     Oduka o imenovanju Joška George Džida, člana Upravnog vijeća Komore, kao  predstavnika Komore u ime Upravnog vijeća Komore u razdoblju od 3. travnja 2020., zbog isteka mandata Zdenka Balena, dosadašnjeg predsjednika Komore, sve do datuma održavanja Skupštine Komore
47. 28. veljače 2020. -    Odluka o upućivanju godišnjih financijskih izvještaja Komore za 2019. godinu Skupštini Komore na usvajanje
-    Odluka o upućivanju Izvješća Odbora za nadzor financijskog poslovanja Komore za 2019. godinu Skupštini Komore na usvajanje
-     Odluka o upućivanju Upitnika o provođenju samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola Komore za 2019. godinu Skupštini Komore na znanje
-    Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Komore za 2019. godinu koje se prosljeđuje Skupštini Komore na usvajanje
-    Oduka o prihvaćanju Plana i programa rada Komore za 2021. godinu koji se prosljeđuje Skupštini Komore na usvajanje
-    Odluka o prihvaćanju Financijskog plana Komore za 2021. godinu koji se prosljeđuje Skupštini Komore na usvajanje
-     Odluka o poništavanju javnog poziva za izbor i imenovanje revizorskog društva radi obavljanja revizijskog uvida u godišnje financijske izvještaje Komore za 2020. godinu, objavljenog 23. siječnja 2020.
-     Odluka o ponavljanju javnog poziva za izbor i imenovanje revizorskog društva radi obavljanja revizijskog uvida u godišnje financijske izvještaje Komore za 2020. godinu, s objavom 28. veljače 2020.
-     Odluka o suradnji s prof.dr.sc. D. Akšamović na izradi prijedloga odredbi ugovora za obavljanje revizorske usluge
-     Odluka o održavanju revizorskog ispita i posebnog ispita datuma 6. i 7. travnja 2020.
46. 20. veljače 2020. -     Odluke o nalazima i preporukama Odbora za nadzor financijskog poslovanja Komore vezano za financijsko poslovanje u 2019. godini i organizaciju računovodstvene funkcije
45. 18. veljače 2020. -     Odluka o održavanju sjednice Upravnog vijeća s članicama Odbora za nadzor financijskog poslovanja Komore u svezi izvješća nadzora za 2019. godinu
-     Odluka o pripremi prijedloga i komentara članova Upravnog vijeća na prezentirani prijedlog  Izvješća o radu Komore za 2019. godinu
-     Odluka o pripremi prijedloga i komentara članova Upravnog vijeća na prezentirani prijedlog Plana i programa rada Komore za 2021. godinu
-     Odluka o pripremi prijedloga i komentara članova Upravnog vijeća na prezentirani prijedlog Financijskog plana Komore za 2021. godinu
-     Odluka o provjeri potencijalnog postojanja sukoba interesa ponuđača na javni poziv za izbor i imenovanje revizorskog društva radi obavljanja revizijskog uvida u godišnje financijske izvještaje Komore za 2020. godinu
-     Odluka o sazivanju Skupštine Komore za 18. travnja 2020. i o pripremi dnevnog reda Skupštine Komore za sjednicu Upravnog vijeća 28. veljače 2020.
-     Odluka o usvajanju Odluke o pohrani i čuvanju spisa Komore
- Odluka o davanju prethodnog odobrenja predsjedniku Komore za sklapanje pravnog posla stručne recenzije prijevoda Kodeksa etike, izdanje 2018., čija vrijednost prelazi bruto iznos od 20.000,00 kn

44. 23.. siječnja 2020.
-     Odluka o prihvaćanju prijedloga za izmjene i dopune Smjernice 1, a u svezi komunikacije s Ministarstvom pravosuđa
-     Odluke vezane uz godišnje financijske izvještaje Komore za 2019. godinu
-     Odluka o sadržaju javnog poziva za izbor i imenovanje revizorskog društva radi obavljanja revizijskog uvida u godišnje financijske izvještaje Komore za 2020. godinu
-     Odluke u svezi pripreme sjednice Skupštine Komore
-    Odluka o imenovanju Ispitnog povjerenstva Komore koje će provoditi revizorski ispit i poseban ispit u 2020. godini, u sastavu: prof.dr.sc. Hrvoje Perčević, član akademske zajednice; Željko Faber, ovlašteni revizor i predstavnik Ministarstva financija. Zamjenici članova Ispitnog povjerenstva su: Zlatko Benčić, ovlašteni revizor i prof.dr.sc. Boris Tušek, predstavnik akademske zajednice
-     Odluka o organizaciji revizorskog ispita i posebnog ispita u 2020. godini, u tromjesečnim rokovima, uz usuglašavanje datuma održavanja s članovima Ispitnog povjerenstva i prethodnu suglasnost Ministarstva financija
-     Odluka o usvajanju Programa polaganja revizorskog ispita za 2020. i upućivanju Ministarstvu financija na prethodnu suglasnost
-     Odluka o usvajanju Programa polaganja posebnog ispita za 2020. i upućivanju Ministarstvu financija na prethodnu suglasnost
43. 19. prosinca 2019.

- Odluka o usvajanju Pravila o upisnicima koje vodi Komora i izradi korisničkog zahtjeva za potrebe vođenja upisnika u elektroničkom obliku

- Odluka o usvajanju Pravila o osobnim zaporkama kandidata koji pristupaju polaganju revizorskog ispita i polaganju posebnog ispita

- Odluka o stanju i potrebi nadogradnje postojećeg informacijskog sustava Komore i implementacije novih rješenja

- Odluka o prihvaćanju inicijative za unaprjeđenje usluga Komore za potrebe članstva

- Primljeno na znanje Izvješće Ispitnog povjerenstva o rezultatima revizorskog ispita održanog 10. i 11. prosinca 2019.

- Primljena na znanje informacija o komunikaciji s Ministarstvom pravosuđa o pitanjima relevantnim za Smjernicu 15 od 29. listopada 2019.
42. 29. listopada 2019.

- Odluka o usvajanju Programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2020. godinu i upućivanju Ministarstvu financija na prethodnu suglasnost

- Odluka o usvajanju Smjernice 15: Izvješće revizora o izvješću o odnosima društva s povezanim društvima propisano člankom 498. Zakona o trgovačkim društvima i objavi na internetskoj stranici Komore

- Odluka o korištenju Kodeksa etike za profesionalne računovođe, izdanje 2018., prevedenog na bosanski jezik od strane Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije Bosne i Hercegovine, uz suglasnost IFAC-a i angažiranje Željka Fabera, kao stručnog savjetnika, za potrebe uređenja prijevoda na hrvatski jezik radi objave u Narodnim novinama

- Odluka o aktiviranju Zlatka Benčića, zamjenik člana Ispitnog povjerenstva, jer imenovani član Ispitnog povjerenstva, Željko Faber, iz opravdanih razloga (ranije dogovorene poslovne obveze) nije u mogućnosti sudjelovati u organizaciji i provedbi revizorskog ispita 10. i 11. prosinca 2019.

- Odluka o pokretanju aktivnosti u svezi moguće prodaje nekretnine Komore na adresi Zagreb, Zvonimirova 34, uz angažiranje agencije za nekretnine i isticanje inicijalne prodajne cijene
41. 26. rujna 2019.

- Odluka o usvajanju Programa Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora za 2019. godinu i upućivanju Ministarstvu financija na prethodnu suglasnost

- Odluka o datumu održavanja Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora za 2019. godine -  20. i 21. studenoga 2019.

- Odluka o usvajanju Programa polaganja revizorskog ispita za obrazovni ciklus 2019. i upućivanju Ministarstvu financija na prethodnu suglasnost

- Odluka o usvajanju Programa polaganja posebnog ispita za obrazovni ciklus 2019. i upućivanju Ministarstvu financija na prethodnu suglasnost

- Odluka o usvajanju Odluke o pragovima prolaznosti na revizorskom ispitu i na posebnom ispitu

- Odluka o imenovanju Ispitnog povjerenstva koje će provoditi revizorski ispit u obrazovnom ciklusu 2019., u sastavu: prof.dr.sc. Hrvoje Perčević, član akademske zajednice; Željko Faber, ovlašteni revizor i predstavnik Ministarstva financija. Zamjenici članova Ispitnog povjerenstva su: Zlatko Benčić, ovlašteni revizor i prof.dr.sc. Boris Tušek, predstavnik akademske zajednice

- Odluka o imenovanju Ispitnog povjerenstva koje će provoditi poseban ispit u obrazovnom ciklusu 2019., u sastavu: prof.dr.sc. Hrvoje Perčević, član akademske zajednice; Željko Faber, ovlašteni revizor i predstavnik Ministarstva financija. Zamjenici članova Ispitnog povjerenstva su: Zlatko Benčić, ovlašteni revizor i prof.dr.sc. Boris Tušek, predstavnik akademske zajednice

- Odluka o obračunu i isplati nagrade u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn (bruto II) za članove Odbora za edukaciju za izvršene zadatke u razdoblju 2016.-2018., te o iznosu nagrade za člana Odbora za edukaciju u iznosu od 1.100,00 kn bruto po radnom sastanku počevši od 1. siječnja 2019.
40. 11. srpnja 2019.

- Odluka o usvajanju prijevoda Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja MSIU 3000 (izmijenjeni) i objavi u Narodnim novinama i na internetskoj stranici Komore

- Odluka o usvajanju prijevoda Međunarodnog revizijskog standarda 540 (izmijenjen) i objavi u Narodnim novinama i na internetskoj stranici Komore

- Odluka o upućivanju zahtjeva Komore prema IFAC-u radi pribavljanja dozvole za prevođenje Kodeksa etike za profesionalne računovođe, izdanje 2018. i organizacije procesa prevođenja

- Odluka o izmjeni datuma održavanju revizorskog ispita za kandidate prema kriterijima prethodno važećeg Zakona o reviziji – novi datum 10. i 11. rujna 2019.

- Odluka o zaduženju Odbora za edukaciju za izradu prijedloga programa i tema Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora za 2019., za prvu sljedeću sjednicu Upravnog vijeća

- Odluka o planiranom datumu održavanja Stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora za 2019. godinu - 18. i 19. studenoga 2019.

- Odluka o zaduženju Odbora za edukaciju za pripremu prijedloga programa edukacije revizorskih vježbenika za 2019./2020.

- Odluka o zaduženju Odbora za edukaciju za izradu prijedloga programa polaganja revizorskog ispita, programa za polaganje posebnog ispita, te prijedloga odluke o pragovima prolaznosti na revizorskom ispitu i posebnom ispitu

- Odluka o zaduženju stručne službe Komore za izradu prijedloga akta Komore o pripadnim evidencijama o polaganju revizorskog ispita, posebnog ispita te pohađanju stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita

- Odluka o zaduženju stručne službe Komore za pripremu akta Komore o vođenju/ustroju upisnika koje vodi Komora i izradu prijedloga korisničkog zahtjeva za programsku aplikaciju za vođenje pripadnih upisnika
39. 6. svibnja 2019.

- Odluka o prihvaćanju Programa stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita u organizaciji Hrvatske revizorske komore za obrazovni ciklus 2019. godine i upućivanju Ministarstvu financija radi izdavanja prethodne suglasnosti

- Odluka o provođenju stručnog osposobljavanja u razdoblju od 30. rujna do 18. listopada 2019.

- Odluka o održavanju revizorskog ispita datuma 10. i 11. prosinca 2019.

- Odluka o usvajanju Odluke o sazivanju Skupštine Komore za 15. lipnja 2019.

- Odluka o prihvaćanju Dnevnog reda Skupštine Komore za 15. lipnja 2019.

- Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Komore za 2018. godinu koje se prosljeđuje Skupštini Komore na usvajanje

- Oduka o prihvaćanju Plana i programa rada Komore za 2020. godinu koji se prosljeđuje Skupštini Komore na usvajanje

- Odluka o prihvaćanju Financijskog plana Komore za 2020. godinu koji se prosljeđuje Skupštini Komore na usvajanje

- Odluka o angažiranju stručnog recenzenta za potrebe uređenja prijevoda Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja MSIU 3000 (izmijenjeni), a prije usvajanja od strane Upravnog vijeća i objave u Narodnim novinama

- Odluka o održavanju revizorskog ispita za kandidate prema kriterijima prethodno važećeg Zakona o reviziji, datuma 5. i 6. rujna 2019.
38. 28. veljače 2019.

- Odluka o upućivanju godišnjih financijskih izvještaja Komore za 2018. godinu, Skupštini Komore na usvajanje

- Odluka o upućivanju Izvješća Odbora za nadzor financijskog poslovanja Komore za 2018. godinu, Skupštini Komore na usvajanje

- Odluka o upućivanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenom uvidu u godišnje financijske izvještaje Komore za 2018. godinu, Skupštini Komore na usvajanje

- Odluka o upućivanju Upitnika o provođenju samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola Komore za 2018. godinu, Skupštini Komore na znanje
37. 21. veljače 2019.

- Odluka o izradi smjernice Komore u vezi izvješća revizora o izvješću uprave društva o odnosima društvima s povezanim društvima iz članka 498. Zakona o trgovačkim društvima

- Odluke vezane uz godišnje financijske izvještaje Komore za 2018. godinu

- Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2019. koji se prosljeđuje Ministarstvu financija na prethodnu suglasnost
36. 20. prosinca 2018.

- Odluka o poduzimanju aktivnosti radi podnošenja zahtjeva Komore za punopravno pravno članstvo u IFAC, u roku do 31. prosinca 2018.

- Odluka o usvajanju prijevoda Kodeksa etike za profesionalne računovođe, izdanje 2016. i dodatka Kodeksu – Duga povezanost, izdanje 2017., te javnoj objavi

- Odluka o usvajanju prijevoda MRevs-a 250 (izmijenjen), MRevS-a 800 (izmijenjen), MRevS-a 805 (izmijenjen) i MRevS-a 810 (izmijenjen), te javnoj objavi
35. 16. studenoga 2018.

- Odluka o usvajanju Odluke o sazivanju izvanredne Skupštine Komore dana 18. prosinca 2018.

- Odluka o utvrđivanju dnevnog reda izvanredne Skupštine Komore za 18. prosinca 2018.

- Odluka o prihvaćanju prijedloga Poslovnika o radu Skupštine Komore koji se prosljeđuje Skupštini Komore na usvajanje

- Odluka o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana Komore za 2019. koji se prosljeđuje Skupštini Komore na usvajanje

- Odluka o prihvaćanju zakonske osnovanosti podnesenih prijava kandidata za izborna tijela Komore i prosljeđivanju liste kandidata za izbor članova izbornih tijela Komore, po prijedlogu Kandidacijske komisije, Skupštini Komore na izbor

- Odluka o prosljeđivanju ponude za izbor revizorskog društva Centar-Revizija d.o.o. za poslove uvida u godišnje financijske izvještaje Komore za 2018., Skupštini Komore na imenovanje

- Odluka o utvrđivanju Pravila o nagradi i naknadi troškova članovima izbornih tijela Komore

- Odluka o utvrđivanju Pravila o naknadama putnih i drugih troškova službenih putovanja
34. 6. studenoga 2018.

- Odluka o prihvaćanju Plana i programa rada Komore za 2019. godinu i prosljeđivanju Skupštini Komore na usvajanje

- Odluka o usvajanju Programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2019. godinu i upućivanju Ministarstvu finacnija radi pribavljanju prethodne suglasnosti

- Odluka o poništavanju javnog poziva za podnošenje ponuda za izbor revizorskog društva za poslove uvida u godišnje financijske izvještaje Komore za 2018. godinu objavljen 27. rujna 2018. na internetskoj stranici Komore

- Odluka o objavljivanju ponovljenog javnog poziva za podnošenje ponuda za izbor revizorskog društva za poslove uvida u godišnje financijske izvještaje Komore za 2018.

- Odluka o prihvaćaju prijevoda MRevS-ova 250, 800, 805 i 810 koji će se objaviti nakon recenzije prijevoda tekstova

- Odluka o prihvaćanju ponude Željka Fabera za stručnu recenziju prijevoda: Kodeksa etike profesionalnih računovođa, izdanje IFAC 2016., recenzija prijevoda Konačnog dokumenta – duga povezanost, izdanje 2017. i prijevoda MRevS-ova 250, 800, 805 i 810

- Odluka o davanju prethodnog odobrenja predsjedniku Komore za sklapanje pravnog posla recenzije i isplatu ugovorene naknade

- Odluka o davanju prethodnog odobrenja predsjedniku Komore za sklapanje pravnih poslova s predavačima u aktivnostima Komore u sklopu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora čija vrijednost pripadne naknade prelazi bruto iznos od 20.000,00 kn
33. 23. listopada 2018.

- Odluka o usvajanju Programa i plana edukacijskih radionica u organizaciji Komore u 2018., s terminskim rasporedom u razdoblju studeni 2018. do ožujak 2019. i pribavljanju prethodne suglasnosti Ministarstva financija

- Odluka o usvajanju Programa seminara – Primjena  Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, u studenom 2018., u suradnji Komore i Financijskog inspektorata i upućivanju Ministarstvu financija radi pribavljanju prethodne suglasnosti

- Odluka o prihvaćanju prijevoda Kodeksa etike profesionalnih računovođa, izdanje 2016.

- Odluka o prihvaćanju prijevoda Konačnog dokumenta - duga povezanost, izdanje 2017.

- Odluka o prihvaćanju prijedloga za stručnu recenziju, prije objave prijevoda navedenih dokumenata i realizacija u suradnji s gosp. Željkom Faberom

32. 17. rujna 2018.

- Odluka o imenovanju članova Kandidacijske komisije za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Upravnog vijeća, članove Odbora za nadzor financijskog poslovanja i za članove Suda časti, u sastavu: Kristina Cigula, Koraljka Soušek, Kristijan Cinotti i Željko Faber

- Odluka o prihvaćanju sadržaja javnog poziva za prijavu kandidature za člana Upravnog vijeća

- Odluka o prihvaćanju sadržaja javnog poziva za prijavu kandidature za članove Odbora za nadzor financijskog poslovanja Komore.

- Odluka o prihvaćanju sadržaja javnog poziva za prijavu kandidature za članove Suda časti Komore

- Odluka o sazivanju izvanredne Skupštine Komore za 18. prosinca 2018.

- Odluka o utvrđivanju dnevnog reda Izvanredne Skupštine Komore za 18. prosinca 2018.

- Odluka o objavi javnog poziva za obavljanje revizijskog uvida godišnjih financijskih izvještaja Komore za 2018.

- Odluka o organizaciji revizorskog ispita u popravnom roku – planirani datumi 5. i 6. prosinca 2018.

- Odluka o pozivu revizorskim društvima i ovlaštenim revizorima da se uključe u javnu raspravu o Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju i Pravilniku o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima, koje je pokrenulo Ministarstvo financija s trajanjem zaključno do 21. rujna 2018.
31. 12. srpnja 2018.

- Odluka o usvajanju Odluke o zaštiti osobnih podataka koja stupa na snagu s datumom donošenja i biti će objavljena na internetskoj stranici Komore

- Odluka o imenovanju Katarine Lasić, tajnik Komore, službenicom zaduženom za zaštitu osobnih podataka koja je u ime i za račun Komore kao poslodavca ovlaštena za prikupljanje, obrađivanje, korištenje, dostavljanje i nadziranje osobnih podataka

- Odluka o usvajanju Plana i programa seminara u sklopu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za rujan i listopad 2018. i upućivanju Ministarstvu financija radi pribavljanju prethodne suglasnosti

- Odluka o pripremi stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja - prijedlozi tema i predavača, s datumom održavanja 26. i 27. studenoga 2018. i pribavljanje prethodne suglasnosti Ministarstva financija
30.

24. svibnja 2018.

- Odluka o prihvaćanju prijedloga Statuta Hrvatske revizorske komore usklađenog s odredbom čl.127.st.1. Zakona o reviziji (Narodne novine, br.127/17) i prosljeđivanju Skupštini Komore na usvajanje

- Odluka o prihvaćanju prijedloga Odluke o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj  komori sukladno odredbi čl.124.st.5. Zakona o reviziji (Narodne novine, br.127/17) i prosljeđivanju Skupštini Komore na usvajanje

- Odluka o prihvaćanju prijedloga Odluke o cijenama za usluge i obavljanje zadaća u nadležnosti Komore sukladno Zakonu o reviziji i prosljeđivanju Skupštini Komore na usvajanje.

- Odluka o sazivanju redovne Skupštine Komore za datum 16. lipnja 2018. i utvrđivanju dnevnog reda redovne Skupštine Komore za 16. lipnja 2018.

- Odluka o održavanju dvodnevnog stručnog seminara 18. i 19. lipnja 2018. s temama iz područja računovodstva, revizije, poreza i povezanog zakonodavnog okvira, prema programu Komore i upućivanju Ministarstvu financija radi pribavljanju prethodne suglasnosti

- Odluka o imenovanju gosp. Željka Fabera, za područje revizije i gosp. Ivana Čevizovića, za područje poreza i program obrade MSFI i HSFI, kao pridruženih članova Odbora za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje

- Odluka o zaduženju Odbora za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje da izradi koncept programa stalnog stručnog usavršavanja za jednogodišnji period za ovlaštene revizore i revizorske vježbenike
29. 9. svibnja 2018. (telefonska)

- Odluka o izmjeni prijedloga Odluke o cijenama usluga i zadaća koje obavlja Komora sukladno odgovoru Ministarstva financija od 25. travnja 2018., te usvajanju konačnog teksta prijedloga Odluke o cijenama usluga i zadaća koje obavlja Komora koji se upućuje Ministarstvu financija na prethodnu suglasnost radi upućivanja Skupštini Komore na usvajanje

- Odluka o usvajanju Izvještaja o usklađenju organizacije i poslovanja Komore sukladno čl.124.st.1. Zakona o reviziji i prosljeđivanju Ministarstvu financija
28. 7. svibnja 2018.

- Odluka o usvajanju izmjene prijedloga Statuta Komore sukladno odgovoru Ministarstva financija od 25. travnja 2018., te o usvajanju konačnog teksta prijedloga Statuta Komore koji se upućuje Ministarstvu financija na prethodnu suglasnost radi upućivanja Skupštini Komore na usvajanje

- Odluka o odgađanju donošenja odluke o usvajanju konačnog prijedloga Odluke o cijenama usluga i zadaća koje obavlja Komora, prema odgovoru Ministarstva financija od 25. travnja 2018., zbog dodatnog razmatranja Ministarstva financija u vezi iznosa naknade za pohađanje programa stručnog osposobljavanja

- Odluka o dopuni teksta Izvještaja o usklađenju organizacije i poslovanja Komore sukladno čl.124.st.1. Zakona o reviziji

- Odluka o zaduženju stručne službe Komore da koordinira s Ministarstvom financija radi ishođenja prethodnih suglasnosti na skupštinske dokumente radi pravodobne organizacije i održavanja Skupštine Komore
27. 20. travnja 2018.

- Odluka o prihvaćanju Programa i plana radionica u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u svibnju/lipnju 2018. godine

- Odluke o upućivanju konačnog teksta inicijalnih teza za reguliranje računovodstvene profesije u koji je izradila stručna radna skupina pri Komori,   na daljnje postupanje i odlučivanje Ministarstva financija

- Odluka o nastavku i načinu suradnje Komore u organizacji 53. simpozija Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika, 7. do 9. lipnja 2018., vezano za razmatranje dosadašnje razine i kvalitete suradnje
26. 23. ožujka 2018.

- Odluke vezano za operativnu provedbu Skupštine Komore zakazane za 28. ožujka 2018., ako Ministarstvo financija do 23. ožujka 2018. do 16 sati dostavi sve tražene prethodne bezuvjetne suglasnosti na skupštinske dokumente

- Odluka o otkazivanju Skupštine Komore zakazane za 28. ožujka 2018., ako Ministarstvo financija do 23. ožujka 2018. do 16 sati ne dostavi sve tražene prethodne bezuvjetne suglasnosti na skupštinske dokumente

- Odluka o prihvaćanju prijedloga Komore - Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora, koji se upućuje Ministarstvu financija kao tehnička pomoć na daljnje stručno razmatranje i postupanje, a u svezi obveze Ministra financija iz 14.st.3. Zakona o reviziji

- Odluka o izradi programa i plana radionica u organizaciji Komore
25. 9. ožujka 2018.

- Odluka o usvajanju sadržaja prijedloga Statuta Komore usklađenog s odredbom čl.127.st.1. Zakona o reviziji, koji se zajedno s pravnim mišljenjem u vezi izdavanja rješenja za članarine i doprinose Komori upućuje Ministarstvu financija na prethodnu suglasnost radi upućivanja Skupštini Komore na usvajanje

- Odluka o usvajanju Odluke o iznosu članarine i stopi doprinosa Komori, koja se upućuje Ministarstvu financija na prethodnu suglasnost radi upućivanja Skupštini Komore na usvajanje

- Odluka o usvajanju Odluke o cijenama usluga i zadaća koje obavlja Komora, koja se upućuje Ministarstvu financija na prethodnu suglasnost radi upućivanja Skupštini Komore na usvajanje
24. 22. i 27. veljače 2018.

- Odluke vezane uz godišnje financijske izvještaje Komore za 2017. godinu

- Odluka o upućivanju godišnjih financijskih izvještaja Komore za 2017. godinu, Skupštini Komore na usvajanje

- Odluka o upućivanju Izvješća Odbora za nadzor financijskog poslovanja Komore za 2017. godinu, Skupštini Komore na usvajanje

- Odluka o upućivanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenom uvidu u godišnje financijske izvještaje Komore za 2017. godinu, Skupštini Komore na usvajanje

- Odluka o upućivanju Upitnika o provođenju samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola Komore za 2017. godinu, Skupštini Komore na znanje

- Odluka o usvajanju HRK Smjernice 12 – Uključivanje elemenata propisanih čl.10. Uredbe (EU) br. 537/2014 u izvješće neovisnog revizora

- Odluka o usvajanju HRK Smjernice 13- Prezentiranje izvješća neovisnog revizora temeljem revizije GFI za 2017. godinu

- Odluka o usvajanju HRK Smjernice 14 – Dodatno izvješće za revizijski odbor propisano čl.11. Uredbe (EU) br. 537/2014

- Odluka o utvrđivanju dnevnog reda redovne Skupštine Komore za 28. ožujka 2018.

- Odluka o prihvaćanju Izvještaja o radu Komore za 2017. godinu i upućivanju Skupštini na usvajanje

- Odluka o usvajanju sadržaja prijedloga Statuta Komore usklađenog s odredbom čl.127.st.1. Zakona o reviziji i pokretanju javne rasprave radi definiranja konačnog teksta Statuta Komore
23. 17. siječnja 2018.

-  Odluka o usvajaju HRK Smjernice 11 - Revizorovo izvješćivanje o nefinancijskom izvješću i informacijama o politici raznolikosti

-  Odluka o imenovanju Povjerenstva za usklađenje Statuta Komore s novim Zakonom o reviziji, kojeg čine: Koraljka Soušek, koordinator, Joško Džida, član i Ivan Bašić, član, te pozivanje članstva na aktivno uključivanje u izradu ovog dokumenta

- Odluka o sazivanju Skupštine Komore za 28. ožujka 2018. i zaduženju stručne službe Komore za pripremu i organizaciju Skupštine
22. 27. prosinca 2017.

- Odluka o imenovanju revizorskog društva Kulić i Sperk Revizija d.o.o. za poslove uvida u financijske izvještaje Komore za 2017. godinu

21. 18. prosinca 2017.

- Odluka o pokretanju izravnog nadzora nad određenim revizorskim društvom  po zahtjevu Odbora za javni nadzor revizije, a u svezi zaprimljene prijave na rad istog revizorskog društva

- Odluka o pokretanju izravnog nadzora nad određenim revizorskim društvom, po zahtjevu Upravnog vijeća a u vezi primjene odluke Upravnog vijeća

- Odluka o izboru Povjerenstva za potrebe pregleda potpunosti i dokumentiranosti zaprimljenih ponuda za Natječaj za izbor i imenovanje revizorskog društva za poslove uvida financijskih izvještaja Komore za 2017. godinu
20. 17. studenoga 2017.

- Odluka o prihvaćanju Programa i plana Komore za 2018. godinu i Financijskog plana Komore za 2018. godinu, koji se upućuju Skupštini Komore na usvajanje uz obvezu pribavljanja prethodne suglasnosti Odbora za javni nadzor revizije na Financijski plan Komore za 2018. godinu

- Odluka o prijavi određenog revizorskog društva Stegovnom tužitelju radi pokretanja stegovnog postupka u svezi pokrenutog izravnog nadzora

- Odluka o upućivanju prijave na rad određenog revizorskog društva, na prouku i daljnje postupanje službe nadzora sukladno ovlastima Komore
19. 2. studenoga 2017.

- Odluka o prihvaćanju Programa stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa za 2017. godinu, uz uvažavanje tražene izmjene naziva teme izlaganja i predavača na temu novog Zakona o reviziji

- Odluka o dopuni prijedloga Programa i plana Komore za 2018. godinu slijedom najave primjene novog Zakona o reviziji od 1.1.2018., te usmjerava aktivnosti Komore na područje strukturne promjene revizorske struke i djelatnosti

- Odluka o dopuni prijedloga Financijskog plana Komore za 2018. godinu slijedom najave primjene novog Zakona o reviziji od 1.1.2018. i posljedičnih strukturnih promjena u djelatnosti Komore
18. 17. listopada 2017.

- Odluka o prihvaćanju prijedloga Programa stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa za 2017. godinu, s predloženim temama i izvođačima

- Odluka o utvrđivanju kotizacije za stručno savjetovanje ovlaštenih revizora 2017., u iznosu od 700,00 kn

- Odluka o usvajanju Izvješća o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu 2016./2017. i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja suglasnosti za javnu objavu

- Odluka o sazivanju izvanredne Skupštine Komore 9. prosinca 2017. godine u hotelu Antunović

- Odluka o utvrđivanju dnevnog reda izvanredne Skupštine Komore 9. prosinca 2017. godine

- Odluka o prijedlogu Skupštini Komore da ovlasti Upravno vijeće za izbor i imenovanje revizorskog društva revizorom godišnjih financijskih izvještaja Komore za 2017. godinu

- Odluka o usvajanju ažuriranog Akcijskog plana o izvršenju Komore kao pridruženog člana IFAC-a

- Odluka o održavanju revizorskog ispita u redovnom i popravnom roku 11. i 12. prosinca 2017. godine

- Odluka o prihvaćanju Izvještaja Ispitnog povjerenstva o održanom  revizorskom ispitu u ispitnom roku 7. i 8. rujna 2017. godine

- Odluka o upućivanju zahtjeva Odbora za javni nadzor revizije za određena revizorska društva, na prouku i daljnje postupanje službe nadzora sukladno ovlastima Komore
17. 19. rujna 2017.

- Odluka o održavanja stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa 27. i 28.11.2017., u hotelu Antunović u Zagrebu i zadatku Odbora za edukaciju da izradi program, definira teme i izvrši izbor predavača za stručno savjetovanja u 2017. godini

- Odluka o zaduženju stručnih službi u svezi organizacije i pripreme izvanredne Skupštine Komore

- Odluka o taženju očitovanja od određenog revizorskog društva u svezi primjene članka 3. stavak 2. i 3. Zakona o reviziji

16. 30. kolovoza 2017.

- Odluka o upućivanju dopisa Ministarstvu financija i saborskim odborima vezano za stav Komore o odredbama Prijedloga Zakona o reviziji, po prijedlogu Vlade Republike Hrvatske, o dobrom ugledu, ispitu osposobljenosti, vođenju javnih registara, nerevizorskih usluga, trajanju revizijskog angažmana i prekršajnim odredbama

- Odluka o prihvaćanju Programa i plana radionica u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u drugom polugodištu 2017. godine

- Odluka o zaduženju stručnih službi Komore za organiziranje tematske sjednice Upravnog vijeća u svezi stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora

- Odluka o prevođenju izmijenjenih MRevS-ova i Kodeksa etike za profesionalne računovođe, u izdanju IFAC-a od 2016.-2017. godine, uz obvezu pribavljanja IFAC-ove dozvole za prevođenje i objavu prijevoda u Narodnim novinama i na internetskoj stranici Komore

- Odluka o pokretanju izravnog nadzora nad revizorskim društvima radi provjere kvalitete obavljanja revizije godišnjih financijskih izvještaja 2013., 2014. i 2015. grupe Agrokor d.d. i povezanih društava, po zahtjevu Odbora za javni nadzor revizije

- Odluka o upućivanju zahtjeva Odbora za javni nadzor revizije u svezi prijave na rad određenog revizorskog društva, na prouku i daljnje postupanje službe nadzora sukladno ovlastima Komore
15. 14. srpnja 2017.

- Odluka o usvajanju Programa za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u obrazovnom ciklus u 2017. godine i Izvedbenog plana i programa stručnog osposobljavanja za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u obrazovnom ciklusu 2017. godine, te se upućuju Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja suglasnosti

- Odluka o usvajanju naknade za provođenje stručnog osposobljavanja u obrazovnom ciklusu 2017. iznosi 9.800,00 kn

- Odluka o usvajanju naknade za polaganje revizorskog ispita u obrazovnom ciklusu 2017. u redovnom roku iznosi 7.700,00 kn, a u popravnom roku iznosi 1.100,00 kn po predmetu

- Odluka o usvajanju izmijenog Programa provjere zakonodavstva Republike Hrvatske u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije (dorada na prijedlog Odbora za javni nadzor revizije) i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja suglasnosti

- Odluka o ne izmjeni iznosa naknada za polaganje ispitne razlike u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije od 27. rujna 2016.

- Odluka o pokretanju izravnog nadzora nad određenim revizorskim društvom radi provjere kvalitete obavljanja revizije godišnjih financijskih izvještaja 2015. određenih trgovačkih društava iz grupe Agrokor d.d.
14. 27./28. lipnja 2017. - Odluka o prihvaćanju mišljenja i prijedloga Komore na Nacrt prijedloga Zakona o reviziji od 20. lipnja 2017., po predlagatelju Ministarstvo financija, koji imaju polazište u stavovima revizorske profesije sa izvanredne Skupštine Komore održane 12. rujna 2016. godine, te se upućuju Ministarstvu financija u roku do 30. lipnja 2017. godine
13. 12. lipnja 2017.

- Odluka o usvajanju Općeg plana nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za razdoblje šest nadzornih godina 2017/2023, koji se upućuje Odboru za javni nadzor revizije

- Odluka o utvrđivanju Plana i programa nadzora i provjere kvalitete rad revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za 2017/2018, koji se upućuje Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja prethodne suglasnosti

- Odluka o utvrđivanju Plana troškova nadzora i provjere kvalitete rada za 2017/2018, koji se upućuje Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja prethodne suglasnosti

- Odluka o utvrđivanju Programa edukacije službe nadzora i provjere kvalitete rada za 2017/2018, koji se upućuje Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja prethodne suglasnosti

- Odluka o održavanju popravnog i ponovljenog ispitnog roka revizorskog ispita 7. i 8. rujna 2017. godine

- Odluka o obvezi  Odbora za edukaciju da izradi Program za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u obrazovnom ciklus u 2017. godine i Izvedbeni plan i program stručnog osposobljavanja za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u obrazovnom ciklusu 2017. godine

- Odluka o upućivanju prijave trećih na rad određenog revizorskog društva, na prouku i daljnje postupanje službe nadzora sukladno ovlastima Komore

12. 28. travnja 2017.

-  Odluka o sazivanju sjednice Skupštine Komore za 20. svibnja 2017. i utvrđivanju dnevnog reda sjednice Skupštine Komore

-  Odluka o prihvaćanju Izvještaja o radu Komore za 2016. godinu i upućivanju Skupštini na usvajanje

-  Odluka o prihvaćanju prijedlogu članova Stegovnog vijeća: Mirko Lukač, predsjednik i Marinko Matković, član i Ranka Bunčić, član te zamjenika članova: Marina Tonžetić, Sonja Kalibović i Sonja Košara, koji se upućuje Skupštini na usvajanje

-  Odluka o prihvaćanju prijedloga članova Odbora za praćenje financijskog poslovanja Komore: Ljiljana Benčić Markulin, predsjednica i članova: Sanja Đak i Darko Karić, koji se upućuje Skupštini na usvajanje
11. 27. ožujka 2017.

- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Komore za 2016. godinu i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije na razmatranje

-    Odluka o izradi prijedloga plana i programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora prema konceptu uključivanja u izvedbu većeg broja različitih predavača, tematski i vremenski prilagođenih potrebama i obvezama ovlaštenih revizora

-    Odluka o imenovanju Radne skupine pri Komori za izradu polaznih teza o reguliranju računovodstvene profesije u kontekstu odredbi Zakona o računovodstvu (NN br.78/15 i 120/16)

-    Odluka o imenovanju Joška Džide za predstavnika Komore u radnim skupinama Accountancy Europe koji će kao glavni koordinator izabrati još dva ovlaštena revizora za aktivni rad u istim radnim skupinama (revizija, etika, edukacija)

-    Odluka o imenovanju Mire Hrelje i Koraljke Soušek za predstavnice Komore u granskim radnim skupinama Hrvatske udruge poslodavaca

- Odluka o upućivanju prijave trećih na rad određenog revizorskog društva, na prouku i daljnje postupanje službe nadzora sukladno ovlastima Komore

10. 16. veljače 2017.

-    Odluke vezane uz godišnje financijske izvještaje Komore za 2016. godinu

-    Odluka o upućivanju godišnjih financijskih izvještaja Komore za 2016. godinu, Skupštini Komore na usvajanje

-    Odluka o upućivanju Izvješća Odbora za nadzor financijskog poslovanja Komore za 2016. godinu, Skupštini Komore na usvajanje

-    Odluka o upućivanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenom uvidu u godišnje financijske izvještaje Komore za 2016. godinu, Skupštini Komore na usvajanje

-    Odluka o upućivanju Upitnika o provođenju samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola Komore, Skupštini Komore na znanje

-    Odluka o prihvaćanju Izvještaja Ispitnog povjerenstva o održanom  revizorskom ispitu u ispitnom roku 23. i 24. siječnja 2017. godine

-    Odluka o prihvaćanju Programa i plana radionica u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u prvom polugodištu 2017. godine

-    Odluka o prihvaćanju HRK Smjernice 10 – Sastavljanje izvješća neovisnog revizora o obaljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja neprofitne organizacije za 2016. godinu

- Odluka o upućivanju prijave trećih na rad određenog revizorskog društva, na prouku i daljnje postupanje službe nadzora sukladno ovlastima Komore

9. 12. siječnja 2017.

-    Odluka o izmjeni HRK Smjernice 9 u skladu s izmjenom čl.20., a u svezi primjene čl.22. Zakona o računovodstvu (NN br.78/15 i 120/16)

-   Odluka o usvajanju Sporazuma Saveza računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske revizorske komore o međusobnom priznavanju stečenih profesionalnih zvanja u revizorskoj profesiji

-   Odluka o usvajanju ažuriranog Izvješća o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava /samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu 2015/2016, po zahtjevu i pitanjima Odbora za javni nadzor revizije i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja suglasnosti

- Odluka o upućivanju prijave trećih na rad određenog revizorskog društva, na prouku i daljnje postupanje službe nadzora sukladno ovlastima Komore

8. 9. prosinca 2016.

-   Odluka o prihvaćanju HRK Smjernice 9 - Prezentiranje izvješća neovisnog revizora u kontekstu novih MRevS-ova

-   Odluka o usvajanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji Saveza računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske revizorske komore

-   Odluka o održavanju revizorskog ispita u redovnom i popravnom roku 26. i 27. siječnja 2017. godine, u Kongresnom centru Forum 

-   Odluka o dopuni popisa literature u Programu provjere zakonodavstva Republike Hrvatske u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije, po zahtjevu Odbora za javni nadzor revizije i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja suglasnosti

7.

16. studenoga 2016.

(telefonska)

-    Odluka o prihvaćanju dopune popisa literature, po prijedlogu Odbora za javni nadzor revizije, u Programu za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u 2016. godini, u predmetu Financijsko računovodstvo i financijsko izvještavanje i u predmetu Revizija, radi obuhvata područja financijskog izvještavanja i revizije godišnjih financijskih izvještaja, te dodatnog izvještavanja revizora za potrebe regulatora kreditnih i financijskih institucija

-    Odluka o prihvaćanju dopune popisa literature, po prijedlogu Odbora za javni nadzor revizije, u Izvedbenom planu i programu za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u 2016. godini, u predmetu Financijsko računovodstvo i financijsko izvještavanje i u predmetu Revizija, radi obuhvata područja financijskog izvještavanja i revizije godišnjih financijskih izvještaja, te dodatnog izvještavanja revizora za potrebe regulatora kreditnih i financijskih institucija

-    Odluka o upućivanju ovih dokumenata Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja suglasnosti

6.

25. listopada 2016.

-    Odluka o imenovanju revizorskog društva Kulić i Sperk Revizija d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeva 53, za poslove uvida financijskih izvještaja Komore za 2016. godinu

-    Odluka o usvajanju Izvješća o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu 2015./2016. i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja suglasnosti za javnu objavu

-    Odluka o provjeri kvalitete angažmana revizorskih društava temeljem Zakona o trgovačkim društvima

-    Odluka o inicijativi za utrđivanje prijedloga koji će biti podloga za izradu sadržaja pravila i kriterija za obavljanje revizije, s ciljem osiguravanja i održavanja kvalitete revizijske usluge i primjerenih cijena istih usluga sukladno Direktivi 2006/43/EZ i Uredbi 537/14

-    Odluka o usvajanju Programa za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u obrazovnom ciklus u 2016. godine i Izvedbenog plana i programa stručnog osposobljavanja za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u obrazovnom ciklusu 2016. godine, te se upućuju Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja suglasnosti

-    Odluka o prihvaćanju prijedloga Odbora za edukaciju o početku izvođenja programa stručnog osposobljavanja, 14. studenoga 2016. godine uz uvjet da se ishode sve prethodne suglasnosti Odbora za javni nadzor revizije

-    Odluka o usvajanju Programa provjere zakonodavstva Republike Hrvatske u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije (dorada na prijedlog Odbora za javni nadzor revizije) i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja suglasnosti

-    Odluka o prihvaćanju Programa stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa za 2016. godinu, s predloženim temama i izvođačima

-    Odluka o utvrđivanju kotizacije za stručno savjetovanje ovlaštenih revizora 2016., u iznosu od 700,00 kn

5.

27. rujna 2016.

-    Odluka o sadržaju i objavi Natječaja u svezi izbora i imenovanja revizorskog društva za poslove uvida financijskih izvještaja Komore za 2016. godinu

-    Odluka o usvajanju naknade za provjeru poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije u iznosu od 5.800,00 kn

-    Odluka o usvajanju naknada za polaganje ispitne razlike u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije u iznosu po predmetima:

  • Financijsko računovodstvo i financijsko izvještavanje - 2.400,00 kn
  • Računovodstvo troškova i upravljačko računovodstvo - 600,00 kn
  • Revizija - 2.500,00 kn
  • Pravo za revizore - 900,00 kn
  • Informacijska tehnologija i računarstvo za revizore - 500,00 kn
  • Ekonomika poslovanja i temeljna načela financijskog upravljanja društava - 400,00 kn
  • Upravljanje rizicima i unutarnje kontrole - 400,00 kn

-    Odluka o početku održavanja programa stručnog osposobljavanja 24. listopada 2016. pod uvjetom dobivanja prethodnih suglasnosti Odbora za javni nadzor revizije

-    Odluka o usvajanju naknade za provođenje stručnog osposobljavanja u obrazovnom ciklusu 2016. iznosi 9.800,00 kn

-    Odluka o usvajanju naknade za polaganje revizorskog ispita u obrazovnom ciklusu 2016. u redovnom roku iznosi 7.700,00 kn, a u popravnom roku iznosi 1.100,00 kn po predmetu

-    Odluka o prihvaćanju ostavke prof.dr.sc. Stjepana Tadijančevića na funkciju predsjednika Odbora za edukaciju i Ispitnog povjerenstva

-    Odluka o imenovanju izv.prof.dr.sc. Hrvoja Perčevića za člana Odbora za edukaciju i člana Ispitnog povjerenstva

-    Odluka o održavanja stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i računovođa 28. i 29.11.2016., u hotelu Antunović u Zagrebu i zadatku Odbora za edukaciju da izradi program, definira teme i izvrši izbor predavača za stručno savjetovanja u 2016. godini

-    Odluka da dužnost zamjenika Predsjednika Komore i nadalje obnaša Joško Džida, član Upravnog vijeća

-    Odluka o pozivu svim ovlaštenim revizorima da se prema svojim interesima i stručnim sklonostima prijave za rad u radnim tijelima odnosno odborima Upravnog vijeća

4.

29. kolovoza 2016.

-    Odluka o prihvaćanju zaključaka Radne skupine od 26. kolovoza 2016. u svezi izrade prijedloga novog Zakona o reviziji

-    Odluka o izradi sažetka ključnih razloga za neprihvaćanje sadržaja Nacrta prijedloga novog Zakona o reviziji po predlagaču Ministarstva financija, a čiji sastavni dio će biti detaljna obrazloženja Upravnog vijeća i svi razlozi i primjedbe revizorske struke, i koji se prosljeđuje na izvanrednu sjednicu Skupštine Komore na usvajanje 12. rujna 2016. te se objavljuje na mrežnoj stranici Komore uz poziv za izvanrednu Skupštinu Komore za 12. rujna 2016.

3.

16. kolovoza 2016.

(telefonska)

-    Odluka o sazivanju izvanredne Skupštine Komore za 12. rujna 2016. na temelju odredbe članka 8. stavka 4. Statuta Komore

-    Odluka o utvrđivanju dnevnog reda izvanredne Skupštine Komore za 12. rujna 2016. prema prijedlogu iz zahtjeva članova Upravnog vijeća od 12. kolovoza 2016.

2.

11. srpnja 2016.

-    Odluka do imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije: Joško Džida, član Upravnog vijeća Komore, Zlatko Benčić, član Upravnog vijeća Komore i prof.dr.sc. Boris Tušek, predstavnik akademske zajednice i član Ispitnog povjerenstva

-    Odluka o utvrđivanju Programa provjere zakonodavstva Republike Hrvatske u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije na izdavanje suglasnosti

-    Odluka o organizaciji revizorskog ispita u obrazovnom ciklusu u 2016. i zaduženju Odbora za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje za izradu Programa za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u 2016. godini i Izvedbenog plana i programa za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u 2016. godini, te za isticanje prijedloga termina održavanja edukacije i polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora za kandidate obrazovnog ciklusa 2016.,

-    Odluka o prihvaćanju Programa i plana radionica u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora 2016/2017 (prvo polugodište),

-    Odluka o prihvaćanju Pravilnika o naknadi troškova i nagradi članovima tijela Komore i objavi na mrežnoj stranici Komore

-    Odluka o imenovanju Tomislava Ugrina, dipl .oec., ovlašteni revizor u HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke, za Stegovnog tužitelja, te o imenovanju Kristijana Cinottija, dipl.oec., ovlašteni revizor u Mazars Cinotti Audit d.o.o. iz Zagreba, za zamjenika Stegovnog tužitelja

1.

30. svibnja 2016.

-    Odluka o utvrđivanju Plana i programa nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za 2016/2017 godinu i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije na izdavanje suglasnosti

-    Odluka o utvrđivanju Plana troškova nadzora i provjere kvalitete rada za 2016/2017 godinu i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije na izdavanje suglasnosti

-    Odluka o utvrđivanju Programa edukacije službe nadzora i provjere kvalitete rada za 2016/2017 godinu i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije na izdavanje suglasnosti

-    Odluka o prihvaćanju Pravilnika o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije i objavi u službenom glasili Narodnim novinama

-    Odluka o održavanju revizorskog ispita u ponovljenom i popravnom roku 15. i 16. rujna 2016.

-    Odluka o prihvaćanju prijedloga Komore na prijedlog Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, s konačnim prijedlogom zakona, predlagača Ministarstva financija od 20. svibnja 2016.

-    Odluka o aktivnostima radi izbora i imenovanja Stegovnog tužitelja i zamjenika Stegovnog tužitelja