Napomena
  • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

    Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

Savjetovanja i edukacije

Webinar: Seminar 4-4

Seminar 4-4: Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s primjerima iz prakse za revizorska društva Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavač: mr.sc. Slavica Pezer Blečić Oblik izvedbe: webinar Područje: Ostala Trajanje seminara: 3 sata Bodovi: 3 boda Naknada: 300,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 26. studeni 2021. 09:30 Za 26. studeni 2021. 13:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 69

Seminar 69: Postupci pri stjecanju razumijevanja informacijskog sustava relevantnog za financijsko izvještavanje kao jedne od komponenti internih kontrola u kontekstu MRevS-a 315 - Prepoznavanje i procjenjivanje rizika značajnih pogrešnih prikazivanja tijekom stjecanja razumijevanja subjekta i njegovog okruženja Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavači: Tihana Bažant, ovlašteni revizor i Goran Končar, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 5 sati Bodovi: 5 bodova, s oznakom "A" Naknada: 500,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 24. studeni 2021. 09:30 Za 24. studeni 2021. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 30

Seminar 30: Primjena MSFI 17 - Ugovori o osiguranju (datum stupanja na snagu za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2021. godine) Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavači: Marija Mihaljević, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Računovodstvo Trajanje seminara: 5 sati Bodovi: 5 bodova Naknada: 500,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 10. studeni 2021. 09:30 Za 10. studeni 2021. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 50

Seminar 50: Financijsko izvještavanje u XBRL formatu prema važećim propisima Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavač: Željko Faber, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 3 sata Bodovi: 3 boda Naknada: 300,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 26. listopada 2021. 09:30 Za 26. listopada 2021. 13:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 68

Seminar 68: Revizija maloprodaje Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavač: Ana Marija Cvilinder, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 4 sata Bodovi: 4 boda Naknada: 400,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 20. listopada 2021. 09:30 Za 20. listopada 2021. 14:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 67

Seminar 67: Revizijski postupci i obveze revizora u kontekstu MRevS-a 570 - Vremenska neograničenost poslovanja i izjave menadžmenta kao revizijski dokaz u kontekstu MRevS-a 580 - Pisane izjave Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavači: Andrea Omašić, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 3 sata Bodovi: 3 boda Naknada: 300,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 15. listopada 2021. 09:30 Za 15. listopada 2021. 13:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 66

Seminar 66: Revizijski postupci i obveze revizora u kontekstu MRevS-a 560 - Događaji nakon datuma bilance Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavači: Andrea Omašić, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 2 sati Bodovi: 2 boda Naknada: 200,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 13. listopada 2021. 09:30 Za 13. listopada 2021. 12:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 65

Seminar 65: Revizija ciklusa prodaje Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavači: Ivana Hobolić, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 2 sati Bodovi: 2 boda Naknada: 200,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 08. listopada 2021. 09:30 Za 08. listopada 2021. 12:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 64

Seminar 64: Revizija ciklusa nabave Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavači: Ivana Hobolić, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 2 sati Bodovi: 2 boda Naknada: 200,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 06. listopada 2021. 09:30 Za 06. listopada 2021. 12:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 63

Seminar 63: Angažmani s izražavanjem uvjerenja i angažmani povezanih usluga s osvrtom na obveze revizora u kontekstu Zakona o trgovačkim društvima (revizija osnivanja, revizija statusnih promjena, transakcije s povezanim društvima i dr.) Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavač: Andrea Omašić, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 4 sata Bodovi: 4 boda Naknada: 400,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 29. rujan 2021. 09:30 Za 29. rujan 2021. 14:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 49 - NOVI DATUM!

Svi detalji o Seminaru 49 dostupni su na: Webinar: Seminar 49 - ODGOĐENO ZA 24.9.2021.

U Hrvatska revizorska komora Od 24. rujan 2021. 09:30 Za 24. rujan 2021. 13:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 62

Seminar 62: Primjena modernih tehnologija u računovodstvu i reviziji Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavač: Nenad Mutić, ovlašteni revizor i Boris Vidas, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 5 sati Bodovi: 5 bodova Naknada: 500,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 22. rujan 2021. 09:30 Za 22. rujan 2021. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 21-2

Seminar 21-2: Atributivno uzorkovanje Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavač: Ivan Golub, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 3 sata Bodovi: 3 boda Naknada: 300,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 15. rujan 2021. 09:30 Za 15. rujan 2021. 13:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar - Seminar 60-2 - NOVI DATUM!

Seminar 60-2: Koncept značajnosti i ocjenjivanje pogrešnih prikaza u kontekstu MRevS-a 450 - Ocjenjivanje pogrešnih prikaza ustanovljenih tijekom revizije - 2. dio Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavač: Janja Kulić, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 2 sata Bodovi: 2 boda, s oznakom "A" Naknada: 200,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 15. srpanj 2021. 09:30 Za 15. srpanj 2021. 12:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 61

Seminar 61: Neovisnost u angažmanima revizije i uvida Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavač: Željko Faber, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 5 sati Bodovi: 5 bodova Naknada: 500,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 14. srpanj 2021. 09:30 Za 14. srpanj 2021. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 10-2

Seminar 10-2: Praktična iskustva primjene članka 43. Zakona o reviziji (NN br. 127/17) u provedbi zakonske revizije s više revizorskih društava kod subjekata od javnog interesa Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavač: Vedrana Stipić, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 3 sata Bodovi: 3 boda, s oznakom "A" Naknada: 300,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 07. srpanj 2021. 09:30 Za 07. srpanj 2021. 13:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 60-1 - ODGOĐENO ZA 13.7.2021.

Seminar 60-1: Koncept značajnosti i ocjenjivanje pogrešnih prikaza u kontekstu MRevS-a 320 - Značajnost u planiranju i obavljanju revizije - 1. dio Seminar 60-2: Koncept značajnosti i ocjenjivanje pogrešnih prikaza u kontekstu MRevS-a 450 - Ocjenjivanje pogrešnih prikaza ustanovljenih tijekom revizije - 2. dio Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavač: Janja Kulić, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 2 sata + 3 sata Bodovi: 2 boda + 3 boda, sve s oznakom "A" Naknada: 500,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 02. srpanj 2021. 09:30 Za 02. srpanj 2021. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 27-2 DODATNI DATUM!

Seminar 27-2: Metodologija revizije financijskih izvještaja - povezanost koncepta značajnosti, revizijskih rizika i revizijskih dokaza Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavač: Janja Kulić, ovlašteni revizor Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 5 sati Bodovi: 5 bodova Naknada: 500,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 01. srpanj 2021. 09:30 Za 01. srpanj 2021. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 43-2

Seminar 43-2: IT revizija i kibernetička sigurnost Cilj i sadržaj seminarske teme: detaljnije u Godišnjem planu i programu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore za 2021. Predavač: prof.dr.sc. Mario Spremić Oblik izvedbe: webinar Područje: Revizija Trajanje seminara: 5 sati Bodovi: 5 bodova Naknada: 500,00 kn/polaznik Plaćanje: prema računu Komore za sudjelovanje seminaru

U Hrvatska revizorska komora Od 30. lipanj 2021. 09:30 Za 30. lipanj 2021. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji

Webinar: Seminar 27-2 NOVI DATUM!

Svi detalji o Seminaru 27-2 dostupni su na: Webinar: Seminar 27-2 - ODGOĐENO ZA 29.6.2021.

U Hrvatska revizorska komora Od 29. lipanj 2021. 09:30 Za 29. lipanj 2021. 15:00 Održava ga Hrvatska revizorska komoraSavjetovanje i edukacija

Detalji