Napomena
  • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

    Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

Revizorski ispit i poseban ispit

Zagreb, 26. rujna 2022.

Ministarstvo financija izdalo je prethodnu suglasnost na Program stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita u organizaciji Hrvatske revizorske komore, za obrazovni ciklus 2022. (dalje: Program 2022.), čime su ispunjeni uvjeti za organizaciju i provedbu stručnog osposobljavanja sukladno odredbama Zakona o reviziji (NN, br.127/17).

Izvedba Programa 2022. odvijati će se u kombinaciji nastave u dvorani na daljinu, s trajanjem od 10. listopada 2022. do 4. studenoga  2022. i prema rasporedu iz Programa 2022.

Edukacija je namijenjena svim kandidatima koji ispunjavaju uvjet iz čl.11.st.6.tč.1. Zakona o reviziji, a obvezna je za sve kandidate koji će slijedom kumulativnog ispunjenja uvjeta iz čl.11.st.6. Zakona o reviziji za polaganje revizorskog ispita, u 2022. pristupiti revizorskom ispitu.

Osobe koje su zainteresirane za pohađanje stručnog osposobljavanja prema Programu 2022., pozvane su na dostavu obrasca Prijave za pohađanje edukacije i dostavu dokaza sukladno odredbi čl.2.st.7. Pravilnika o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti (NN, br. 59/19):

- preslika diplome kao dokaz o završenom studiju iz članka 11.st.6.tč.1. Zakona o reviziji

- preslika osobne iskaznice.

Obrazac Prijave dostupan je u wordpdf formatu.

Prijave i dokazi dostavljaju se Komori elektroničkim putem na kontakt mail adresu:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem pošte na adresu: Radnička cesta 52/V, Zagreb.

Rok za dostavu prijava i dokaza za pohađanje stručnog osposobljavanja, zbog kasnijeg izdavanja prethodne suglasnosti, traje od datuma ove objave sve do 5. listopada 2022.

Naknada za pohađanje stručnog osposobljavanja prema Programu 2022. iznosi 8.820,00 kn po kandidatu, a plaća se na osnovu računa Komore, u korist računa IBAN: HR2223900011100335853.

_________________________________________________

Zagreb, 26. kolovoza 2022.

Odlukom Upravnog vijeća Komore od 26. kolovoza 2022. usvojen je Program stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita za obrazovni ciklus 2022. i upućen na izdavanje prethodne suglasnosti Ministarstva financija.

Novi ciklus stručnog osposobljavanja, nakon pribavljanja prethodne suglasnosti Ministarstva financija na gore navedeni Program, planira se održati u razdoblju od 10.10.2022. do 4.11.2022., prema sljedećem rasporedu:

1. od 10.10. do 21.10.2022. - u dvorani hotela Antunović, Zagreb - predavanja/vježbe iz predmeta Financijsko računovodstvo i financijsko izvještavanje i predmeta Revizija

2. od 24.10. do 4.11.2022. - MS Teams - on-line predavanja/vježbe iz preostalih pet predmeta.

Program stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita za obrazovni ciklus 2022., pozivi za podnošenje prijave zainteresiranih polaznika i drugi detalji, biti će obavljeni na internetskoj stranici Komore nakon izdavanja prethodne suglasnosti Ministarstva financija. Do tada, sve informacije možete dobiti u Komori na telefon: 01/4649618 ili putem e-pošte na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

____________________________________________

Zagreb, 26. kolovoza 2022.

Odlukom Upravnog vijeća Komore od 26. kolovoza 2022., popravni revizorski ispit za kandidate koji su na zadnjem roku revizorskog ispita održanom 7. i 8. srpnja 2022. ostvarili pravo polaganja najviše dva nepoložena predmeta, održati će se 12. listopada 2022.

Popravni revizorski ispit održati će se prema Programu revizorskog ispita za 2021., na koji je Ministarstvo financija izdalo prethodnu suglasnost.

Kandidati za polaganje popravnog revizorskog ispita pozvani su do 30. rujna 2022. dostaviti prijavu (obrazac Prijava za polaganje revizorskog ispita), na kontakt mail adresu:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem pošte na adresu: Radnička cesta 52/V, Zagreb.

U slučaju nemogućnosti izlaska na prijavljeni ispit, kandidat je obvezan o tome obavijestiti Komoru najkasnije 10. listopada 2022. godine.

Naknada za polaganje popravnog revizorskog ispita iznosi 770,00 kn po predmetu, a plaća se nakon održanog revizorskog ispita na osnovu računa Komore.

Formule i financijske tablice, za potrebe ispita, mogu se preuzeti ovdje: formulefinancijske tablice.

____________________________________________________

Zagreb, 14. srpnja 2022.

Objava konačnih rezultata revizorskog ispita održanog 7. i 8. srpnja 2022.

Komora će kandidatima koji su položili revizorski ispit izdati potvrde o položenom revizorskom ispitu, a kandidatima koji nisu položili revizorski ispit, izdati će rješenja o nepoloženom revizorskom ispitu.

______________________________________________________________

Zagreb, 11. srpnja 2022.

Privremeni rezultati revizorskog ispita održanog 7. i 8. srpnja 2022.

Uvid u rezultate revizorskog ispita održati će se 13. srpnja 2022., u prostorijama Komore, na adresi Radnička cesta 52/V, s početkom u 10 sati.

Uvid kandidata u rezultate revizorskog ispita organizirati će se sukladno čl.5. st.3. Pravilnika o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom ispitu i posebnom ispitu (Narodne novine, br. 59/19).

Kandidati koji žele obaviti uvid u svoje ispitne rezultate trebaju uputiti zamolbu za uvid, na e-mail adresu Komore: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

___________________________________________________________

Zagreb, 1. srpnja 2022.

Ispitna lista kandidata koji imaju pravo polagati revizorski ispit u roku 7. i 8. srpnja 2022.

____________________________________________________________

Zagreb, 6. lipnja 2022.

Odlukom Upravnog vijeća Komore od 18. ožujka 2022., Komora organizira revizorski ispit za kandidate koji imaju pravo ponovljenog polaganja cjelovitog revizorskog ispita ili imaju pravo pristupa prvom polaganju cjelovitog revizorskog ispita.

Revizorski ispit održava se 7. i 8. srpnja 2022., u hotelu TA Antunović, Zagreb, Zagrebačka avenija 100A.

Svi detalji revizorskog ispita dostupni su u Programu revizorskog ispita za 2021., na koji je Ministarstvo financija izdalo prethodnu suglasnost.

Kandidati za polaganje revizorskog ispita pozvani su na dostavu prijave za polaganje revizorskog ispita (obrazac Prijava za polaganje revizorskog ispita) i dokaza sukladno odredbi čl.2.st.7. Pravilnika o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti (NN, br. 59/19).

Prijave i dokazi dostavljaju se elektroničkim putem na kontakt mail adresu:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem pošte na adresu: Radnička cesta 52/V, Zagreb.

Rok za dostavu prijava i dokaza za polaganje revizorskog ispita je 27. lipnja 2022. godine.

U slučaju nemogućnosti izlaska na prijavljeni ispit, kandidat je obvezan o tome obavijestiti Komoru najkasnije 6. srpnja 2022. godine.

Naknada za polaganje revizorskog ispita iznosi 5.390,00 kn.

Naknada se plaća nakon održanog revizorskog ispita, na osnovu računa Komore, u korist IBAN: HR2223900011100335853, s naznakom imena i prezimena kandidata.

Formule i financijske tablice, za potrebe ispita, mogu se preuzeti ovdje: formulefinancijske tablice.

____________________________________________

Zagreb, 29. ožujka 2022.

Na sjednici Upravnog vijeća Komore, održanoj 18. ožujka 2022., donesena je odluka o organizaciji i provedbi revizorskog ispita za kandidate koji su u 2021. i ranije započeli proces polaganja revizorskog ispita, a imaju pravo pristupiti prvom polaganju cjelovitog revizorskog ispita ili imaju pravo ponovljenog polaganja cjelovitog revizorskog ispita.

Revizorski ispit održati će se u Zagrebu, 7. i 8. srpnja 2022.

Obavijest s pozivom kandidatima za podnošenje prijava i dokaza za polaganje revizorskog ispita i detaljima u vezi revizorskog ispita biti će pravodobno objavljena.

_____________________________________________

Zagreb, 8. veljače 2022.

Konačni rezultati popravnog revizorskog ispita održanog 8. veljače 2022.

Nakon objave konačnih rezultata, Komora će svakom kandidatu, ovisno o osobno ostvarenom ispitnom rezultatu, izdati potvrdu o položenom revizorskom ispitu ili rješenje o nepoloženom revizorskom ispitu.

______________________________________________

Zagreb, 31. siječnja 2022.

Ispitna lista kandidata koji imaju pravo polagati (popravni) revizorski ispit, 8. veljače 2022.

_______________________________________________

Zagreb, 5. siječnja 2022.

Odlukom Upravnog vijeća Komore od 17. prosinca 2021., ispitni rokovi revizorskog ispita, nakon prvog datuma revizorskog ispita održanog prema programu revizorskog ispita na koji je suglasnost dalo Ministarstvo financija, održavati će se sljedećom dinamikom:

1. popravni revizorski ispit (za kandidate s pravom polaganja najviše dva nepoložena predmeta) - po proteku najmanje tri mjeseca od prvog datuma održavanja cjelovitog revizorskog ispita

2. cjeloviti revizorski ispit (za kandidate s pravom prvog polaganja i za kandidate s pravom ponovljenog polaganja revizorskog ispita) - po proteku najmanje šest mjeseci od prvog datuma održavanja cjelovitog revizorskog ispita, a najmanje jednom godišnje.

Slijedom ove odluke, daje se obavijest o održavanju popravnog revizorskog ispita datuma 8. veljače 2022., u poslovnim prostorijama Komore, na adresi: Zagreb, Radnička cesta 52/v.

Obavijest o ispitnom roku za cjeloviti (ponovljenog) revizorski ispit slijedi nakon određivanja datuma održavanja.

Popravni revizorski ispit održati će se prema Programu revizorskog ispita za 2021., na koji je Ministarstvo financija izdalo prethodnu suglasnost.

Kandidati za polaganje popravnog revizorskog ispita pozvani su do 31. siječnja 2022. dostaviti prijavu (obrazac Prijava za polaganje revizorskog ispita), na kontakt mail adresu:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem pošte na adresu: Radnička cesta 52/V, Zagreb.

U slučaju nemogućnosti izlaska na prijavljeni ispit, kandidat je obvezan o tome obavijestiti Komoru najkasnije 7. veljače 2022. godine.

Naknada za polaganje popravnog revizorskog ispita iznosi 770,00 kn po predmetu, a plaća se nakon održanog revizorskog ispita na osnovu računa Komore.

Formule i financijske tablice, za potrebe ispita, mogu se preuzeti ovdje: formulefinancijske tablice.

_____________________________________________________

Zagreb, 15. studenog 2021.

Konačni rezultati revizorskog ispita održanog 8. i 9. studenog 2021.

Nakon objave konačnih rezultata, Komora će svakom kandidatu, ovisno o osobno ostvarenom ispitnom rezultatu, izdati potvrdu o položenom revizorskom ispitu ili rješenje o nepoloženom revizorskom ispitu.

______________________________________________________

Zagreb, 10. studenog 2021.

Privremeni rezultati revizorskog ispita održanog 8. i 9. studenog 2021.

Uvid kandidata u rezultate revizorskog ispita organizirati će se sukladno čl.5. st.3. Pravilnika o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom ispitu i posebnom ispitu (NN br. 59/19). Slijedom navedenog i dodatno, zbog primjene COVID19 epidemioloških mjera, kandidati koji žele obaviti uvid u svoje ispitne rezultate trebaju uputiti zamolbu za uvid na e-mail adresu Komore: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Uvid u rezultate revizorskog ispita planira se održati 15. studenog 2021., u prostorijama Komore, na adresi Radnička cesta 52/V, s početkom u 9 sati.

________________________________________________

Zagreb, 4. studenog 2021.

Ispitna lista kandidata koji imaju pravo polagati revizorski ispit, 8. i 9. studenog 2021.

_________________________________________________

Zagreb, 11. listopada 2021.

Odlukom Upravnog vijeća Komore od 18. lipnja 2021., Komora organizira:

1. revizorski ispit - za kandidate koji imaju pravo pristupa prvom polaganju cjelovitog revizorskog ispita ili imaju pravo polaganja nepoloženih predmeta (najviše dva) revizorskog ispita,

2. poseban ispit - za kandidate koji su od strane Ministarstva financija upućeni na polaganje ovog ispita.

Navedeni ispiti biti će provedeni 8. i 9. studenog 2021., u hotelu TA Antunović, Zagreb, Zagrebačka avenija 100A.

Svi detalji revizorskog ispita dostupni su u Programu revizorskog ispita za 2021., na koji je Ministarstvo financija izdalo prethodnu suglasnost.

Svi detalji posebnog ispita dostupni su u Programu posebnog ispita za 2021., na koji je Ministarstvo financija izdalo prethodnu suglasnost.

Kandidati za polaganje revizorskog ispita pozvani su na dostavu prijave za polaganje revizorskog ispita (obrazac Prijava za polaganje revizorskog ispita) i dokaza sukladno odredbi čl.2.st.7. Pravilnika o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti (NN, br. 59/19).

Kandidati za polaganje posebnog ispita pozvani su prijaviti polaganje posebnog ispita (obrazac Prijava za polaganje posebnog ispita) sukladno odredbi čl.10.st.2. Pravilnika o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti (NN, br. 59/19).

Prijave i dokazi dostavljaju se elektroničkim putem na kontakt mail adresu:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem pošte na adresu: Radnička cesta 52/V, Zagreb.

Rok za dostavu prijava i dokaza za polaganje revizorskog ispita ili posebnog ispita je 29. listopada 2021. godine.

U slučaju nemogućnosti izlaska na prijavljeni ispit, kandidat je obvezan o tome obavijestiti Komoru najkasnije 7. studenog 2021. godine.

Naknada za polaganje cjelovitog revizorskog ispita iznosi 5.390,00 kn, odnosno 770,00 kn po predmetu. Naknada za polaganje cjelovitog posebnog ispita iznosi 2.980,00 kn, odnosno 770,00 kn po predmetu.

Naknade se plaćanju na osnovu računa Komore, u korist IBAN: HR2223900011100335853, s naznakom imena i prezimena kandidata.

Formule i financijske tablice, za potrebe ispita, mogu se preuzeti ovdje: formulefinancijske tablice.

___________________________________________________

Zagreb, 23. srpnja 2021.

Ministarstvo financija izdalo je prethodnu suglasnost na Program stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita u organizaciji Hrvatske revizorske komore, za obrazovni ciklus 2021. (dalje: Program 2021.), čime su ispunjeni uvjeti za organizaciju i provedbu stručnog osposobljavanja sukladno odredbama Zakona o reviziji (NN, br.127/17).

Izvedba Programa 2021. odvijati će se u kombinaciji nastave na daljinu i u dvorani, s trajanjem od 6. rujna 2021. do 8. listopada 2021. godine.

Edukacija je namijenjena svim kandidatima koji ispunjavaju uvjet iz čl.11.st.6.tč.1. Zakona o reviziji, a obvezna je za sve kandidate koji će slijedom kumulativnog ispunjenja uvjeta iz čl.11.st.6. Zakona o reviziji za polaganje revizorskog ispita, u 2021. pristupiti revizorskom ispitu.

Osobe koje su zainteresirane za pohađanje stručnog osposobljavanja prema Programu 2021., pozvane su na dostavu prijave za pohađanje edukacije i dostavu dokaza sukladno odredbi čl.2.st.7. Pravilnika o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti (NN, br. 59/19):

- preslika diplome kao dokaz o završenom studiju iz članka 11.st.6.tč.1. Zakona o reviziji.

Obrazac Prijave dostupan je u word i pdf formatu.

Prijave i dokazi dostavljaju se Komori elektroničkim putem na kontakt mail adresu:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem pošte na adresu: Radnička cesta 52/V, Zagreb.

Rok za dostavu prijava i dokaza za pohađanje stručnog osposobljavanja je 26. kolovoza 2021.

Naknada za pohađanje stručnog osposobljavanja prema Programu 2021. iznosi 8.820,00 kn po kandidatu, a plaća se na osnovu računa Komore, u korist računa IBAN: HR2223900011100335853.

___________________________________________________________

Zagreb, 1. srpnja 2021.

Upravno vijeće Hrvatske revizorske komore je, na sjednici održanoj 18. lipnja 2021., usvojilo Program stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita u 2021. godini te isti uputilo Ministarstvu financija na izdavanje prethodne suglasnosti. Navedenim Programom je, pored sadržajnih detalja za ispitne predmete, predviđen i dnevni raspored aktivnosti stručnog osposobljavanja u razdoblju, počevši od 6.9.2021. do zaključno 8.10.2021. Prema Programu, stručno osposobljavanje provesti će se u kombinaciji predavanja u realnom vremenu, putem MS Teams aplikacije (od 6.9. do 24.9.2021. i od 4. do 8.10.2021.) te u dvorani (od 27.9. do 1.10.2021.).

Uvažavajući propisane uvjete za organizaciju revizorskog ispita, Komora planira revizorski ispit organizirati za mjesec studeni 2021., o čemu će dati pravodobnu i detaljnu informaciju.

Pozivamo zainteresirane da prate daljnje obavijesti Komore u vezi navedenih aktivnosti, a koje će uslijediti nakon izdavanja prethodne suglasnosti Ministarstva financija na Program stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita u 2021. godini.

_________________________________________________

Zagreb, 11. prosinca 2020.

Konačni rezultati revizorskog ispita održanog 3. i 4. prosinca 2020.

Nakon objave konačnih rezultata Komora će svakom kandidatu, ovisno o  osobno ostvarenom ispitnom rezultatu, izdati potvrdu o položenom revizorskom ispitu ili rješenje o nepoloženom revizorskom ispitu.

___________________________________________________

Zagreb, 4. prosinca 2020.

Privremeni rezultati revizorskog ispita održanog 3. i 4. prosinca 2020.

Uvid u ispitne testove omogućiti se sukladno čl.5.st.3. Pravilnika o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom ispitu i posebnom ispitu (NN br.59/19).

___________________________________________________

Zagreb, 27. studeni 2020.

Ispitna lista kandidata koji imaju pravo polagati revizorski ispit, 3. i 4. prosinca 2020.

Ispitna lista kandidata koji imaju pravo polagati poseban ispit, 3. i 4. prosinca 2020.

____________________________________________________

Zagreb, 2. studeni 2020.

Odlukom Upravnog vijeća Komore od 16. listopada 2020., Komora će  organizirati:

1. revizorski ispit - za kandidate koji su u 2019. godini započeli proces polaganja revizorskog ispita, a imaju pravo pristupa prvom polaganju cjelovitog revizorskog ispita ili imaju pravo polaganja nepoloženih predmeta (najviše dva) revizorskog isptia

2. poseban ispit - za kandidate koji su od strane Ministarstva financija upućeni na polaganje ovog ispita.

Navedeni ispiti biti će provedeni 3. i 4. prosinca 2020., u Kongresnom centru Forum, Zagreb, Radnička cesta 50.

Svi detalji revizorskog ispita dostupni su u Programu revizorskog ispita za 2020., na koji je Ministarstvo financija izdalo prethodnu suglasnost.

Svi detalji posebnog ispita dostupni su u Programu posebnog ispita za 2020., na koji je Ministarstvo financija izdalo prethodnu suglasnost.

Kandidati za polaganje revizorskog ispita pozvani su na dostavu prijave za polaganje revizorskog ispita (obrazac Prijava za polaganje revizorskog ispita) i dokaza sukladno odredbi čl.2.st.7. Pravilnika o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti (NN, br. 59/19).

Kandidati za polaganje posebnog ispita pozvani su prijaviti polaganje posebnog ispita (obrazac Prijava za polaganje posebnog ispita) sukladno odredbi čl.10.st.2. Pravilnika o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti (NN, br. 59/19).

Prijave i dokazi dostavljaju se elektroničkim putem na kontakt mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem pošte na adresu: Radnička cesta 52/V, Zagreb.

Rok za dostavu prijava i dokaza za polaganje revizorskog ispita ili posebnog ispita je 23. studeni 2020. godine.

U slučaju nemogućnosti izlaska na prijavljeni ispit, kandidat je obvezan o tome obavijestiti Komoru najkasnije 2. prosinca 2020. godine.

Za polaganje cjelovitog revizorskog ispita plaća se naknada u iznosu od 5.390,00 kn. Naknada za polaganje nepoloženih predmeta (najviše dva) iznosi 770,00 kn po predmetu. Naknade se plaćaju u korist Komore na račun IBAN: HR2223900011100335853, s naznakom imena i prezimena kandidata.

Za polaganje posebnog ispita plaća se naknada od 770,00 kn po predmetu odnosno ukupno 2.980,00 kn, u korist Komore na račun IBAN: HR2223900011100335853, s naznakom imena i prezimena kandidata.

Formule i financijske tablice, za potrebe ispita, mogu se preuzeti ovdje: formulefinancijske tablice.

_____________________________________________________

Zagreb, 8. listopada 2020.

Upravno vijeće Hrvatske revizorske komore, na sjednici održanoj 2. listopada 2020., donijelo je odluku da će Hrvatska revizorska komora, kao jedan od organizatora obveznog stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita, novi ciklus stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita organizirati u svibnju/lipnju 2021., odnosno da će revizorski ispit za nove kandidate biti proveden tijekom srpnja 2021. godine.

Nadalje, Upravno vijeće je odlučilo da će se za kandidate koji su započeli proces polaganja revizorskog ispita u 2019., a imaju pravo pristupa polaganju cjelovitog revizorskog ispita ili pravo polaganja nepoloženih ispita, organizirati ispitni rok krajem studenog/početak prosinca 2020. godine. Datum održavanja revizorskog ispita biti će pravodobno objavljen.

Pozivamo sve zainteresirane da prate daljnje obavijesti Komore u vezi navedenih aktivnosti.

____________________________________________________

Zagreb, 10. srpnja 2020.

Konačni rezultati revizorskog ispita održanog 2. i 3. srpnja 2020.

Nakon objave konačnih rezultata Komora će svakom kandidatu, ovisno o njegovom osobno ostvarenom ispitnom rezultatu, izdati potvrdu o položenom revizorskom ispitu ili rješenje o nepoloženom revizorskom ispitu.

_____________________________________________________

Zagreb, 3. srpnja 2020.

Privremeni rezultati revizorskog ispita održanog 2. i 3. srpnja 2020.

Uvid u ispitne testove je u ponedjeljak 6. srpnja 2020., u prostorijama Komore, s početkom u 9 sati.

______________________________________________________

Zagreb, 29. lipnja 2020.

Ispitna lista kandidata koji imaju pravo polagati revizorski ispit, 2. i 3. srpnja 2020.

________________________________________________________

Zagreb, 22. svibnja 2020.

Na sjednici Upravnog vijeća Komore, održanoj 21. svibnja 2020., donesena je odluka o održavanju revizorskog ispita i posebnog ispita datuma 2. i 3. srpnja 2020. godine. Ispiti će se održati u Zagrebu, u Kongresnom centru Forum, Radnička cesta 50, uz uvažavanje aktualnih epidemioloških mjera.

Vezano za način prijave i detalje revizorskog ispita i posebnog ispita, važeće su objave od 3. ožujka 2020.

Rok za dostavu prijave i potrebnih dokaza je 26. lipnja 2020.

______________________________________________________

Zagreb, 16. ožujka 2020.

Na sjednici Upravnog vijeća Komore, održanoj 16. ožujka 2020., zbog epidemiološke situacije izazvane COVID19, donesena je odluka o odgađanju revizorskog ispita i posebnog ispita, planiranog za 6. i 7. travnja 2020.

Upravno vijeće će donijeti odluku o datumu održavanja revizorskog ispita i posebnog ispita sukladno razvoju epidemiološke situacije.

_______________________________________________________

Zagreb, 3. ožujka 2020.

Ministarstvo financija izdalo je prethodnu suglasnost na Program revizorskog ispita za 2020.prethodnu suglasnost na Program posebnog ispita za 2020., čime su ispunjeni uvjeti za organizaciju i provedbu revizorskog ispita i posebnog ispita sukladno odredbama Zakona o reviziji (NN, br. 127/17).

Revizorski ispit i poseban ispit održavaju se 6. i 7. travnja 2020., u Zagrebu, u Kongresnom centru Forum, na adresi: Radnička cesta 50.

Svi detalji revizorskog ispita dostupni su u Programu revizorskog ispita za 2020.

Svi detalji posebnog ispita dostupni su u Programu posebnog ispita za 2020.

Kandidati za polaganje revizorskog ispita pozvani su na dostavu prijave za polaganje revizorskog ispita (obrazac Prijava za polaganje revizorskog ispita) i dokaza sukladno odredbi čl.2.st.7. Pravilnika o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti (NN, br. 59/19).

Kandidati za polaganje posebnog ispita pozvani su prijaviti polaganje posebnog ispita (obrazac Prijava za polaganje posebnog ispita) sukladno odredbi čl.10.st.2. Pravilnika o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti (NN, br. 59/19).

Prijave i dokazi dostavljaju se Komori elektroničkim putem na kontakt mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem pošte na adresu: Radnička cesta 52/V, Zagreb.

Rok za dostavu prijava i dokaza za polaganje revizorskog ispita ili posebnog ispita je 27. ožujka 2020. godine.

U slučaju nemogućnosti izlaska na prijavljeni ispit, kandidat je obvezan o tome obavijestiti Komoru najkasnije 5. travnja 2020. godine.

Za polaganje cjelovitog revizorskog ispita plaća se naknada u iznosu od 5.390,00 kn. Naknada za polaganje nepoloženih predmeta (najviše dva) iznosi 770,00 kn po predmetu. Naknade se plaćaju u korist Komore na račun  IBAN: HR2223900011100335853, s naznakom imena i prezimena kandidata.

Za polaganje posebnog ispita plaća se naknada od 770,00 kn po predmetu odnosno ukupno 2.980,00 kn, u korist Komore na račun  IBAN: HR2223900011100335853, s naznakom imena i prezimena kandidata.

Formule i financijske tablice, za potrebe ispita, mogu se preuzeti ovdje: formulefinancijske tablice.

Arhiva >>